» 

Tài Liệu Hoá Học 11

 • Thiết kế bài giảng Hóa học 11 - Tập 2

  Để hỗ trợ cho việc dạy - học môn Hóa học 11 theo chương trình sách giáo khoa mới áp dụng từ năm học 2006 - 2007, chúng tôi giới thiệu cuốn "Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 11 Nâng Cao". Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Về nội dung: Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Hóa học 11 theo chương...

  pdf 209p loveneverends 05-04-2011 607 281

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 1

  Tài liệu " Thiết kế bài giảng hóa học 11 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường phổ thông trung học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp...

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 312 113

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 1

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 1', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 212 101

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 2

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 144 77

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 2

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 157 69

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 3

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 115 62

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 3

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 98 61

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 4

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 102 51

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 4

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 79 48

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 5

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 82 42

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 5

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 5', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 55 37

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 6

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 6', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 81 37

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 7

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 7', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 67 37

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 7

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 57 35

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 9

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 9', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 64 34

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 10

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 10', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p poseidon10 12-08-2011 64 34

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 6

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 6', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 54 33

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 8

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 57 32

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 8

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p poseidon10 12-08-2011 59 31

 • Thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 9

  Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 11 nâng cao tập 2 part 9', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p poseidon10 12-08-2011 52 30

 • + Xem thêm 994 Tài Liệu Hoá Học 11 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản