Sxsh

Xem 1-20 trên 27 kết quả Sxsh
 • Bài thuyết trình nhóm Sản xuất sạch hơn: Áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang trình bày tổng quan về ngành chế biến thủy sản và SXSH trong ngành chế biến thủy sản ở Việt Nam; giới thiệu về Cty CB và XK thủy sản Thọ Quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài thuyết trình.

  ppt44p kimnhung258 06-11-2016 45 21   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Báo cáo: Áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty Cổ Phần Bình Điền Quảng Trị. Mục đích của việc đánh giá, áp dụng SXSH giúp cho doanh nghiệp nhận diện được các cơ hội tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện hiện trạng môi trường và điều kiện làm việc của người lao động đồng thời góp phần tiêu thụ tài nguyên một cách hiệu quả.

  doc78p vinhlochdk24 23-10-2016 49 11   Download

 • Phòng ngừa phát sinh chất thải (Waste prevention) Ngăn chặn phát sinh chất thải ngay tại nguồn bằng cách sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu 1 cách có hiệu quả nhất, nghĩa là có thêm một tỷ lệ nguyên vật liệu nữa được chuyển vào thành phẩm thay vì phải loại bỏ. Tiếp cận này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 với những cách gọi khác nhau như "phòng ngừa ô nhiễm" (pollution prevention), "giảm thiểu chất thải" (waste minimization).

  pdf96p dvcthth 05-06-2010 486 332   Download

 • I – tại sao phải SXSH: Chúng ta biết rằng, bất cứ một quá trình sản xuất n o cũng không thể đạt đ-ợc hiệu suất 100%. Điều đó có nghĩa l đ có cái gì đó đó mất đi v o môi tr-ờng v không thể chuyển hoá th nh sản phẩm hữu ích đ-ợc. "Cái gì đó" ở đây l thất thoát nguyên, nhiên liệu,... trong quá trình sản xuất. Thất thoát ở đây gọi chung l chất thải, v chính nó trở th nh trách nhiệm pháp lý của cơ sở sản xuất. ...

  pdf19p suatuoiconbo 25-07-2011 330 184   Download

 • Mục đích của cân bằng vật chất v năng l-ợng l : Để định l-ợng những tổn thất vật liệu v năng l-ợng của quá trình sản xuất. Thể hiện số liệu nền cho tình hình sản xuất hiện tại của công ty. Để l cơ sở cho đề xuất các cơ hội SXSH. Để tiến h nh cân bằng vật chất v năng l-ợng cần phải xây dựng đ-ợc sơ đồ công nghệ của quá trình sản xuất. Liệt kê đ-ợc các thông số đầu v o v đầu ra của từng công đoạn, trên cơ sở đó để...

  pdf8p suatuoiconbo 25-07-2011 229 136   Download

 • Mỗi quá trình sản xuất công nghiệp đều sử dụng nguyên nhiên liệu ban đầu để sản xuất ra sản phẩm mong muốn. Bên cạnh sản phẩm, quá trình sản xuất sẽ phát sinh ra chất thải.

  pdf70p trongminh123 16-10-2012 233 119   Download

 • Thực hiện sxsh nh- thế n o? ở đâu phát sinh ra chất thải v khí thải? Tại sao chất thải v khí thải đ-ợc tạo th nh? Làm thế nào để loại bỏ đ-ợc nguyên nhân? I - các kỹ thuật SXSH:

  pdf15p suatuoiconbo 25-07-2011 160 115   Download

 • Trong khoảng hơn một thập kỉ qua nông nghiệp Việt Nam nói chung và chăn nuôi nói riêng đã có những thay đổi rất đáng kể. nghành chăn nuôi heo đã có những thay đ i r t l n không ch đáp ng nhổ ấ ớ ỉ ứ u cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường trong nước mà đã và đang vươn tới các thị trường bên ngoài.

  doc46p kimthi_20 06-05-2013 274 115   Download

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá nhanh Sản xuất Sạch hơn, Tài liệu của Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam, giúp các doanh nghiệp có thể tự đánh giá và áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn trong đơn vị mình.

  pdf3p vuchicong 08-02-2012 217 107   Download

 • Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả là một phần trong nỗ lực của UNEP nhằm kết hợp các phương pháp chuyên nghiệp của Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả một cách có hệ thống hơn. Những kinh nghiệm này được đúc rút từ dự án do 6 Trung tâm quốc gia về SXSH thực hiện nằm đưa các biện pháp quản lý năng lượng vào tiếp cận tiết kiệm tài nguyên vốn là trọng tâm của SXSH.

  pdf278p beepbeepnp 21-06-2013 198 91   Download

 • Mục tiêu chính của tài liệu hướng dẫn này là nhằm từng bước hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành dệt nhuộm tại Việt Nam. Đối tượng của bộ tài liệu hướng dẫn này là các lãnh đạo nhà máy, các kỹ thuật viên và nhân viên của các ban ngành chính phủ và các tổ chức chịu trách nhiệm thúc đẩy và điều chỉnh/quy định công tác quản lý môi trường tại các nhà máy dệt tại Việt Nam.  

  pdf107p talata_11 27-04-2015 159 56   Download

 • CÁC KỸ THUẬT THỰC HIỆN SXSH QUẢN LÝ NỘI VI TỐT Quản lý nhà xưởng tốt; Thay đổi nguyên liệu đầu vào; Kiểm soát quy trình sản xuất tốt hơn; Cải tiến thiết bị, máy móc; Thay đổi công nghệ; Thu hồi, tái sử dụng trong nhà máy; Sản xuất các sản phẩm có ích; Cải tiến sản phẩm.

  pdf17p boy_them_yeu 04-07-2013 115 45   Download

 • Định nghĩa SXSH của UNEP: “Là quá trình áp dụng liên tục một chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường trong các quá trình công nghệ, sản phẩm & các dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế & giảm rủi ro đối với con người & môi trường”

  pdf29p boy_them_yeu 04-07-2013 119 35   Download

 • Nhóm SXSH họp và xem xét một cách tổng quan về toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thông qua việc liệt kê tất cả các quá trình sản xuất, mối tương tác giữa các quá trình. Bất cứ hoạt động nào tiếp nhận các đầu vào và chuyển thành các đầu ra được coi là một quá trình. Thông thường đầu ra của quá trình này sẽ là đầu vào của quá trình khác. Đầu vào và đầu ra của quá trình trong sơ đồ cần được ghi tên chính xác để làm tài liệu đối...

  pdf11p voixanh12 23-10-2012 81 28   Download

 • Bài giảng Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn trình bày chi tiết về trình tự vận hành của quá trình sản xuất, giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn từ việc sử dụng nguyên liệu không hiệu quả, việc quản lý chất thải kém và các rủi ro về bệnh nghề nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf53p nluu9184 05-05-2014 78 28   Download

 • Nƣớc thải Khí thải Chất thải rắn Tiềm năng của SXSH Chương 3. Cơ hội sản xuất sạch hơn Cơ hội có thể triển khai trong khâu xử lý sơ bộ Phân khu tàng trữ sắn vào theo thời gian nhập Bóc vỏ và rửa Tách bỏ sỏi đá, đất cát trƣớc khi rửa Cải tiến thiết bị khuấy trộn khi rửa, điều chỉnh thông số Thu hồi tái sử dụng nƣớc rửa Cơ hội SXSH có thể triển khai ở giai đoạn tách bột Cải tiến máy chặt, dao băm, máy nghiền Tối ƣu hoá quy trình vận hành...

  pdf57p muathu_102 29-01-2013 81 25   Download

 • SXSH được xem là một quá trình áp dụng liên tục các chiến lược phòng ngừa. Hãy phân tích. Những yều tố then chốt khác biệt giữa SXSH và các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm công nghiệp trước đó. Xác định và phân tích các trở ngại chính trong việc thực hiện SXSH tại các DN vừa & nhỏ ở Việt Nam. Theo Anh/Chị, những yếu tố nào đóng vai trò then chốt trong triển khai thực hiện một dự án SXSH? Lựa chọn một vài công đoạn trong sản xuất giấy & bột giấy.

  pdf56p boy_them_yeu 04-07-2013 82 22   Download

 • Thực hiện SXSH: 6 Bước Để Tiết Kiệm Bước 1 Tổ Chức Bước 2 Phân tích quá trình Bước 3 Bước 5 Thực hiện dự án Xác định & đánh giá SXSH Những phương án SXSH Bước 4 Bước 6 Phân tích tài Đánh giá tiến chính cho độ thực hiện dự án Source: Hướng dẫn phòng ngừa ô nhiễm cho các doanh nghiệp ở New Hamshire.

  pdf30p boy_them_yeu 04-07-2013 40 13   Download

 • Khái Quát Các Vấn đề Ô Nhiễm Môi Trường Trên Thế Giới 2.Bảo Vệ Môi Trường & Phát Triển Kinh Tế 3.Phân Biệt Các Khái Niệm Cơ Bản/ Một Số Thuật Ngữ 4.Chất Thải Công Nghiệp 5.Nhu Cầu Về SXSH trong Công Nghiệp 6.Định nghĩa SXSH Từ khi quá trình công nghiệp hóa bắt đầu 1800s: Khai thác tài nguyên nhiều hơn; Lãng phí và thải bỏ chất thải; Tăng áp lực đến sức chịu tải của môi trường Di chuyển của các tập đoàn đa quốc gia Toàn cầu hóa...

  pdf44p boy_them_yeu 04-07-2013 59 12   Download

 • BƯỚC 5: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH BƯỚC 4. LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH Kết quả trung gian: D các GP SXSH BƯỚC 5. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH NV 14 : Chuẩn bị thực hiện NV 15 : Triển khai thực hiện các GP SXSH NVï 16 : Giám sát và đánh giá kết quả

  pdf38p boy_them_yeu 04-07-2013 47 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản