» 

Tài Liệu Cho Giáo Viên Tiểu Học

 • GIÁO ÁN: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng.

  pdf 9p lexus450 18-07-2010 240 37

 • Sáng kiến kinh nghiệm - Dạy học sinh tiểu học nhận biết và sử dụng dấu ngoặc đơn

  Tài liệu tham khảo cho giáo viên tiểu học - Sáng kiến kinh nghiệm - Dạy hoc sinh tiểu học nhận biết và sử dụng dấu ngoặc đơn.Tiểu học (tiếng Anh: primary school) là bậc giáo dục cho trẻ từ 5 tuổi (hoặc 6 tuổi) tới hết lớp 5 (hoặc lớp 6) tùy theo quốc gia.

  pdf 35p sonyt707 29-09-2010 805 340

 • Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bậc phụ huynh có con lứa tuổi tiểu học - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học.

  pdf 12p lgg330 13-10-2010 353 78

 • Văn học – giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học part 1

  Tài liệu “Văn học – giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học” được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên cao đẳng sư phạm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Tiếng Việt, Văn học và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, để họ có thể thực hành nghề nghiệp của mình một cách có hiệu quả ở bậc tiểu học

  pdf 30p dongta03 03-01-2012 115 48

 • ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2010 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC- DÀNH CHO GV VĂN HÓA

  Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra kết quả bồi dưỡng hè năm 2010 giáo viên tiểu học- dành cho gv văn hóa', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 0p thuyngacam71 03-03-2011 123 14

 • Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice

  Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh có con lứa tuổi trung học cơ sở - Sáng kiến kinh nghiệm - Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong giờ Practice.

  pdf 28p lgg330 13-10-2010 1120 257

 • Phương pháp dạy thế dục cho học sinh tiểu học - Phần 1

  HS tiểu học thuộc lứa tuổi từ 6 - 11 tuổi. Ở lứa tuổi này các em có những biến đổi quan trọng trong cuộc sống, lao động, học tập, do đó các đặc điểm tâm lý thể hiện qua các hoạt động về nhận thức, tình cảm, cảm xúc...có những thay đổi cơ bản. So với lứa tuổi mẫu giáo, mối quan hệ giao tiếp, quan hệ xã hội của HS tiểu học có những thay đổi và biểu hiện rõ trên các nội...

  pdf 0p lgg330 13-10-2010 314 73

 • Tâm lý học lứa tuổi - Phần 1

  Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học đó tổ chức biờn soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm. Biên soạn các môđun nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy...

  pdf 0p sonyt707 29-09-2010 277 165

 • NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ NƯỚC

  Bước vào thập niên 90 của thế kỉ XX, thế giới có hơn 19 triệu giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo ở những trình độ khác nhau, dạy học trong những điều kiện rất khác nhau. Ở các nước phát triển, học sinh tiểu học (HSTH) được học 900 giờ trong một năm, lớp học từ 20 đến 25 học sinh, chi phí thường xuyên cho dạy và học bình quân 67 USD cho mỗi học sinh, GVTH có trình độ đại...

  pdf 18p sonyt707 29-09-2010 125 39

 • Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học - Bỉ

  Bỉ đã xác định rằng trong thập niên vừa qua, vai trò của người giáo viên đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó thể hiện qua việc đòi hỏi giáo viên phải : • Tiến bộ hơn các nhà kĩ thuật giỏi, người có thể tiến hành công việc theo sự hướng dẫn của người khác. • Tiến bộ hơn người hướng dẫn, người có thể truyền đạt lại cho người khác những gì đã được vạch ra...

  pdf 7p sonyt707 29-09-2010 209 36

 • Giáo án toán lớp 4 - ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN

  Tham khảo tài liệu 'giáo án toán lớp 4 - ôn luyện số tự nhiên, đo khối lượng ,thời gian', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p iphone1209 18-10-2010 204 29

 • Cách đặt câu hỏi trong giờ đọc hiểu

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bậc phụ huynh có con lứa tuổi tiểu học - Cách đặt trong giờ đọc hiểu.

  pdf 22p lgg330 13-10-2010 68 21

 • Chất lượng của giáo viên đại học

  Tất nhiên, một giáo viên phải có những phẩm chất trí tuệ kết hợp với vai trò là tấm gương của một học giả cao quý. Những tính chất đó bao gồm:  Ham hiểu biết tri thức mới  Làm chủ tri thức và các phương pháp khảo sát  Tôn trọng sự thật  Trung thực về trí tuệ, và  Hiểu cơ bản về quá trình học 1. Với cương vị một giáo viên, hãy sử dụng bảng 2.1 và các tiêu chí...

  pdf 4p nkt_bibo51 04-03-2012 37 15

 • Tài liệu tập huấn: Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)

  Tài liệu tập huấn "Biên soạn giáo trình, tài liệu phần dành cho địa phương (THCS)" thuộc dự án Việt - Bỉ "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam" được trình bày dưới dạng slide nhằm mục tiêu xác định giáo trình, tài liệu địa phương cần biên soạn; xác định cách thức biên soạn; lập kế hoạch biên soạn...

  pdf 113p lotus_123 15-12-2012 64 5

 • Đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2012-2013 - Trường TH Xuân Lâm

  Tài liệu đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2012-2013 - Trường TH Xuân Lâm dành cho quý thầy cô tham khảo để củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm cho kỳ thi giáo viên giỏi với chủ đề: Nhiệm vụ giáo viên Tiểu học, tổ chức hoạt động dạy học.

  pdf 5p black_23 18-03-2014 7 2

 • Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

  Phân tích được vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức, các con đường cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Trình bày được các phương pháp cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Xác định được những giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mô tả được những đặc trưng cơ bản của giáo dục...

  pdf 133p motorola_12 01-06-2013 781 420

 • Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2

  Về kiến thức - Phân tích được vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức, các con đường cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Trình bày được các phương pháp cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Xác định được những giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Mô tả được những đặc trưng cơ...

  pdf 79p sonyt707 29-09-2010 702 161

 • Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 3

  Về kiến thức - Nêu đựợc vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung môn Đạo đức ở tiểu học - So sánh được những phương pháp và hình thức dạy học cơ bản theo quan điểm đổi mới dạy học môn Đạo đức hiện nay với chương trình cũ. - Trình bày đựơc yêu cầu, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức. - Phân tích được đặc điểm của dạy học môn Đạo...

  pdf 53p sonyt707 29-09-2010 1081 160

 • Một số dạng toán tiểu học

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Một số dạng toán tiểu học.

  pdf 4p sonyt707 29-09-2010 333 123

 • Giáo án toán lớp 4 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

  - Biết đọc viết các số đến lớp triệu . - Củng cố về các hàng , lớp đã hoc . - Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu II Chuẩn bị : Bảng phụ kẻ sẵn các lớp như SGK

  pdf 13p iphone1209 18-10-2010 491 94

 • + Xem thêm 1496 Tài Liệu Cho Giáo Viên Tiểu Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản