» 

Tài Liệu Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin

 • Chương trình môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức căn bản của môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin. Để sinh viên nắm được các quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối, chính sách kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  doc 57p misstong 08-02-2014 21 3

 • Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm kinh tế chính trị mác - lênin', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 2231 563

 • Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị

  Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác-Lenin, trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lênin

  pdf 0p ntgioi120404 11-11-2009 1085 428

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong trường cao đẳng và đại học)

  Tham khảo sách 'giáo trình kinh tế chính trị mác - lênin (dùng trong trường cao đẳng và đại học)', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 257p matquykyo1810 13-01-2010 726 371

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

  Tham khảo sách 'giáo trình kinh tế chính trị mác - lênin (dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 257p 986753421 30-05-2012 390 174

 • Hướng dẫn ôn thi kinh tế chính trị Mac-Lênin

  Kinh tế chính trị học ra đời và phát triển như thế bào? Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Leenin. Kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vậy chất và các quy luật chi phối..

  pdf 0p leducdao1808 01-11-2009 1755 642

 • Chương 7: Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin tham gia phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ, bảo vệ lợi ích của nông dân, đòi tự do báo chí và bắt đầu tìm hiểu những vấn đề về kinh tế. Các ông đã xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học - Phương pháp duy vật biện chứng. Đồng thời các ông chuyển từ lập trường dân chủ sang lập trường chủ nghĩa cộng sản. Trong giai đoạn này,...

  pdf 14p magiethitham 25-04-2011 364 98

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Đồng chủ biên)

  Quan niệm của chủ nghĩa Mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được thể hiện rõ trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ph.Ăngghen đã nhấn mạnh: “Kinh tề chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về những quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người… Những điều kiện trong đó người ta sản xuất...

  pdf 198p meoheo1 06-04-2011 1620 696

 • Hưỡng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - lenin - Phần 2

  Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - lenin

  pdf 17p kieprongbuon_boy 09-10-2010 653 335

 • Tài liệu về Kinh tế chính trị Mác - Lenin

  Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp Môn: Kinh tế chính trị Mác – Lênin Câu 1: Hàng Hóa 1. a. Hàng hoá và 2 thuộc tính của hàng hoá Khái niệm: Hàng hóa là một vật phẩm nhằm thoả mãn một nhu cần nào đó

  doc 7p 40721587 04-10-2010 426 236

 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN

  Tham khảo sách 'kinh tế chính trị mác – lê nin', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 205p 123968574 26-06-2012 191 92

 • Phần II: Kinh tế chính trị Mác - lênin

  Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesney c. Tomas Mun d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển? a. A. Smith b. D. Ricardo c. W.Petty d. R.T.Mathus Câu 4. Ai là người...

  doc 39p godpro 27-01-2013 149 47

 • Ôn thi kinh tế chính trị Mac Lenin

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi kinh tế chính trị mac lenin', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 94p nguyenthao1669 25-10-2011 109 36

 • Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chín trị

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 1834 318

 • 35 câu hỏi ôn tập Kinh tế chính trị 1

  Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PTS. Nguyễn Văn Hảo

  pdf 0p ringring 29-06-2010 2257 989

 • Đề cương kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên. Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau. Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ hai điều kiện sau đây:

  doc 19p hoangtulongbong 20-04-2011 864 315

 • Câu hỏi trả lời trả lời trực tiếp môn kinh tế chính trị

  tài liệu tham khảo Câu hỏi trả lời trả lời trực tiếp môn kinh tế chính trị...

  pdf 0p hoa07qt1v 30-04-2011 541 251

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Mác - lênin

  Chủ nghĩa trọng thương Chủ nghĩa trọng nông Kinh tế chính trị cổ điển anh . Kinh tế chính trị tầm thường

  doc 0p tue12a8 13-11-2011 222 101

 • Bài giảng: kinh tế chính trị - chương 7 Bài giảng: kinh tế chính trị - chương 12

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: kinh tế chính trị - chương 7 bài giảng: kinh tế chính trị - chương 12', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 45p huynhlong123 08-05-2011 115 40

 • Giáo trình phân tích các thuộc tính của hàng hóa và lượng giá trị của hàng hóa trong nền kinh tế chính trị Mac-Lenin p5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích các thuộc tính của hàng hóa và lượng giá trị của hàng hóa trong nền kinh tế chính trị mac-lenin p5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p phuoctam33 29-06-2011 105 24

 • + Xem thêm 205 Tài Liệu Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản