» 

Tài Chính Quốc Tế

 • 130 Câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế (có đáp án) - Nguyễn Văn Linh

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính quốc tế của trường đại học phương đông, khoa kinh tế- quản trị kinh doanh sẽ bổ trợ kiến thức cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng...

  doc 23p nhanma89 20-06-2010 4605 2170

 • Giáo trình Tài chính quốc tế - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

  Hoạt động tài chính quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, có liên quan tới hầu hết các chủ thể của đời sống kinh tế - xã hội với rất nhiều quan hệ tài chính. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ...

  pdf 282p tinhphuong60 17-07-2010 2888 1668

 • TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế, giữa các quốc gia với nhau. Thực chất tài chính quốc tế là sự vận động tiền tệ giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quân sự của các quốc gia. Trong mỗi quốc gia, tài chính quốc tế là một bộ phận cấu thành của toàn bộ hoạt...

  doc 9p matthuytinh12_7 21-04-2010 2210 985

 • Tài chính quốc tế - Ths Nguyễn Vĩnh Hùng

  Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Cơ sở hình thành của tài chính quốc tế ...

  ppt 22p baby_thuy15 20-12-2009 1335 859

 • bài giảng phân tích tài chính quốc tế

  Phân tích tài chính Bài giảng PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Như đã trình bày trong môn học, những quyết định tài chính bao gồm quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định quản lý tài sản được xem xét trong phạm vi một quốc gia. Trên bình diện quốc tế, những quyết định này sẽ thay đổi như thế nào? Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh...

  pdf 12p meoheo4 06-05-2011 1179 565

 • Lừa đảo tài chính quốc tế

  Một số hình thức lừa đảo tài chính quốc tế. Thông tin được sưu tầm từ Phòng thương mại quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra ở Việt Nam và nước ngoài.

  pdf 0p takada221989 18-08-2009 539 309

 • Tài chính quốc tế - Chuyên đề: Tài khoản vãng lai

  TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Chuyên đề  TÀI KHOẢN VÃNG LAI 18/3/2009 .Danh sách nhóm thực hiện chuyên đề 1. Tất Lệ Yến 2. Nguyễn Thị Kiều Oanh 3. Đàm Huy Bảng 4. Ngô Thị Thu Hà 5.

  ppt 21p glasses224 10-04-2010 566 292

 • Tài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế là các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa Nhà nước hoặc các tổ chức Nhà nước với các Nhà nước khác , với các công dân nước ngoài và với các tổ chức quốc tế trong việc hình thành và sử dụng các quĩ tiền tệ ...

  ppt 13p vanthe_vcu 18-09-2010 413 225

 • Bài giảng: Tài chính quốc tế

  Tác động của tài chính quốc tế: tạo điều kiện cho sự mở rộng và tăng cường các hợp tác quốc tế. Mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng ...

  pdf 12p nhaanlanhx 22-05-2011 559 225

 • Giáo trình Tài chính quốc tế - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

  Đứng trên giác độ một quốc gia, tài chính quốc tế được hiểu là sự vận động của các luồng tiền tệ giữa các quốc gia. Có nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể ...

  pdf 282p dailythe 24-06-2011 436 215

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Ths Đặng Ngọc Đức

  Các quan điểm khác nhau về Tài chính quốc tế: tài chính quốc tế là khâu tài chính đối ngoại - một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia. Là các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế.

  ppt 11p vuhienhp91 13-12-2011 482 188

 • Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt

  Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/ IFRS) áp dụng cho Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có những điểm khác nhau rất đáng kể giữa VAS và IFRS. Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập những khác nhau mà chúng có...

  pdf 5p bingo_do 25-05-2010 310 181

 • Bảng cân đối kế toán Công Ty CP Đầu Tư Tài Chính Quốc Tế & Phát Triển DN IDJ

  Đây là báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính 2008 của công ty CP Đầu tư tài chính Quốc Tế & Phát Triển Doanh Nghiệp IDJ

  pdf 3p hoangly 24-06-2009 606 151

 • Lý thuyết môn tài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế:

  pdf 12p 2namsau 31-05-2012 342 145

 • Bài thuyết trình tài chính quốc tế

  ODA (Official Development Assistance) các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang và chậm phát triển.

  doc 10p bluebluenemo 31-10-2011 314 132

 • Tài chính quốc tế - Chương 1

  Khái quát về tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.

  ppt 18p cr7cr9 28-04-2011 333 119

 • Bài giảng bộ môn Tài Chính quốc Tế

  Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

  pdf 0p tro1choi2 22-12-2010 189 109

 • Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế

  cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn. • Mục tiêu chính: xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống • Thành viên: Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hội Phát triển Quốc tế (IDA) • Nhóm Ngân hàng Thế giới: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Trung tâm Quốc tế Giải...

  ppt 39p mabubeouk 17-10-2012 184 64

 • Tài chính quốc tế - Chương 2

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính quốc tế - chương 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 51p cr7cr9 28-04-2011 140 58

 • Lý thuyết tổng quan tài chính quốc tế

  Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

  pdf 140p coc_xanh 18-01-2013 74 34

 • + Xem thêm 7776 Tài Chính Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản