Tài liệuHệ thống thông tin

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tài liệuHệ thống thông tin
  • Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết với tinh thần học hỏi. Tự nghiên cứu tài liệu, đọc bài giảng và làm bài tập ở nhà theo yêu cầu giảng viên Trong giờ học, giải bài tập, thuyết trình tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên.

    pdf56p nobita_12 18-11-2013 20 2   Download

  • Thay thế SUBSTITUTE cũ trong dữ liệu bằng chuỗi mới. Sự thay thế chỉ xảy ra tạ lần thứ n trong Dữ liêuh chuỗi

    pdf11p augi17 17-02-2012 133 86   Download

  • Một trong những hoạt động của mạng nói chung là việc truyền dữ liệu từ nguồn tới đích. Định tuyến là một chức năng không thể tách rời của mạng khi truyền dữ liệuh từ nguồn tới đích và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thiết kế và tối ưu mạng. Cấu trúc mạng, giải pháp công nghệ và phương pháp định tuyến là 3 vấn đề liên quan mật thiết với nhau và quyết định chất lượng hoạt động của mạng.

    doc27p sytan001 24-07-2012 200 99   Download

Đồng bộ tài khoản