Svchost.exe là gì?

Xem 1-4 trên 4 kết quả Svchost.exe là gì?
 • svchost.exe là tên một tiến trình chủ (process) cho các dịch vụ hoạt động từ những thư viện liên kết động. Vào thời điểm trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả chức năng từ dịch vụ bên trong Windows vào các tập tin .dll thay vì các tập tin .exe.

  pdf2p dauhutuongot 22-07-2010 276 20   Download

 • Vậy đó là các file gì? Theo Microsoft: "svchost.exe là một trình cấu hình - host process cho các dịch vụ để chạy từ các thư viện liên kết động”. Trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả các chức năng từ các dịch vụ Windows bên trong vào các file .dll thay cho các file .exe. Từ bối cảnh lập trình thì cách thực hiện này sẽ cho phép tái sử dụng lại… tuy nhiên vấn đề phát sinh ở đây là bạn không thể khởi chạy file .dll trực tiếp từ Windows mà nó cần phải được load từ...

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 33 4   Download

 • Loại 1: Đây là một dịch vụ của bộ phần mềm Office có nhiệm vụ khởi chạy Alternative User Input Text Input Processor và Office Language Bar. Dịch vụ này giám sát hoạt động nhập liệu của người dùng để cung cấp các phương pháp nhập liệu thích hợp như giọng nói, viết tay, bàn phím. Tiến trình ctfmon.exe sẽ được cài cùng với bộ Office khi bạn chọn Alternative User Input trong Office Shared Features.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 26 3   Download

 • Tìm hiểu về tiến trình rundll32.exe Trong danh sách nhiều dịch vụ khởi động cùng Windows, chắc chắn nhiều người sẽ băn khoăn về rundll32.exe. Thực chất đây là gì, chương trình của Windows hay 1 loại virus nào đó, nó có gây hại gì cho hệ thống hay không... Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. rundll32.exe có an toàn hay không: Câu trả lời là có, đây là dịch vụ hệ thống mặc định của Windows.

  pdf5p robben1357 07-03-2011 104 14   Download

Đồng bộ tài khoản