» 

Tài Chính Tiền Tệ

 • Đáp án + Đề thi trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  doc 17p luado121 20-06-2010 6589 2644

 • Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

  Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  doc 14p luado121 20-06-2010 3157 1498

 • BÀI GIẢNG : TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết. Do vậy nó trở...

  pdf 0p quochung 20-07-2009 2898 1408

 • Bài giảng tham khảo: Tài chính tiền tệ

  I. Vị trí môn học: Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết. Do vậy...

  doc 76p onewish298 27-07-2010 1962 1407

 • Đề thi trắc nghiệm học tài chính tiền tệ

  Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 Phần I: câu hỏi lựa chọn: 1.Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: Trích: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành

  doc 14p lanyena2 18-01-2010 2149 1230

 • Bộ đề thi môn tài chính tiền tệ

  Tài liệu học tập tham khảo môn tài chính tiền tệ. Tài liệu cung cấp cho các bạn những câu trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị...

  doc 47p canhhoang 13-05-2010 2592 1227

 • Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-5

  Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi 1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường 2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh 3. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc 4. 1và 2 Câu 2. Lãi suất 1. Phản ánh chi phí của việc vay vốn 2. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay 3. cả 1và 2

  pdf 10p tuananh1080 29-11-2010 1657 1049

 • Trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính doanh nghiệp

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng đại học chuyên ngành tài chính tiền tệ - Trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính doanh nghiệp.

  doc 32p vuilaai 26-01-2011 1818 973

 • Bộ đề ôn thi lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Đây là tập đề ôn thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ phục vụ cho việc ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của sinh...

  pdf 93p huemanvdoc 20-11-2009 1693 924

 • Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị.

  pdf 67p hyekyo 18-03-2009 1827 885

 • bộ đề trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN ...

  doc 24p vanthe_vcu 29-09-2010 1238 765

 • Đề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ (có đáp án)

  Tài liệu tham khảo bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi: 1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường; 2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh; 3. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc; 4. 1và 2 - Câu 2. Lãi suất: ....

  doc 10p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 2308 720

 • BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  doc 17p tuuthi 07-09-2011 1364 703

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG I

  Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn củng cố kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 10p hanh_vantran_91 30-12-2010 1546 700

 • BẢI GIẢNG HỌC TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  Giúp sinh viên khối kinh tế nắm được những nội dung cơ bản về Tài chính, Tiền tệ về mặt lý thuyết. Giúp sinh viên có khả năng nghe, đọc và hiểu các vấn đề liên quan đến tài chính - tiền tệ trong thực tế trên các phương tiện thông tin (TV, đài, báo,…).

  pdf 260p newbievnx 17-03-2011 1153 693

 • Bộ đề trắc nghiệm: Nhập môn tài chính tiền tệ

  Tài chính tiền tệ là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn củng cố kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 74p ducngoc1991 16-06-2011 1294 682

 • Bộ đề thi hết môn về Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm...

  doc 65p cr7cr9 30-04-2011 1146 643

 • ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH 1.Tài liệu tham khảo - Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, PSG.TS Đinh Văn Sơn (2002), (từ trang 5 đến trang 41; từ trang127 - đến trang 145) - Lý thuyết Tài chính - Học viện tài chính - PGS.TS. Dương Đăng Chinh (từ trang 5 đến trang 50) - Nhập môn Tài chính tiến tệ - Trường ĐH KTTP HCM, PGS.TS. Sử Đình...

  pdf 14p vuilaai 25-01-2011 1517 598

 • Đề thi Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2

  Đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2

  doc 10p thieudangchien 22-05-2010 955 594

 • Đề thi Lý thuyết học môn Tài chính tiền tệ

  BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN 1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài chính.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát...

  pdf 93p hamlet1310 01-11-2011 1051 585

 • + Xem thêm 12854 Tài Chính Tiền Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản