Subband decomposition

Xem 1-11 trên 11 kết quả Subband decomposition
 • The Fourier transform and its extensions have historically been the prime vehi- cle for signal analysis and representation. Since the early 1970s, block transforms with real basis functions, particularly the discrete cosine transform (DCT), have been studied extensively for transform coding applications. The availability of simple fast transform algorithms and good signal coding performance made the DCT the standard signal decomposition technique, particularly for image and video. The international standard image-video coding algorithms, i.e., CCITT...

  pdf0p beobobeo 01-08-2012 31 6   Download

 • Chương 6, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các cây này dyadic là một tiền thân của biến đổi wavelet trực giao. Sử dụng ma trận AC và phân hủy các nhiều pha, chúng tôi đã có thể xây dựng các điều kiện chung cho PR trong cấu trúc bộ lọc M-band. Điều này dẫn đến một công thức thời gian miền nói chung của hệ thống subband

  pdf51p myngoc5 20-09-2011 45 9   Download

 • LOT trong việc làm giảm các hiện vật ngăn chặn được thảo luận và cơ sở chức năng ID LOT FBR biến đổi một số sẽ được hiển thị trong hình. 2.14. Chúng tôi sẽ cho thấy LOT là một trường hợp đặc biệt của các phân hủy subband tổng quát hơn. Trong một nghĩa nào đó, LOT là một tiền thân của ngân hàng đầy giận dữ mult lọc. 2.5.2 Tài sản của các LOT

  pdf64p myngoc5 20-09-2011 32 7   Download

 • phân tích tổng hợp thống nhất chặn biến đổi cực kỳ quan lấy mẫu, rất nhiều, và các ngân hàng có phê bình lấy mẫu subband lọc. Các bộ lọc paraunitary ngân hàng cung cấp một giải pháp thanh lịch của ma trận nhiều pha. Sự tập trung vào hai chiều subband lọc ngân hàng là lấy mẫu con hoặc mạng decimation. Chúng tôi đã cho thấy kết quả ID có thể được tổng quát để 2D, nhưng trong một cách không tầm thường....

  pdf52p myngoc5 20-09-2011 36 7   Download

 • Vì vậy rjpj là phần nhỏ của tổng năng lượng trong các thành phần L đầu tiên từ 0, trong đó {0f} được lập chỉ mục theo giá trị giảm. Việc chuyển đổi đơn nhất mà làm cho r \ c = 0 và giảm thiểu J'L là biến đổi Karhunen-Loeve (Karhunen năm 1947; Hotellirig, 1933). Dẫn xuất của chúng tôi cho các tín hiệu thực tế và biến đổi sau. Hãy xem xét chuyển đổi đơn nhất như vậy mà

  pdf54p myngoc5 20-09-2011 44 9   Download

 • Các âm mưu của một số trực giao biến đổi khối 8 x 8 được thể hiện trong hình. 2.7. Những mô tả các trình tự cơ sở của mỗi biến đổi trong cả thời gian và frequencydomains. Những lô chứng minh rằng các trình tự cơ sở được lan truyền trên tất cả các khe thời gian tám trong khi lô tần số tập trung hơn tám băng tần riêng biệt. Các biến thể

  pdf47p myngoc5 20-09-2011 33 8   Download

 • Đối với hệ số quang phổ hoàn toàn decorrelated, rjc = I. Tham số thứ hai biện pháp tài sản nén năng lượng của biến đổi. Xác định J'L như giá trị kỳ vọng của các lỗi bình phương tổng hợp / J, của Eq. (2.20) J'L này cũng đã được gọi là cơ sở hạn chế, lỗi bởi Jain (1989). Sau đó, hiệu quả nén chặt

  pdf50p myngoc5 20-09-2011 32 7   Download

 • Trong truyền thống chuyển đổi mã hóa mỗi khối phân đoạn của các mẫu N dữ liệu được nhân với 'AH N x N orthonorrnal ma trận để mang lại khối N hệ số quang phổ. Nếu chuỗi dữ liệu vectơ được dán nhãn XG, X_I. ...,^..., Nơi mỗi x đại diện cho một khối của các mẫu N tín hiệu tiếp giáp lãnh hải,

  pdf56p myngoc5 20-09-2011 37 7   Download

 • hoạt động chuyển đổi sản xuất, = x_i-Chúng tôi đã thể hiện trong hình. 2,1 như một coder biến đổi là tương đương với một ngân hàng lọc multirate nơi mà mỗi bộ lọc FIR có N vòi nước tương ứng với kích thước của vector hệ số. Nhưng, như đã đề cập trước đó, điều này có thể dẫn đến "blockiness" tại khu vực biên giới giữa các phân đoạn dữ liệu. Để cải thiện này

  pdf52p myngoc5 20-09-2011 35 8   Download

 • Như vậy, chiếu / vào Wm + i được biểu diễn như một sự kết hợp tuyến tính của dịch và làm giãn các chức năng ip mẹ (t). Một quan sát quan trọng là các mối quan hệ giữa wavelet và hệ số nhân rộng ở quy mô ra + 1 và hệ số nhân rộng ở quy mô tốt hơn. Chúng ta đã thấy điều đó Các đầu ra của decimator trên đại diện cho các hệ số xấp xỉ của các tín hiệu ở quy mô m + 1

  pdf43p myngoc5 20-09-2011 58 7   Download

 • Prom EQS. (6,38) và (6,40), chúng tôi kết luận rằng c m + i Ga và dm + i, n có thể thu được bằng cách CMN convolving - \ / 2ho (n) và T/2hi (n), tương ứng, theo sau bởi một 2fold xuống lấy mẫu như thể hiện trong hình. 6.9. Do đó các hệ số interscale có thể được đại diện bởi một ngân hàng hao bộ lọc hai băng tần.

  pdf47p myngoc5 20-09-2011 34 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản