Tài chính - ngân sách

Xem 1-20 trên 6332 kết quả Tài chính - ngân sách
  • Bài giảng Phân tích Chính sách Tài chính - Ngân sách trình bày về chính sách tài chính và hoạch đinh chính sách Tài chính; phân tích chính sách Tài chính - Ngân sách; phân tích chính sách Tài chính trên cơ sở báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách.

    ppt34p cocacola_02 25-09-2015 27 9   Download

  • Bài giảng Kỹ năng giám sát Tài chính - Ngân sách của đại biểu Quốc hội do PGS.TS. Đặng Văn Thanh thực hiện bao gồm những nội dung chính về giám sát và kỹ năng giám sát; giám sát tài chính và ngân sách. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

    ppt40p cocacola_02 25-09-2015 23 4   Download

  • Bài giảng Giám sát của Quốc hội về tài chính ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống tài chính Việt Nam, phân định trách nhiệm, quyền hạn về ngân sách Nhà nước, bản chất của hoạt động giám sát tài chính ngân sách, các hoạt động giám sát, chất vấn và yêu cầu giải trình, cân đối ngân sách Nhà nước và một số kiến thức khác.

    ppt22p cocacola_03 05-10-2015 37 3   Download

  • Giáo trình Lý thuyết tài chính gồm 8 chương, trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính trung gian, tài chính Quốc tế, thị trường tài chính, cân đối tài chính tổng hợp và công tác kiểm tra tài chính.

    pdf265p namde02 21-03-2013 147 101   Download

  • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung: Đại cương về tài chính và tiển tệ, tổng quan vể hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính. Cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về phần 1 giáo trình.

    pdf129p hoa_loaken91 03-06-2014 366 173   Download

  • Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 9 tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày về quản trị vốn luân chuyển, hoạch định tài chính, rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh, cấu trúc tài chính, ngân sách đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo.

    pdf139p hoa_loaken91 03-06-2014 132 54   Download

  • Phần 1 Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) biên soạn gồm các chương: Đại cương về tài chính và tiền tệ, tổng quan về hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian.

    pdf139p uocvongxua05 28-07-2015 167 76   Download

  • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Tài chính học" giới thiệu đến các bạn những nội dung những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm trong nền kinh tế,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

    doc249p silentlovect 27-09-2015 167 68   Download

  • Bài giảng Lý thuyết tài chính trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, thị trường tài chính, tài chính quốc tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

    pdf189p qlngoc 17-05-2014 63 24   Download

  • Thông tư 64/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ

    doc4p trongthuy 18-08-2009 103 11   Download

  • Thông tư 34/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Đà Nẵng

    doc4p trongthuy 18-08-2009 78 6   Download

  • Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

    doc5p sontinh 18-08-2009 66 6   Download

  • Bài giảng Những quy định pháp lý về tài chính - ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về tài chính, pháp luật về ngân sách Nhà nước, ngân sách và quỹ ngân sách Nhà nước, quy định hệ thống ngân sách Nhà nước, tiêu chí - định mức - phân bổ và chi ngân sách,... Mời các bạn tham khảo.

    ppt28p cocacola_03 05-10-2015 34 9   Download

  • Bài giảng Tranh luận tại Quốc hội về tài chính, ngân sách nhà nước của PGS.TS. Đặng Văn Thanh trình bày về thẩm quyền Quốc hội; hệ thống tài chính Việt Nam; phân định trách nhiệm,quyền hạn về ngân sách Nhà nước; những vấn đề ngân sách có thể tranh luận;... Mời các bạn tham khảo.

    ppt20p thuytrang_8 21-09-2015 29 8   Download

  • Bài giảng Thẩm quyền của hội đồng nhân dân trong quy trình ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh sau đây bao gồm những nội dung về hệ thống tài chính Việt Nam, cơ sở pháp lý về vai trò HĐND trong hoạt động giám sát tài chính - ngân sách, nguyên tắc hoạt động của hội đồng nhân dân, quy trình ngân sách Nhà nước, mục đích, yêu cầu hoạt động thẩm tra, giám sát và một số nội dung khác.

    ppt38p cocacola_03 05-10-2015 41 14   Download

  • Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

    doc7p sontinh 18-08-2009 65 3   Download

  • Thông tư 51/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

    doc7p sontinh 18-08-2009 59 2   Download

  • Đề cương ôn tập: Lý thuyết tài chính tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

    pdf48p huyenngoc0628 02-11-2015 19 7   Download

  • Phần 1 Giáo trình Lý thuyết tài chính gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính trung gian. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

    pdf65p sophantrotreu09 30-03-2016 22 5   Download

  • Bài giảng Lý thuyết tài chính gồm có các nội dung kiến thức sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, thị trường tài chính, tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

    pdf161p allbymyself_10 24-02-2016 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản