Sửa đổi thông tư 131/2008

Xem 1-5 trên 5 kết quả Sửa đổi thông tư 131/2008
 • Thông tư về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  doc1p meomeo 09-05-2009 937 35   Download

 • Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf1p strips 07-08-2009 2134 44   Download

 • Thông tư 74/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  pdf1p strips 07-08-2009 213 6   Download

 • Thông tư số 74/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 62 6   Download

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. hông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu.........

  pdf120p nhungmon 19-03-2009 1115 121   Download

Đồng bộ tài khoản