Tài chính công

Tham khảo và download 21 Tài chính công chọn lọc sau:
 • Quản lý tài chính công ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều được coi là sự tác động của hệ thống các cơ quan của Nhà nước đến những mặt hoạt động của tài chính công, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho giai đoạn hai của cải cách hành chính nhà nước ...

  pdf185p lanlan38 02-04-2013 243 101   Download

 • Dừa theo một số tiêu chí nhất định, hệ thống tài chính quốc dân được phân loại thành tài chính công và tài chính tư. Tài chính công là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, do đó, ít nhiều còn chưa được thống nhất về quan niệm. Nhiều quan niệm cho rằng thuật ngữ tài chính công được hiểu là sự hợp thành...

  pdf45p chipbia 17-07-2012 359 135   Download

 • Ở Việt Nam, Khái niệm Tài chính công xuất hiện trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1989 cho đến nay và gắn liền với quá trình đổi mới quản lý Tài chính vĩ mô, đổi mới hoạt động của khu vực công. Để xác định khái niệm Tài chính công cần phải điểm qua các quan điểm của các nhà kinh tế về Tài chính công và các khái niệm có liên quan.

  pdf171p sony_12 25-06-2013 100 33   Download

 • Trong khuôn khổ đề án “cải cách hành chính ở việt nam”, nhóm nghiên cứu gồm có các chuyên gia của bộ tài chính, kiểm toán nhà nước, có sự phối hợp của một số chuyên gia trong và ngoài ngành tổ chức đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của việt nam.

  pdf59p hallo 01-03-2009 2669 1189   Download

 • Mở đầu Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường II.

  pdf59p ctnhukieu3 30-04-2011 348 168   Download

 • Tài chính công là 1 trong những công cụ của nhà nước nhằm thực hiện chức năng điều tiết kinh tế xã hội Có thể xem xét vai trò của tài chính công trên 2 khía cạnh: Đảm bảo duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước; Điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế xã hội.

  ppt28p ftu_forum 15-05-2011 1083 534   Download

 • Thuế trực thu (thuế thu nhập cá nhân, thuế TNDN…) điều tiết mạnh thu nhập của những người có thu nhập cao và điều tiết hợp lý đối với các cá nhân có thu nhập trung bình, tạo nguồn thu lớn cho NSNN, thực hiện được CBXH và giảm khoảng cách giàu nghèo.

  ppt46p ftu_forum 15-05-2011 451 272   Download

 • Đặc điểm của tài chính công: Thuộc hình thức sở hữu Nhà nước; Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thu chi Hoặc ủy quyền cho chính phủ hay cơ quan nhà nước; Phục vụ các hoạt động không vì lợi nhuận Cung cấp hàng hóa công gắn liền với nhu cầu thiết yếu của xã hội .

  ppt22p thuydieudn 06-09-2011 251 119   Download

 • •.Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. ..-.Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công.

  doc2p honodu141 01-10-2011 641 360   Download

 • Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cho xã hội. Tài chính công bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ hỗ trợ tài chính…),..

  pdf55p hoathietmoclan 09-10-2011 370 203   Download

 • Tài chính công là môṭ tât́ yêú đi cuǹ g sự tôǹ taị cuả môĩ nha ̀ nươć , no ́ găń liêǹ vơí hoaṭ đôṇ g..cuả Nhà nươć , vưà là nguôǹ lưc̣ để nhà nươć thưc̣ hiêṇ đươc̣ và thưc̣ hiêṇ tôt́ cać chưć năng..cuả miǹ h đôǹ g thơì là công cụ để thưc̣ hiêṇ cać dic̣ h vu ̣ công, Cać hoaṭ đôṇ g cuả bô ̣ maý Nhà..

  doc34p takara1617 13-11-2012 195 110   Download

 • Tại sao họ lại có những quyết định như vậy hay các cổ đông dựa vào..những đặc điểm gì để đầu tư vào một công ty. Tại sao nhà cho vay này..lại quyết định thu hồi vốn của công ty này nhưng lại gia hạn cho công ty..kia? Tất cả các vấn đề trên đều được giải quyết bằng công cụ cực kì..hiệu quả : phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp...

  doc29p vikkyls 08-12-2012 417 264   Download

 • Nội dung gồm 8 chương: Chương I. Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; Chương II: Ngân sách nhà nước; Chương III. Quản lý thu ngân sách nhà nước; Chương IV: Quản lý chi thường xuyên; Chương V: Quản lý tài chính ở các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; .....

  doc147p o0o_ngocnganly_o0o 22-03-2013 480 232   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính..

  pdf23p zemeta 15-11-2009 12426 4442   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY..CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 777 591   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính công ty đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty...

  pdf23p tinhphuong60 15-06-2010 347 215   Download

 • Tài chính công là một phạm trù gắn với các hoạt động thu và chi bằng tiền của nhà nước, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện những chức năng vốn có của nhà nước đối với xã hội

  doc8p tocep_90 18-09-2010 981 394   Download

 • Chính sách cổ tứclà công cụ đảm bảo lợi ích cho cổ đông Đại bộ phận cổ đông đầu tư vào công ty đều mong đợi được trả cổ tức do vậy, chính sách phân chia cổ tức ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các cổ đông.

  doc18p lykhanhhoa 10-01-2011 1351 605   Download

 • Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập trên cơ sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003.

  ppt76p chucung 13-01-2011 300 177   Download

 • Về mặt nội bộ, công ty cũng tiến hành phân tích tài chính để có thể hoạch định và kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính của công ty mình. Để hoạch định tương lai giám đốc tài chính cần phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại

  pdf23p ba3333 09-05-2011 504 246   Download

Đồng bộ tài khoản