Sử dụng quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

Xem 1-4 trên 4 kết quả Sử dụng quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
 • Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

  doc3p giangdien 18-08-2009 73 8   Download

 • Quyết định 26/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

  doc8p diemuyen 19-08-2009 35 1   Download

 • Quyết định 163/2004/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p ngotiendoan 23-10-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 26/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawdn4 31-10-2009 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản