T-sql

Xem 1-10 trên 10 kết quả T-sql
 • Trên cơ sở dữ liệu (database): Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,.. Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,.. Các loại tập tin của SQL Server: data file (primary, secondary), log file; Các loại cơ sở dữ liệu của SQL Server: system database, user database.

  doc10p trinhhiephoa 30-12-2010 231 108   Download

 • Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,.. Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,.. Các loại tập tin của SQL Server: data file (primary, secondary), log file Các loại cơ sở dữ liệu của SQL Server: system database, user database

  doc10p whylove1020 06-04-2011 82 23   Download

 • Tóm tắt các câu lệnh TSQL cơ bản đã học 1) Trên cơ sở dữ liệu (database) Các phiên bản của SQL Server: Enterprise, Personal, Desktop, Developer,.. Các bộ phận của SQL Server: Enterprise Manager, Query Analyzer, Books Online,..

  pdf16p matem91 20-11-2013 756 305   Download

 • Cùng với SQL Server 2005, Microsoft đã giới thiệu một số tính năng mới và những tính năng này sẽ giúp cho chuyên viên về DBA hay SQL Server dễ dàng hơn trong việc viết mã và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Bài này sẽ thảo luận về các hàm ranking mới được cung cấp trong SQL Server 2005. Các tính năng mới đó sẽ giúp bạn dễ dàng viết mã TSQL để kết hợp xếp loại được tập hợp kết quả của bạn. Bài sẽ hướng dẫn từng phần trong các hàm ranking mới và cung...

  pdf8p thachcotran 04-02-2010 261 111   Download

 • Executing SQL Server Stored Procedures In Chapter 4, you saw how to create and execute SQL Server stored procedures using TSQL. You execute a stored procedure using the T-SQL EXECUTE statement.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 138 47   Download

 • Thêm ràng buộc khóa chính cần phải biến một cột null thành not null trước khi thêm. Nếu để lệnh chuyển đổi thuộc tính not null ngay cạnh lệnh thêm khóa chính thì phải chèn từ khóa go vào vì có thể lệnh trên chưa được thực hiện do đó lệnh dưới báo lỗi

  doc10p erjokoi 19-07-2010 100 42   Download

 • Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008- P2 Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu một số cải tiến trong câu lệnh TSQL của SQL Server 2008, gồm IntelliSense, Grouping Set, bảng gợi ý FORCESEEK, … Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những kiểu dữ liệu mới được giới thiêu trong SQL Server 2008. Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.

  pdf13p alone 20-07-2010 82 19   Download

 • Fundamentals of Transact-SQL In this section, you'll learn some of the essential programming constructs available in TSQL. Specifically, you'll see how to use variables, comments

  pdf10p daisuphu 29-07-2010 42 10   Download

 • Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 1) .Hiệu năng ứng dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng đó là thời gian để máy chủ SQL xử lý câu lệnh T-SQL. Đôi khi thiết kế cơ sở dữ liệu và các yêu cầu truy vấn phức tạp làm cản trở tốc độ thực thi của các câu lệnh TSQL. Cách viết code từng câu lệnh T-SQL cũng có thể khiến máy chủ SQL phải làm việc nhiều hơn để xử lý truy vấn. ...

  pdf8p badaovl 18-05-2013 33 10   Download

 • Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 3) Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh TSQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm).

  pdf5p phuochau3 13-03-2011 48 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản