Tái định cư dự án thủy điện sơn la

Xem 1-20 trên 52 kết quả Tái định cư dự án thủy điện sơn la
 • Thông tư 104/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

  doc24p sontinh 18-08-2009 100 30   Download

 • Quyết định số: 45/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung điều 1 quyết định số 246/QĐ-TTG ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ quy định cơ chế đặc thù về thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.

  pdf14p inoneyear2 24-03-2010 146 23   Download

 • Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

  doc2p trongthuy 18-08-2009 100 15   Download

 • Mục tiêu của đề tài là khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác tri thức bản đại người Thái trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh tế - xã hội từ địa bàn truyền thống đến các khu tái định cư thí điểm thuộc dự án Thủy diện Sơn La; đề xuất phương hướng và giải pháp khai thác giá trị tri thức bản địa người Thái phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế khu vực tái định cư thuộc dự án thủy điện Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf315p tsmttc_009 12-08-2015 58 21   Download

 • Công văn 984/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chất lượng công tác giám sát tại các khu tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 87 5   Download

 • Công văn 1450/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc rà soát quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình tái thiết thị trấn Phiêng Lanh và thị xã Mường Lay phục vụ chương trình di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 125 15   Download

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự thay đổi về phong tục và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng bởi các chương trình tái định cư, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị góp phần ổn định đời sống của đồng bào dân tộc sau tái định cư. Nghiên cứu được triển khai trên địa bàn huyện Tủa Chùa, thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên.

  pdf9p leon_1 05-08-2013 57 15   Download

 • Quyết định 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  doc23p dongson 19-08-2009 207 14   Download

 • Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawvhxh11 19-11-2009 72 14   Download

 • Quyết định 72/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  pdf2p uyenson 19-08-2009 155 14   Download

 • Quyết định 141/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p tramvo 19-08-2009 66 12   Download

 • Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawbds5 06-11-2009 57 11   Download

 • Quyết định 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

  doc6p thienthan 19-08-2009 64 8   Download

 • Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành để sửa đổi một số điều ban hành tại Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh về quy trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La

  pdf2p lawbds3 06-11-2009 50 8   Download

 • Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawqds1 09-12-2009 65 7   Download

 • Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

  pdf16p lawbds3 06-11-2009 55 6   Download

 • Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 76 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện sơn la\thanh toán vốn\chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconmengu 23-02-2011 50 6   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p tramvo 19-08-2009 82 6   Download

 • Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

  pdf5p lawdt2 02-12-2009 44 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản