Tác phẩm văn học ph.ăngghen

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tác phẩm văn học ph.ăngghen
 • Biện chứng của tự nhiên là một tác phẩm lớn về triết học của Ph.Ăngghen, chủ yếu bàn về giới tự nhiên và khoa học tự nhiên, được viết dưới dạng các bài tản mạn, các trích đoạn, bản thảo. Tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen đã mất, mãi đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Nga, tiếng Đức ở Liên Xô.

  pdf23p dellvietnam 23-08-2012 188 84   Download

 • Tác phẩm "Chống Đuyrinh" là một trong những tác phẩm cơ bản của chủ nghĩa C.Mác,V.I.Lênin cho rằng, "chống Đuyrinh" của Ph.Ăngghen là một trong ba tác phẩm "gối đầu giường" của người công nhân có tri thức và là tác phẩm kinh điển đã đi vào kho tàng lý luận của nhân loại. Dưới dạng bút chiến, tác phẩm của Ph.Ăngghen đã có tác dụng to lớn trong cuộc đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái của Đuyrinh và một số đảng viên đảng dân chủ - xã hội Đức.

  pdf15p dellvietnam 24-08-2012 290 108   Download

 • Trên cơ sở phân tích và luận giải những luận điểm cơ bản mà lần đầu tiên, C.Mác và Ph.

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 212 62   Download

 • Sau khi C.Mác mất (1883), Ph.Ăngghen, một mặt, tập trung sức lực và trí tuệ để chuẩn bị cho việc xuất bản tập hai và tập ba bộ Tư bản - một việc làm mà sau này được V.I.Lênin đánh giá như là việc Ph.Ăngghen đã xây dựng cho người bạn của mình một đài kỷ niệm vĩ đại và trên đó Ph.

  pdf10p kata_8 28-02-2012 55 13   Download

 • Nhân kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen, trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách vắn tắt những cống hiến lớn lao của ông cho việc xây dựng và phát triển cả ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – triết học duy vật biện chứng, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học qua những luận điểm, quan niệm, quan điểm và tư tưởng mà ông đưa ra trong các tác phẩm của mình. Trong bài viết này, tác giả cũng đã nói về những đóng góp hết...

  pdf58p subtraction1122 27-04-2013 35 10   Download

 • Nguồn gốc gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước là một trong những tác phẩm chủ yếu của chủ nghĩa Mác. Trong tác phẩm này Ph.Ăngghen đã phân tích một cách khoa học lịch sử của nhân loại trong những giai đoạn phát triển sớm nhất của nó, đã vạch rõ quá trình tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và quá trình hình thành xã hội có giai cấp dựa trên chế độ tư hữu. Tác giả chỉ rõ những nét đặc trưng chung của xã hội đó, giải thích rõ những...

  pdf31p vascaravietnam 21-08-2012 176 66   Download

 • Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại 160 năm qua, kể từ lần xuất bản đầu tiên đến nay, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã được thừa nhận không chỉ là tác phẩm lý luận bất hủ, một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo của C.Mác và Ph.Ăngghen, nó còn là một văn kiện mang tính cương lĩnh, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác.

  pdf18p bengoan369 09-12-2011 149 60   Download

 • Khi nghiên cứu xã hội tư bản, đặc biệt là sự hoạt động của người lao động trong xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, thi đua là một hiện tượng khách quan nảy sinh do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất. C.Mác viết “…ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đã đẻ ra thi đua” [38, tr.474]. Trong một số tác phẩm của mình, V.I Lê nin đã đề cập đến thi đua, coi thi đua là một tất yếu và là một nguồn tiềm năng to lớn của chủ...

  pdf114p dellvietnam 23-08-2012 96 30   Download

Đồng bộ tài khoản