Sự phát sinh và phát triển của sự sống

Xem 1-20 trên 1291 kết quả Sự phát sinh và phát triển của sự sống
 • Câu 1: những nguyên tố phổ biến trong cơ thể sự sống a. C, H, O b. C, H, O, N c. C, H, O, P d. C, H, N Câu 2: Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống a. Prôtein và lipit b. Axit nuclêic c. Prôtêin và cacbonhydrat d. Prôtêin và axitnuclêi Câu 3: Số loại nguyên tố có mặt trong cơ thể sống a. khoảng 30 loại b. khoảng 40 loại c. khoảng 50 loại...

  pdf7p tieungot 23-01-2013 30 5   Download

 • Khái quát về lịch trình tiến hoá: - Tuổi của trái đất khoảng 4,5-5 tỷ năm - Cách đây 3,5-3 tỷ năm: khí quyển không có oxygen

  pdf29p aries-smile 05-12-2009 456 178   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Đánh giá khả năng nảy mầm và phát triển của dầu song nàng (Dipterocarpus Dyeri Pierre) thuộc họ dầu (Dipterocarpaceae Blume) trong vườn ươm tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh xác định tên khoa học của cây dầu song nàng và vị trí phân loại trong hệ thống sinh tiến hóa; đặc điểm hình thái, minh họa bằng hình ảnh các bộ phận của cây như thân, lá, hoa, quả... của cây và một số nội dung khác.

  pdf100p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 3 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài "một số phạm trù cơ bản của đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10" được viết với mục đích: giảng dạy cho những thế hệ học trò mình vừa ngoan vừa giỏi hay nói chính xác là có đức mà học tập tốt khi bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội còn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội tác động đến một phần nhỏ đạo đức lối sống của của các em: như game online l...

  pdf25p thanhbinh22592 13-08-2016 32 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự phát sinh đột biến ở thế hệ M2 của một số dòng lúa chịu hạn được thực hiện nhằm tìm hiểu về ảnh hưởng kéo dài của liều chiếu xạ nguồn Co lên tỉ lệ sống sót thời kỳ mạ, đẻ nhánh và trổ chín trên các giống lúa nghiên cứu ở M2; sự phát sinh một số biến dị hình thái ở M2 do xử lý bằng tia gamma (nguồn Co) trên các giống lúa nghiên cứu; Biến dị về sinh trưởng và phát triển ở M2.

  pdf137p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 8 2   Download

 • Tinh thể muối, đường tăng trưởng kích thước."br" Sắt bị nam nhâm hút, thanh kim loại dài ra khi đốt nóng. "br" Trái đất tự quay quanh trục của nó.

  pdf41p ntgioi120401 27-10-2009 297 101   Download

 • Câu 161: Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì? A. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit. C. Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ. D. Chất vô cơ hình thành từ nguyên tố vô cơ trên mặt đất. Câu 162: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điều đó có ý nghĩa gì? A. Cơ...

  pdf9p huynh1007 25-02-2011 312 92   Download

 • Trọng tâm chương trình: Gồm 3 phần: Phần I: Sinh thái học Phần II: Cơ sơ di truyền học Phần III: Sự phát sinh và phát triển của sự sống. Ngoài ra, còn có một số bài về tế bào, hiện tương sinh sản và sự phân bào ơ lớp 10. Phần II là phần trọng tâm với các chương: Chương I: Cơ sơ vật chất và cơ chế di truyền; Chương II: Các quy luật di truyền; Chương III: Biến dị; Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống; Chương V: Di truyền học về người. ...

  doc3p tit992 23-02-2011 224 51   Download

 • Phần III: Sự phát sinh và phát triển của sự sống. Ngoài ra, còn có một số bài về tế bào, hiện tượng sinh sản và sự phân bào ở lớp 10.

  doc3p share2 28-06-2011 197 51   Download

 • Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là: A. Lipit và axit nuclêic . B. Protêin và axit nuclêic. C. ADN và ARN. D. ADN và prôtêin. 2. Ở cấp độ phân tử, cấu tạo của vật chất hữu cơ khác với hợp chất vô cơ về: A. chức năng của các nguyên tố. B. mức độ hoạt động của các nguyên tố. C. tính chất của các nguyên tố. D. thành phần, hàm lượng của các nguyên tố. 3. Đặc điểm nào sau đây có ở cả vật sống và vật không sống: A. trao đổi...

  pdf12p huynh1007 26-02-2011 156 33   Download

 • Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về sự phát sinh và phát triển của sự sống giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

  pdf7p nguyenmanhbg 23-02-2011 114 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh học - chuyên đề sự phát sinh và phát triển của sự sống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p cobetocroi 25-05-2011 60 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi trắc nghiệm môn sinh: sự phát sinh và phát triển của sự sống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p westham24 15-06-2011 41 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi môn sinh : sự phát sinh và phát triển của sự sống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p zmr_dz 31-05-2011 38 8   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang luyện thi Đại học Sinh học (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học)" cung cấp cho người đọc lý thuyết tóm tắt và bài tập mẫu về bằng chứng và cơ chế tiến hóa, sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất, sinh thái học cá thể và quần thể sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p tramnamcodon_02 01-04-2016 13 8   Download

 • Câu 1 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 2 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 3 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 4 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 5 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 6 A) B) C) D) ĐÁP ÁN Câu 7 A) B) C) D) ĐÁP ÁNnhững nguyên tố nào phổ biến trong cơ thể sự sống C, H, O C, H, O, N C, H, O, P C, H, N B Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống Prôtêin và lipit Axit nuclêic Prôtêin và cacbonhydrat Prôtêin và...

  pdf8p abcdef_14 22-07-2011 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự phát sinh và phát triển của sự sống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p snailssmall5 22-05-2011 39 6   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ đề ôn tập (sự phát sinh và phát triển của sự sống, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, quá trình hình thành loài mới,....), một số đề thi thử nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf156p tramnamcodon_03 02-04-2016 16 6   Download

 • Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo môn Sinh học, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án chương 2 "Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất" dưới đây. Nội dung giáo án chương 2 gồm 2 bài: Bài 32 nguồn gốc sự sống, bài 33 sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p 0912539200 15-09-2015 23 5   Download

 • S Câu 1 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 2 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 3 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 4 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 5 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 6 A) B) C) D) ðÁP ÁN Câu 7 A) B) C) D) PHÁT SINH VÀ PHÁT TRI N C A S S NG nh ng nguyên t nào ph bi n trong cơ th s s ng C, H, O C, H, O, N C, H, O, P C, H, N B Cơ s v t ch t ch y u...

  pdf7p hatram_123 28-12-2011 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản