Sử dụng quyền lực

Xem 1-20 trên 1043 kết quả Sử dụng quyền lực
 • Sử dụng quyền lực là một nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì vô cùng vô tận, phụ thuộc rất nhiều vào tài năng bẩm sinh và sự tích lũy thông qua học hỏi, rèn luyện và độ từng trải của “nghệ sĩ quyền lực”.

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 825 123   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển trong quản lý, thiết lập và sử dụng quyền lực trong quản lý, trao quyền và ủy thác công việc, trình tự uỷ thác công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt41p doinhugiobay_11 15-01-2016 40 19   Download

 • Đối với bất kì người lãnh đạo nào mà việc sử dụng quyền lực trong quyền hạn của mình là rất quan trọng . Có lúc họ sử dụng quyền lực chưa phù hợp với quyền hạn , có lúc lại sử dụng quyền lực vượt quá quyền hạn cho phép . Tất cả điều đó đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự hoạt động của một tổ chức...

  pdf26p hoamihothay 02-10-2012 110 40   Download

 • Doanh nghiệp vừa là một chủ thể kinh tế vừa là một chủ thể xã hội. Nó vừa thực hiện hoạt động kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận vừa thực hiện hoạt động hành chính để tổ chức và quản lý.

  pdf6p muffin0908 14-11-2012 32 8   Download

 • Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển trong quản lý . Thiết lập và sử dụng quyền lực .Trao quyền và uỷ thác công việc . Trình tự uỷ thác công việc

  pdf29p doremon_12 19-12-2013 28 7   Download

 • Tham khảo sách 'thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn ( phần 1 )', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p conrepcon 13-04-2012 121 71   Download

 • Tham khảo sách 'thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn ( phần 2 - hết )', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p conrepcon 13-04-2012 72 51   Download

 • Nhà quản trị sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn. Quyền lực có thể được xem như là một dấu hiệu về sự hiệu quả của cá nhân. Đó là khả năng huy động nguồn lực để hoàn thành công việc một cách có hiệu quả.

  ppt17p lenga_a6 01-12-2010 275 115   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật lãnh đạo và thuật sử dụng quyền lực', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p hongnhung_3 18-01-2011 165 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 127 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 147 59   Download

 • Lịch sử đã cho thấy rằng, những lãnh đạo đóng góp nhiều nhất cho xã hội là những người biết sử dụng quyền lực của mình một cách khôn ngoan. Mặc dù quyền lực là điều hiển nhiên đối với các nhà lãnh đạo nhưng nó lại rất khó định nghĩa.

  doc2p buihuy89 21-09-2009 200 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 103 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 1', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 128 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 98 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 104 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 103 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 96 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 95 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'business edge – thiết lập và sử dụng quyền lực part 7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p taydoc06 20-02-2012 110 51   Download

Đồng bộ tài khoản