Stack

Xem 1-20 trên 507 kết quả Stack
 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật_chương 3: cấu trúc stack & queue', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p nv_dan 08-07-2010 587 348   Download

 • Dùng kỷ thuật template để xây dựng một stack có thể lưu trữ bất kỳ. ở đây T là kiểu bất kỳ template class Stack{ private: struct Node{ T info; Node *next; }; Node *top; void makeEmpty( ); //Làm rỗng từ 1 stack đã có

  doc5p d15tmt 01-04-2011 355 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dùng stack để khử thuật tóan đệ quy nhánh', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p d15tmt 01-04-2011 240 80   Download

 • chương 5:protocol stack TCP/IP IP network address địa chỉ IP:32 bit (4byte) dạng dot number hoặc số hexa,ví dụ google: 216.239.37.99 microsoft:64.215.166.71

  pdf45p hangkute_101091 12-07-2010 154 50   Download

 • Stack (ngăn xếp) - Là một cấu trúc dữ liệu mà các thao tác xử lý chỉ được thực hiện ở phía đáy (cuối) của nó

  pdf10p anhnd_hut 28-04-2011 144 41   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

  ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 112 36   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: stack', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p batman_1 10-01-2013 42 11   Download

 • Stack là gì nhỉ? À ừm, theo nghĩa tiếng Anh nó có nghĩa là “đống”, hi,dịch vậy thì hơi ngố bạn nhỉ? Thật ra, bạn có thể hiểu stack như là 1 cái thùng đựng sách. Bạn bỏ từ từ sách vào, có phải sách nào bạn bỏ vào cuối cùng cũng nằm ở trên đầu thùng không?

  pdf3p kienk6e 31-03-2011 71 11   Download

 • This Tut 3: Stack & Queue assumption using the stack and queue’s methods described below to solve all questions inside this tutorial.

  pdf3p gakute95 22-09-2014 48 12   Download

 • Bài giảng Stack Queue nêu Stack là 1 vật chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế LIFO (Last In First Out), từc việc thêm 1 đối tượng vào Stack hoặc lấy 1 đối tượng ra khỏi Stack được thực hiện theo cơ chế “vào sau ra trước"

  ppt34p model_12 23-04-2014 30 5   Download

 • Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu về OSPFv3 trong IPv6, phần 2 trình bày về công nghệ Dual-Stack trong IPv6. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf29p autuladao 27-08-2015 31 9   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • The large combined search space of joint word segmentation and Part-of-Speech (POS) tagging makes efficient decoding very hard. As a result, effective high order features representing rich contexts are inconvenient to use. In this work, we propose a novel stacked subword model for this task, concerning both efficiency and effectiveness.

  pdf10p hongdo_1 12-04-2013 20 3   Download

 • Contiguous Stack Applications of Stack .Linear List Concepts LIFO (Stack) .Stack ADT DEFINITION: A Stack of elements of type T is a finite sequence of elements of T, in which all insertions and deletions are restricted to one end, called the top. Stack is a Last In - First Out (LIFO) data structure. Basic operations: • Construct a stack, leaving it empty. • Push an element. • Pop an element. • Top an element.

  pdf31p unknownno30 14-11-2012 27 2   Download

 • Mỗi lần chỉ được đưa vào hoặc lấy ra khỏi stack một đối tượng Đối tượng được lấy ra khỏi stack là đối tượng được chèn vào stack mới nhất, Các thao tác chèn và lấy ra được gọi là push và pop.

  ppt62p sakuraphuong 28-05-2013 42 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 19 4   Download

 • Reversing data items Ex.: Reverse a list. Convert Decimal to Binary. Brackets Parse. Infix to Postfix Transformation. Evaluate a Postfix Expression. Parsing Ex.: Ex.: Postponement of processing data items Backtracking Ex.: Goal Seeking Problem. Knight’s Tour. Exiting a Maze. Eight Queens Problem. .Reverse a list PROBLEM: Read n numbers, print the list in reverse order. Algorithm ReverseList Pre User supplies numbers. Post The numbers are printed in reverse order. Uses Stack ADT. 1. loop (stack is not full and there is more number) 1. read a number 2.

  pdf37p unknownno30 14-11-2012 22 1   Download

 • A general device for handling nondeterminism in stack operations is described. The device, called a Graph-structured Stack, can eliminate duplication of operations throughout the nondeterministic processes. This paper then applies the graph-structured stack to various natural language parsing methods, including ATN, LR parsing, categodal grammar and principlebased parsing. The relationship between the graphstructured stack and a chart in chart parsing is also discussed.

  pdf9p bungio_1 03-05-2013 20 1   Download

 • Chương này trình bày các nội dung liên quan đến ngăn xếp - stack. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Định nghĩa, ứng dụng, cài đặt bằng mảng, cài đặt bằng danh sách móc nối, định giá biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p youcanletgo_03 14-01-2016 18 1   Download

 • An Abstract Stack (Stack ADT) is an abstract data type which emphasizes specific operations: Uses a explicit linear ordering, insertions and removals are performed individually, there are no restrictions on objects inserted into (pushed onto) the queue that object is designated the back of the queue,... This topic discusses the concept of a stack: Description of an Abstract Stack, list applications, implementation, example applications, standard template library.

  pdf104p allbymyself_08 22-02-2016 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản