» 

Tài Liệu Kiểm Toán

 • Tài liệu kiểm toán

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 112p 711a12563541 29-10-2010 977 656

 • Tài liệu Kiểm toán tổng hợp

  Tài liệu Kiểm toán tổng hợp trình bày kiểm toán các khoản phải thu, kiểm toán khoản mục tài sản cố định, toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, kiểm toán chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán, giá thành sản phẩm, kiểm toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.

  doc 28p tathihien1992 14-05-2014 15 10

 • Tài liệu kiểm toán - Tổng quan về kiểm toán

  Tham khảo sách 'tài liệu kiểm toán - tổng quan về kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 71p mrafang 05-03-2011 562 238

 • KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

  Tài liệu kiểm toán cho các bạn học chuyên ngành tham khảo

  ppt 13p hoan_gpe 06-04-2010 310 122

 • KIỂM TOÁN 2

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 129 15

 • KIỂM TOÁN 11

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 11', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 30 7

 • KIỂM TOÁN 4

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p marc222 11-08-2011 41 7

 • KIỂM TOÁN 12

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 12', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p marc222 11-08-2011 31 6

 • KIỂM TOÁN 5

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 29 6

 • KIỂM TOÁN 10

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 35 6

 • KIỂM TOÁN 6

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 20 5

 • KIỂM TOÁN 7

  Tham khảo tài liệu 'kiểm toán 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p marc222 11-08-2011 17 5

 • Tài liệu Thanh toán quốc tế

  Tài liệu Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung: cách giải quyết sai sót trong bộ chứng từ thanh toán trong phương thức L/C, các nội dung L/C cần kiểm tra kỹ, cách thức mở LC ở Việt Nam, thanh toán bằng thư tín dụng, thư tín dụng không thể huỷ ngang - irrevocable LC.

  doc 14p tranhuynhvan 20-05-2014 19 5

 • Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

  Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 3313 1539

 • Lý thuyết về Kiểm toán

  Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán. Bản chất của kiểm toán. Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mỗi quan hệ giữa kiểm toán với kế toán. Các loại hình tổ chức kiểm toán. Kiểm toán viên, Tổ chức và hoạt động của công tu kiểm toán độc lập.

  pdf 179p thanh_trieu 25-12-2009 2001 1318

 • Giáo trình Kiểm toán - Gian lận và sai sót trong kiểm toán

  Trong quá trình kiểm toán luôn tìm ẩn những gian lận và sai sot không phát hiện được và làm lệch báo cáo tài chính. Để giảm rủi ro không phát hiện được gian lận gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và đưa ra ý kiến đứng đắn về báo cáo tài chinh....

  doc 31p vooanh 28-10-2010 1971 936

 • Giáo trình kiểm toán - GS.TS Vương Đình Huệ

  Tài liệu " Giáo trình kiểm toán" là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ tài chính kinh tế nói chung, cán bộ kiểm toán nói riêng. Tài liệu còn đặc biệt thiết thực đối với cán bộ quản lý kinh tế...

  pdf 393p taydoc10 10-04-2012 1527 861

 • Trắc nghiệm bài tập và lý thuyết kiểm toán

  1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng BCTC nên hiểu rằng: a. KTV không thể nhận xét về toàn bộ BCTC b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký BCKT c. Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm d. 3 câu trên đều sai ĐÁP ÁN: D

  doc 11p ngthisau 01-04-2011 1464 829

 • ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kiểm toán có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao

  doc 24p someone2 06-09-2011 1406 647

 • Giáo Trình Kiểm Toán - Ths Trần Long

  Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán, nhưng định nghĩa hiện được chấp nhận rộng rãi là: " Kiểm toán là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo...

  pdf 121p vinh08ac3 28-12-2010 722 519

 • + Xem thêm 10048 Tài Liệu Kiểm Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản