» 

Tài Liệu Corel

 • Bài giảng Corel DRAW

  Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách dùng Corel DRAW thuộc bộ Corel Graphics Suite 11 và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản. Cần nói rằng Corel Graphics Suite thực ra là một bộ công cụ đồ họa. Nếu cài đặt Corel Graphics Suite đầy đủ, bạn có trong tay nhiều công cụ khác nhau: Corel TRACE, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E.,... và quan trọng nhất là Corel DRAW, "trái tim" của Corel Graphics Suite.

  doc 112p timgikhongbiet 29-05-2009 3568 2590

 • Tài liệu về môn Corel Draw

  Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe "đâu đó" nói rằng Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới họa sĩ trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer hoặc Adobe Illustrator có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel...

  pdf 133p transang1 21-09-2012 311 215

 • Giáo trình môn Corel Draw

  Tài liệu tham khảo Giáo trình Corel Draw , một công cụ dùng thiết kế dồ họa

  pdf 132p star_move286 13-08-2010 869 597

 • Tài liệu tự học Corel DRAW

  Tham khảo bài viết 'tài liệu tự học corel draw', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 111p nguyen5 20-11-2009 836 456

 • Giáo trình về corel DRAW

  Tài liệu này giúp các bạn tìm hiểu cách dùng Corel DRAW thuộc bộ Corel Graphics suite 11 và rèn luyện nhưngc kỹ năng đồ họa cơ bản. Nếu bạn đang xem những dòng này, hẵn bạn đã nghe "đâu đó' nói rằng Corel DRAW là một công cụ dành cho việc thiết kế đồ họa.

  pdf 132p ngocanh27 19-03-2011 722 380

 • Corel Draw 2005

  Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn sẽ nghe "đâu đó" nói rằng Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới hoạc sĩ trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW nhiều hơn so với các công cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer hoặc Adobe illustrator có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW...

  pdf 132p womanhood911_06 31-10-2009 332 277

 • Corel PaintShop Photo Pro X3 13.2.0.35 Multilanguage

  Corel Photo PaintShop Pro X3 là cách xứng đáng nhất để nâng cao hình ảnh của bạn và tạo hình ảnh chuyên nghiệp. Bây giờ với một quy trình làm việc RAW hoàn thành, chương trình này chỉnh sửa ảnh cho phép bạn quản lý, điều chỉnh, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số của bạn, tất cả ở một nơi. Đẩy nhanh cách bạn tổ chức, tỷ lệ, tag và phân loại với các công cụ quản lý hình...

  doc 5p kityco 11-12-2010 247 106

 • Bài 10 Hỏi-Đáp Corel DRAW

  Làm cách nào để chỉnh tầm nhìn sao cho ta thấy các đối tượng với kích thước thực, giống như khi in ra giấy? Có như vậy tôi mới dễ hình dung kết quả trước khi in thực sự. Để dễ hình dung kích thước thực của các đối tượng, có lẽ trước hết ta nên dùng đơn vị xăng-timét hoặc mi-li-mét trên thước đo (nếu thước đo mà bạn thấy trong Corel DRAW đang d ùng đơn vị khác, inch chẳng...

  pdf 3p nguyentuanvivina 08-09-2011 199 104

 • Bài 3 Hỏi-Đáp Corel DRAW

  Sao Corel DRAW không cho phép in ra tuốt luốt mọi đối tượng trong miền vẽ mà bày đặt "trang in" làm gì nhỉ? Chắc bạn mới "gặp gỡ" Corel DRAW lần đầu ti ên? Những người từng dùng Corel DRAW thậm chí từ "cái thuở ban đầu lưu luyến" ở thập niên 80 đều biết rõ ích lợi của "trang in" nằm giữa miền vẽ.

  pdf 2p nguyentuanvivina 08-09-2011 134 88

 • Phần mềm đồ họa chuyên nghiệp cao cấp Corel phần 2

  Tài liệu này giúp bạn hiểu cách dùng của Corel thuộc bộ Corel graphic Suite 11 và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản.

  pdf 14p phuochau17 15-05-2011 83 55

 • Phần mềm đồ họa chuyên nghiệp cao cấp Corel phần 1

  Nếu bạn đang xem tài liệu này thì hẵn bạn đã nghe đâu đó Corel là một phần mềm dành cho việc đồ họa.

  pdf 14p phuochau17 15-05-2011 90 49

 • Phần mềm đồ họa chuyên nghiệp cao cấp Corel phần 9

  Nếu bạn dùng Corel để trình bày những điều trong văn phòng,chĩ in tài liệu màu ra giấy thì nên dùng màu mặc định Defaults CMYK palette..

  pdf 14p phuochau17 15-05-2011 47 30

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_6

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p tengteng16 28-12-2011 20 5

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_4

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p tengteng16 28-12-2011 16 3

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_5

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p tengteng16 28-12-2011 20 2

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_9

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p tengteng16 28-12-2011 11 2

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_7

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p tengteng16 28-12-2011 15 1

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_8

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p tengteng16 28-12-2011 24 1

 • Bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_3

  Tham khảo tài liệu 'bo sach tin hoc cho hoc sinh trung hoc cung nhau hoc corel draw 9_3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p tengteng16 28-12-2011 18 1

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Corel DRAW

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng corel draw', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 58p dkshanam 16-03-2011 1433 632

 • + Xem thêm 152 Tài Liệu Corel khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản