Tài liệu giảng dạy sinh học 10

Xem 1-20 trên 644 kết quả Tài liệu giảng dạy sinh học 10
 • Giáo trình “Hướng dẫn giảng dạy sinh học 10” được dùng cho GV đang giảng dạy môn sinh vật ở các trường PTTH và các giáo sinh năm 3 và năm 4 của khoa sinh học – Trường ĐHSP gồm 3 phần với những gợi ý chung khi giảng dạy từng bài cụ thể. Tập giáo trình này không phải là tập giáo án mẫu và cũng không phải là tập tài liệu bắt buộc giáo viên phải thực hiện mà GV nên sử dụng giáo trình theo 3 hướng cụ thể sau.........

  pdf0p pt1506 17-03-2009 1090 307   Download

 • Thiết kế bài giảng Sinh học 10 nâng cao: Tập 2 do Trần Khánh Phương biên soạn có kết cấu nội dung gồm 2 phần. Trong đó phần 2 có nội dung giới thiệu vê sinh học tế bào, phần 3 trình bày về sinh học vi sinh vật. Cuốn sách sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc nắm bắt nội dung cũng như biên soạn bài giảng.

  pdf244p 326159487 23-05-2012 306 109   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut. 3. Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut, giait thích được các hiện tượng trong đời sống. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm hình thái, cấu tạo chung của virut. V. Tổ chức các...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 264 47   Download

 • 1. Kiến thức: HS mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể, lạp thể, lizôxôm và không bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc của các bào quan phù hợp với chức năng của chúng. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong té bào nhân thực. II. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + trực quan IV. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của các bào quan. V. Tiến trình lên lớp:...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 214 22   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được chu kì tế bào, đặc điểm của quá trình nguyên phân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được sự biến đổi của NST qua các kì của quá trình nguyên phân. 3. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình nguyên phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ nguyên phân sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 607 55   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm và diễn biến các kì của quá trình giảm phân. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đặc điểm và ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân. 3. Giáo dục: cho học sinh về ý nghĩa của quá trình giảm phân đối với sinh vật trong sinh sản và di truyền. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ về quá trình giảm phân trong sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng:...

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 410 52   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. 3. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Các kiểu dinh dưỡng, hô hấp...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 247 42   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha. 3. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục, ứng dụng được vào thực tế đời sống. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. Vấn đáp + Trực quan

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 210 43   Download

 • I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:Qua bài này HS phải: - Quan sát được hình dạng 1 số loại vi khuẩn trong khoang miệng và nấm trong váng dưa chua để lâu ngày hay nấm men rượu. - Quan sát một hình ảnh một số tiêu bản có sẵn. 2. Kí năng: II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: theo SGK 2. Học sinh: + Váng dưa chua + Tranh ảnh về một số VSV, mấm, Ký sinh trùng. III. Tiến trình tổ chức bài học: A. Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Hoạt động của...

  pdf4p abcdef_32 16-09-2011 249 38   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở VSV và quá trình phân giải các chất. 2. Kĩ năng: HS phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 3. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng được các đặc điểm có lợi của vi sinh vật vào trong đời sống và bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng:...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 203 34   Download

 • I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS sinh nắm và nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ. Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn. 2. Kĩ năng: HS phân tích và so sánh đặc diểm cơ bản của tế bào nhân sơ. 3. Thái độ: HS biết được ý nghĩa của sự biến đổi cấu tạo ở cơ thể phù hợp với chức năng và điều kiện môi trường.

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 267 36   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của enzim. Cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. 2. Kĩ năng: Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim. 3. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của sự tác động của các enzim đến quá trình chuyển hoá vật chất. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Enzim và sự...

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 255 33   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được thế năng, động năng và nêu được các ví dụ minh hoạ, nắm được sự chuyển hoá vật chất. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được thế năng và động năng. Trình bày được quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của quá trình chuyển hoá từ đó giải thích được các hiện tượng trong thực tế đời sống. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan.

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 182 33   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được quá trình quang hợp và các pha của quá trình quang hợp. 2. Kĩ năng: HS phân tích được mối liên quan giữa các pha sáng và tối của quá trình quang hợp. 3. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của quá trình quang hợp ở giới thực vật. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Bản chất của quá trình quang hợp. V. Tiến trình lên lớp: 1. ổn...

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 258 35   Download

 • Qua bài này học sinh nắm được thế nào là vi rút gây bệnh cho vi sinh vật, thực vật, côn trùng để thấy được mối nguy hiểm của chúng, không những gây hại đối với sức khỏe con người mà còn gây hại cho nền kinh tế quốc dân. Hiểu được nguyên lí của kỹ thuật di truyền có sử dụng phagơ.

  pdf9p abcdef_32 16-09-2011 136 30   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS sinh nắm được và trình bày đựơc các kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và hiện tượng nhập bào và xuất bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được kiểu vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động, hiện tượng nhập bào và xuất bào. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 184 31   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Qua bài này HS phải: - Nắm được các khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm, cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh để qua đó nâng cao ý thức phòng tránh, giứ gìn vệ sinh cá nhân và cộng đồng. - Nắm được các khái niệm cơ bản về miễn dịch. Phân biệt được các lọai miễn dịch. 2. Kí năng: Phát hiện kiến thức từ thông tin

  pdf8p abcdef_32 16-09-2011 115 24   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV. 3. Giáo dục: cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 189 24   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được khái niệm và cơ chế của quá trình hô hấo nội bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp nội bào. 3. Giáo dục: cho học sinh biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Khái niệm và các giai đoạn chính...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 152 24   Download

 • 1. Kiến thức: HS nắm được cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào, màng sinh chất và thành tế bào. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các đặc điểm khác biệt của các bào quan về cấu tạo và chức năng. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa của các bào quan trong tế bào. II. Phương tiện dạy học: Các hình vẽ sgk III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan IV. Trọng tâm bài giảng: Cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào, màng sinh chất và thành tế bào....

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 185 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản