Sự phát triển bền vững

Xem 1-20 trên 1430 kết quả Sự phát triển bền vững
 • Bao gồm một số bài giảng được thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt và sinh động bài Môi trường và sự phát triển bền vững dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Bài học cung cấp các kiến thức để học sinh trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước. Biết được sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện phát triển.

  ppt35p thanhnhan_287 24-02-2014 161 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở hà tây', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p trongminh123 17-10-2012 70 25   Download

 • Tổng hợp giáo án bài Môi trường và sự phát triển bền vững dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức cho giảng dạy và học tập. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng. Hiểu được những mâu thuẫn, những khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.

  doc4p hongvang_26 24-02-2014 170 23   Download

 • Module THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS giúp người học có khả năng nhận thức được các khái niệm và những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, giải thích được vai trò của giáo dục với sự phát triển bền vững và khái niệm "giáo dục vì sự phát triển bền vững", phân tích các mục tiêu về kiến thức, giá trị và kĩ năng để định hướng lại giáo dục vì một tương lai bền vững.

  pdf44p minhminhnguyen32 10-06-2014 97 24   Download

 • Module này đề cập đến những khái niệm cơ bản về phát triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững, các lĩnh vực cơ bản của phát triển bền vững và mối quan hệ giữa phát triển bền vững với giáo dục vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững với phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p nganga_09 14-10-2015 30 9   Download

 • Giáo dục vì sự phát triển bền vững "mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được các tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương lai đáng sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 40 10   Download

 • Tài liệu "Giáo dục vì sự phát triển bền vững" giới thiệu đến các bạn những bài viết về giáo dục như: Phát triển bền vững và vai trò giáo dục, điều tra nhận thức của sinh viên về giáo dục vì sự phát triển bền vững, một số phương pháp giảng dạy mới nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho người học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc42p dutru2011 22-09-2015 59 12   Download

 • An ninh kinh tế, an ninh quân sự với sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta trình bày sự rủi ro về kinh tế ngày càng tăng do sự biến động xấu từ tình hình an ninh của các nước trên thế giới, khu vực, làm tăng nguy cơ tụt hậu ngày càng xa của nền kinh tế nước ta so với các nước xung quanh, nếu chúng ta không chủ động đối phó kịp thời;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dienham63 10-12-2015 31 6   Download

 • Bài giảng Chương 5: Phát triển bền vững trình bày quan niệm về phát triển, lịch sử phát triển bền vững, định nghĩa phát triển bền vững, thước đo về phát triển bền vững, thước đo bền vững về kinh tế, thước đo bền vững về môi trường, thước đo bền vững về xã hội, thước đo bền vững về phong cách cuộc sống,...

  pdf17p colendaica32 02-06-2014 138 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bảo đảm công bằng xã hội vì sự phát triển bền vững', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf107p subtraction1122 27-04-2013 100 28   Download

 • Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được soạn thảo trên cơ sở văn kiện Hiệp định dự án giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).

  pdf195p tuoihaimuoi32 19-06-2014 80 24   Download

 • Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong sự phát triển bền vững trình bày vài nét về các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, một số đặc điểm nền kinh tế thị trường ở vùng Tây Bắc. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf12p chuotchuot09 03-12-2015 47 14   Download

 • Thế nào là phát triển? Động lực của sự phát triển là gì? • Phát triển bền vững là gì? Sự ra đời của khái niệm phát triển bền vững? • Nội dung của phát triển bền vững? • Tại sao lại phải bền vững? • Các phương thức để đạt tới sự phát triển bền vững?

  ppt54p mabubeouk 17-10-2012 499 212   Download

 • Ngày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trên lý thuyết phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu cho thế hệ mai sau.

  pdf17p kimku11 03-10-2011 198 56   Download

 • Cuối thập kỷ 70/XX, loài người đã phải đối mặt với 3 thách thức lớn mang tính toàn cầu. ??? - Năm 1980, Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (IUCN) đã đưa ra Chiến lược bảo toàn thế giới, với mục tiêu “đạt được sự phát triển bền vững bằng cách bảo vệ tài nguyên sống”.1987, UB quốc tế về môi trường và phát triển (WCED) của LHQ đã công bố bản báo cáo Tương lai của chúng ta.

  ppt17p thuong_632 21-12-2012 137 53   Download

 • Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển bền vững và chiến lược PTBV của Việt Nam, từ đó người học ý thức được trách nhiệm của bản thân góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

  pdf90p thick_12 12-07-2014 51 13   Download

 • Tài liệu "Phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam: Thành tựu, hạn chế và một số đề xuất chính sách" giới thiệu khái quát những kết quả đạt được của các ngành công nghiệp Việt Nam trong gần 20 năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p chuotchuot09 08-12-2015 90 26   Download

 • Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

  pdf46p minhminhnguyen32 09-06-2014 116 19   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững ở Việt Nam (nhóm 4)" trình bày các nguyên tắc cho sự phát triển bền vững tại VN, phân tích và chứng minh nguyên tắc thứ 2 cho sự phát triển bền vững tại VN, VN cần gì để phát triển bền vững, vấn đề môi trường.

  doc14p nguyenquangminh1612 16-11-2014 34 7   Download

 • Phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường là đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển các ngành và vùng. Bài viết "Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững tại các khu công nghiệp Đồng Nai" tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi của phát triển bền vững khu công nghiệp, đề xuất hệ thống các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững khu công nghiệp Đồng Nai.

  pdf6p dutru2011 21-09-2015 56 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản