» 

Tài Chính Công

 • Câu hỏi ôn tập tài chính công

  Tài chính công bao hàm các ý nghĩa: một là, trong khuôn khổ của một quốc gia, tài chính công thuộc hình thức sở hữu nhà nước và nhà nước hay quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của một quốc gia có quyền áp đặt mọi khoản thu chi của quốc gia ..

  doc 38p crystal_angel 29-05-2011 3944 1909

 • Bài giảng tài chính công : Khu vực công và tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Tài chính công cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Quy mô tài chính công nhỏ Tính trung lập: không can thiệp vào kinh tế, hoạt động độc lập với quá trình kinh tế ( lập kế hoạch…)

  pdf 22p truongan 13-11-2009 1789 831

 • Bài thảo luận: Phân tích các vai trò của tài chính công, liên hệ việc phát huy các vai trò đó ở VN hiện nay

  Để có thể đánh giá được vai trò của tài chính công ta căn cứ vào những tác động của nó đối với toàn bộ nền kinh tế chính trị và xã hội của quốc gia trên nhiều góc độ khác nhau, đó cũng là căn cứ từ chức năng mà tài chính công đảm nhiệm.

  doc 18p quynhmao 18-03-2011 2307 823

 • Tài chính công với kinh tế Việt Nam

  Tài chính công là 1 trong những công cụ của nhà nước nhằm thực hiện chức năng điều tiết kinh tế xã hội Có thể xem xét vai trò của tài chính công trên 2 khía cạnh: Đảm bảo duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước; Điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế xã hội.

  ppt 28p ftu_forum 15-05-2011 1081 534

 • Đề tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sao Việt”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần sao việt”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 54p muathulamebay 16-08-2010 752 526

 • LUẬN BÀN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CÔNG

  Khi bàn về phạm trù tài chính công, hiện nay có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng tài chính công đồng nghĩa với tài chính nhà nước (1), nhưng có ý kiến khác lại cho rằng, tài chính công là một bộ phận tài chính nhà nước (2). Nhìn lại lịch sử ra đời và phát triển của tài chính có thể thấy, khi nhà nước (3) xuất hiện thì đồng thời cũng xuất hiện các khoản chi tiêu...

  pdf 6p xedapcam 05-05-2010 964 485

 • Cải cách tài chính công thực trạng và giải pháp

  Tài chính công là một phạm trù gắn với các hoạt động thu và chi bằng tiền của nhà nước, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện những chức năng vốn có của nhà nước đối với xã hội

  doc 8p tocep_90 18-09-2010 980 394

 • Vai trò tài chính công tại Việt Nam

  • Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công. Tài chính công phân phối sử dụng nguồn tài chính huy động...

  doc 2p honodu141 01-10-2011 640 360

 • Vai trò Tài Chính Công với Việt Nam hiện nay

  · Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công.

  doc 2p honodu141 01-10-2011 550 317

 • Đề cương ôn tập môn tài chính công

  Tài liệu tham khảo về đề cương ôn tập môn tài chính công

  doc 2p chuyenle 11-04-2010 1445 311

 • Tài liệu: Tài chính công và quản lý tài chính công

  Nội dung gồm 8 chương: Chương I. Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; Chương II: Ngân sách nhà nước; Chương III. Quản lý thu ngân sách nhà nước; Chương IV: Quản lý chi thường xuyên; Chương V: Quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; .....

  doc 147p o0o_ngocnganly_o0o 22-03-2013 473 228

 • KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 3 - TÀI CHÍNH CÔNG

  Sự xuất hiện c ủa nhà nước -- sự ra đời của tài chính công. Tài chình công cổ điển: phục vụ hoạt động quan sự, chính trị ... đứng ngoài các hoạt động kinh tế. Tài chính công hiện đại: Nhà nước bắt đầu can thiệp vào các hoạt động kinh tế - xã hội.

  ppt 35p tambq39 20-10-2010 393 219

 • Tài chính công - Tài chính tiền tệ

  Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cho xã hội. Tài chính công bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ hỗ trợ tài chính…),..

  pdf 55p hoathietmoclan 09-10-2011 369 202

 • Đề tài : Phân tích tài chính công ty JOHNSON & JOHNSON

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : phân tích tài chính công ty johnson & johnson', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 75p huynhcongdanh 10-06-2012 398 189

 • Bài giảng tài chính công: Phân tích chi phí – lợi ích Tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Tài liệu tham khảo môn Tài chính công ( dành cho bậc Cao học)_ Chương "Phân tích chi phí_ Lợi ích "

  pdf 44p truongan 13-11-2009 308 181

 • Bài giảng tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Đây là những vấn đề trọng yếu của tài chính công. Vai trò thích hợp của chính phủ trong nền kinh tế là gì? Có thể đánh giá qua các hoạt động của tài chính công: = Khía cạnh chi tiêu : Dịch vụ/hàng hóa gì chính phủ nên cung cấp cho xã hội? = Khía cạnh thuế: Chính phủ gia tăng thu nhập như thế nào để tài trợ chi tiêu?

  pdf 18p truongan 13-11-2009 299 175

 • Bài giảng: Tài chính công và chính sách tài khóa

  Tài liệu tham khảo về tài chính công và chính sách tài khoản...

  pdf 16p nhaanlanhx 22-05-2011 343 168

 • Giáo trình: Quản lý tài chính công, dịch vụ công và công sản

  Dừa theo một số tiêu chí nhất định, hệ thống tài chính quốc dân được phân loại thành tài chính công và tài chính tư. Tài chính công là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, do đó, ít nhiều còn chưa được thống nhất về quan niệm. Nhiều quan niệm cho rằng thuật ngữ tài chính công được hiểu là sự hợp thành...

  pdf 45p chipbia 17-07-2012 344 129

 • Bài tập tài chính công

  Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

  ppt 75p possibletb 22-09-2012 399 126

 • Bài giảng về Tài chính công

  Đặc điểm của tài chính công: Thuộc hình thức sở hữu Nhà nước; Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thu chi Hoặc ủy quyền cho chính phủ hay cơ quan nhà nước; Phục vụ các hoạt động không vì lợi nhuận Cung cấp hàng hóa công gắn liền với nhu cầu thiết yếu của xã hội .

  ppt 22p thuydieudn 06-09-2011 251 119

 • + Xem thêm 43420 Tài Chính Công khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản