Tài liệu hóa đại cương

Xem 1-20 trên 2323 kết quả Tài liệu hóa đại cương
 • Vận dụng nguyên lý Pauli để tính số electron tối đa có trong một phân lớp ( ví dụ phân lớp 3d) avf trong một lớp.Tài liệu tham khảo hóa được trích từ tập tài liệu hóa đại cương của trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn sinh viên ôn thi hóa tốt đạt kết quả cao

  doc9p duc_huy_ctlk 23-04-2011 729 208   Download

 • Tài liệu "Hóa đại cương - vô cơ" sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về các đinh luật trong hóa học như: Định luật bảo toàn điện đích, định luật bảo toàn khối lượng, định luật thành phần không đổi. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf12p duysuong1204 22-12-2009 1436 348   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hóa đại cương b part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p poseidon01 15-07-2011 610 164   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 245 86   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình hóa đại cương b', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p 123968574 27-06-2012 218 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 4', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 145 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 125 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 117 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 5', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 102 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 8', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 76 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 7', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p artemis04 06-09-2011 102 25   Download

 • Với kết cấu gồm 11 chương, tài liệu "Hóa đại cương B" giới thiệu đến các bạn những nội dung về hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học, nhiệt hóa học, thế đẳng áp, cân bằng hóa học,... Với các bạn đang học và ôn thi môn Hóa học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  87p buiminhaongprovip 13-01-2016 34 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b - chương iv', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p 0903639884 22-09-2011 96 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoá đại cương và vô cơ trong đề thi đại học, cao đẳng từ 2007-2009', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p matuot_238 02-08-2011 98 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b1 - chương 2', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p thiuyen13 16-09-2011 78 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b1 - chương 4', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p thiuyen13 16-09-2011 81 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b2 - chương 2 - bài 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p thiuyen13 16-09-2011 143 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b1 - chương 5', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p thiuyen13 16-09-2011 75 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b2 - chương 1 - bài 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p thiuyen13 16-09-2011 60 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đại cương b1 - chương 6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thiuyen13 16-09-2011 49 12   Download

Đồng bộ tài khoản