» 

Tài Liệu Học Tiếng đức

 • Tài liệu học tập tiếng Đức tham khảo dành cho những bạn yêu thích học ngoại ngữ.

  hanguyenthuyquynh 04-08-2011 2121 740

 • Tiếng Đức thuộc nhánh tây của hệ ngôn ngữ German, ngôn ngữ được nói tại Đức, Áo, Thụy Sĩ khu vực nói tiếng Đức, Liechtenstein, Luxemburg, đông Bỉ, tây Tirol, ở Elsass và bởi những cộng đồng thiểu số trong nhiều quốc gia thuộc Trung Âu khác. Ngoài ra, tiếng Đức được kể vào hàng những tiếng quốc ngữ của Namibia. Thuộc về, những khác biệt của tiếng Đức có tiếng Đức chuẩn- được hình thành dựa trên nền tảng ngôn ngữ nói chuẩn, tiếng Đức chuẩn ngầm chỉ văn viết tiếng Đức hay còn gọi là văn chương Đức- và rất nhiều thổ ngữ Đức- được chia ra trong những kiểu nói tiếng Đức vùng hạ và vùng thượng.

  dungdiem 17-04-2013 2204 713

 • + Xem thêm 2 BST Tài Liệu Học Tiếng đức khác
 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 1

  Tài liệu " Tiếng Đức dành cho người Việt " được biên soạn nhắm đến đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Tài liệu trình bày cơ bản về những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời đây cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 1427 452

 • Tài liệu học tiếng đức căn bản - Deutsch: Vergleichende Grammtik

  leidende Form -Transitive Verben bilden ein persönliches Passiv. (in allen Personen und Zeiten) Bsp. Er lobt dich. Du wirst von ihm gelobt. -Intransitive Verben ein unpersönliches (= 3. Person Singular Neutrum) Passiv. Bsp. Du singst. Es wird (von dir) gesungen. -Zustandspasiv Das Zustandspassiv gibt das Resultat eines Vorganges an. Bsp. Die Stadt ist zerstört worden. = Jetzt ist sie zerstört

  pdf 11p vuzlong 15-07-2010 1004 283

 • Tiếp đầu ngữ của động từ Tiếng Đức (trên tailieu.vn bị lỗi font nhưng download về thì không bị lỗi font)

  tài liệu tham khảo cho các bạn học tiếng đức

  pdf 2p tiendat_1592 06-11-2011 145 65

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 2

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 580 349

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 3

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 470 320

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 4

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 4', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 402 302

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 5

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 454 297

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 6

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 378 281

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 7

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 354 266

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 8

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 343 266

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 9

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 327 259

 • Tiếng Đức dành cho người Việt part 10

  Tham khảo tài liệu 'tiếng đức dành cho người việt part 10', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p dibovaodoi08 01-11-2011 348 256

 • động từ tiếng đức 1a

  Tham khảo tài liệu 'động từ tiếng đức 1a', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p tiendat_1592 06-11-2011 243 115

 • động từ tiếng đức 1b

  Tham khảo tài liệu 'động từ tiếng đức 1b', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p tiendat_1592 06-11-2011 184 101

 • Từ điển Việt – Đức part 1

  Tài liệu “Từ điển Việt – Đức” được biên soạn với mục đích góp thêm một phần nhỏ và tủ sách học tiếng Đức tại nước ta hiện nay, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu hiện tại của những người đang học hoặc đang sử dụng tiếng Đức trong công việc hằng ngày.

  pdf 120p myxaodon15 26-11-2011 138 89

 • câu tiếng đức

  Tài liệu tham khảo cho các bạn học tiếng đức, giúp các bạn hứng thứ trong học tiếng đức dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công

  pdf 6p tiendat_1592 06-11-2011 121 60

 • Đề thi tuyển sinh Đại học Tiếng Đức 2012-Mã 148

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học tiếng đức 2012-mã 148', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p augi19 05-03-2012 2949 1548

 • Giáo trình học tiếng Đức dành cho người Việt - Deutschfur Vietnamese

  Partizip Mittelwort lachend, hoffend, liebend, Mittelwort der glaubend, schreibend, 1. Partizip Präsens lesend Gegenwart 2. Partizip Perfekt gelacht, gehofft, geliebt, Mittelwort der geglaubt, geschrieben, Vergangenheit gelesen E. Verb Tätigkeitswort, Zeitwort lesen, schreiben, üben,...

  pdf 102p vuzlong 15-07-2010 1495 538

 • Từ điển Việt – Đức part 2

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – đức part 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 120p myxaodon15 26-11-2011 112 78

 • Từ điển Việt – Đức part 3

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – đức part 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 120p myxaodon15 26-11-2011 104 73

 • + Xem thêm 1442 Tài Liệu Học Tiếng đức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản