Sự chuy

Xem 1-20 trên 130 kết quả Sự chuy
 • Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Ngân sách Nhà nước Uỷ ban nhân dân Xây dựng cơ bản Kế hoạch Hội đồng nhân dân Đầu tư Giáo dục - đào tạo Văn hoá - Thể dục – Thể thao Trung ương Bình quân Kế hoạch – tài chính : CN – TTCN : NS NN : UBND : XDCB : KH : HĐND : ĐT : GD - ĐT : VH – TD – TT : TW : BQ : KH - TC Tài sản cố định Khu vực Xã hội : TSCĐ : KV : XH Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Một...

  pdf97p baby_bu 07-07-2010 271 152   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Sổ chuyển giao văn bản

  doc1p minhlong 16-07-2009 374 48   Download

 • Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH

  doc1p damdung 15-07-2009 414 41   Download

 • N n kinh t n c ta chuy n t n n kinh t t p trung quan liêu bao ề ế ướ ể ừ ề ế ậ cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nhà lãnh đạo của các Công ty, Xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải có những hoạch định gì vì sự phát triển của chính họ? Trong nền kinh tế thị trường thì quy luật cạnh tranh diễn ra gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh...

  doc48p dinhthao00 14-06-2011 123 37   Download

 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Quyết định luân chuyển

  doc3p damdung 15-07-2009 294 33   Download

 • AZIDIN Tªn kh¸c: Berenil BiÖt d−îc: Veriben, Ganaseg. 1. TÝnh chÊt Tªn ho¸ häc: 4,5,4-diamino-diazami-ano-benzen, cã d¹ng bét vµng hoÆc d¹ng viªn cèm, tan nhanh trong n−íc, æn ®Þnh trong dung dÞch ®−îc 5 ngµy ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. Azidin cã tÝnh diÖt khuÈn m¹nh. Nh−ng dïng ®iÒu trÞ chñ yÕu c¸c bÖnh do ®¬n bµo. 2. T¸c dông Cã hiÖu lôc cao diÖt c¸c ®¬n bµo ký sinh ë ®éng vËt, ®−îc dïng chñ yÕu ®iÒu trÞ bÖnh do c¸c tiªn mao trïng vµ lª d¹ng trïng g©y ra. Qua theo dâi, c¸c chuyªn gia thó y...

  pdf18p poseidon07 03-08-2011 84 28   Download

 • Trong điều kiện sử dụng nguy hiểm (ví dụ kim loại nóng chảy) thì CĐLV không lấy dưới M5 và khi từ M5 trở lên, Zp,min lấy tăng thêm 25%.

  pdf16p kfcngonngon 25-04-2011 78 22   Download

 • PHÂN LOÀI Tôm sú (Tên tiếng Anh: Giant/Black Tiger Prawn) được định loại là: Ngành: Arthropoda Lớp: Crustacea Bộ: Decapoda Họ chung: Penaeidea Họ: Penaeus Fabricius Giống: Penaeus Loài: Monodon Tên khoa học: Penaeus monodon Fabricius CẤU TẠO .Nhìn từ bên ngoài, tôm gồm các bộ phận sau: chủy: dạng như lưỡi kiếm, cứng, có răng cưa. Với tôm sú, phía trên chủy có 7-8 răng và dưới chủy có 3 răng.

  pdf8p maket1311 19-10-2012 109 27   Download

 • Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ điện tử đã đang và sẽ phát triển ngày càng rộng rãi. Việc sử dụng IC số trong các lĩnh vực đời sống xã hội đang được ứng dụng phổ biến. Từ các thông tin trên các diễn đàn Internet và các trung tâm học tập thưc hành, cho thấy nhu cầu học tập và nghiên cứu cũng như tự mài mò tìm hiểu về nhiều lĩnh vực trong ngành điện tử nói chung, tự động hóa nói riêng...

  doc27p pcvantu16 16-01-2013 37 21   Download

 • Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Tờ trình luân chuyển

  doc2p damdung 15-07-2009 141 17   Download

 • Cho tới nay đã có khoảng 2000 loại virus hại thực vật được phát hiện, trong đó có nhiều loài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất và chất lượng cây trồng. Đê han chê sư lây lan cua virus thưc vât , nhưng biên phap truyên thông đang đươc áp dụng hiện nay như loại bỏ những cây bị bệnh.

  pdf40p doiratcuchuoi 25-07-2011 82 12   Download

 • Đặc điểm Sú tôm sống ở các bờ biển của Úc, Đông Nam Á, Nam Á và Đông Phi. Tương tự như tất cả tôm penaeid, chủy cũng phát triển và có răng cưa. Tôm cái có đóng loại thelycum. Petasma trong tôm đực đối xứng với thùy mỏng trung bình. .Tùy thuộc vào tầng nước, thức ăn và độ đục, mà màu sắc cơ thể khác nhau từ màu xanh lá cây, nâu, đỏ, xám, xanh. Lưng xen kẽ giữa màu xanh hoặc đen và màu vàng. Tôm thành thục có thể đạt đến 33 cm chiều dài và tôm...

  pdf13p nhonnhipnp 13-06-2013 33 3   Download

 • Vài suy nghĩ về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của các đô thị vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra, nhiệm vụ quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nói chung và ở các đô thị nói riêng - nhất là các đô thị quy mô vừa và nhỏ của tỉnh - có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  doc4p vi0971 31-12-2015 19 3   Download

 • ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả : Ẩn Nặc Trần Hiêu QUYỂN 4 : HỎA THẾ TỔ LỆNH CHƯƠNG 16 : LỰC THỐI VƯƠNG GIẢ Người dịch: Cô Long Nguồn: Kiếm Giới Tử Long biết hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, dù sao Hỏa Dĩnh Đông cũng là hậu nhân của Hỏa Vô Tình, theo tình lý phải giúp một chút.

  pdf5p nhuemdoianh_1212 21-12-2010 67 1   Download

 • Nội dung bài viết "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những vấn đề đặt ra ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương" trình bày về nền kinh tế truyền thống của Gia Lương, biến đổi cơ cấu kinh tế ở Gia Lương dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf9p thuyhuynh02 04-03-2016 9 2   Download

 • Kết quả nghiên cứu nhận được từ luận án là cơ sở khoa học cho quá trình nghiên cứu tổng hợp được vật liệu mangan có chứa kim loại chuyển tiếp Fe, Co, Ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ. Nghiên cứu của Luận án đóng góp vào sự phát triển nguồn điện đang thiếu tại Việt Nam.

  pdf124p change03 06-05-2016 11 5   Download

 • 1. Khái niệm hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế theo quan điểm thông thường được hiểu là quá trình các thể chế quốc gia tiến hành xây dựng thương lượng, ký kết và tuân thủ các cam kết song phương và đa phương toàn cầu ngày nay đa dạng hơn cao hơn, đồng bộ hơn trong các lĩnh vực kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế. Theo quan điểm rộng rãi thì hội nhập kinh tế là: sự gắn kết của một nước và các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn...

  pdf16p blue_dreams567 08-07-2009 1626 547   Download

 • Hợp đồng ngoại thương là sự thoả thuận giữa các bên mua và bán ở các nước khác nhau, trong đó quy định bên bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hoá, giao chứng từ sở hữu hàng hoá và chứng từ liên quan đến hàng hoá, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

  ppt26p mrbinhson89 14-11-2010 901 346   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao....

  pdf51p thuthuy 17-07-2009 599 254   Download

 • SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: y = x 2 − 2x − 1 Câu 2.(3đ) Cho

  doc1p meomaysp 05-01-2011 492 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản