» 

Tài Liệu Kỹ Năng Giao Tiếp

 • Kỹ năng giao tiếp (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)

  Tham khảo sách 'kỹ năng giao tiếp (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 215p vudinhthang 08-12-2010 1291 827

 • Kỹ năng giao tiếp: bí quyết nói lời cám ơn

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng giao tiếp: bí quyết nói lời cám ơn', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p hoctot_1 28-02-2012 507 236

 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – BẮT ĐẦU !

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng giao tiếp – bắt đầu !', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p hivu69 04-05-2011 173 80

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_2

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_2', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 65 38

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_6

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_6', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 64 36

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_3

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_3', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 58 36

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_9

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_9', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 70 33

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_8

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_8', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 58 33

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_10

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_10', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p thanhthao100 09-11-2011 57 32

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_5

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_5', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 77 31

 • Tài liêụ kỹ năng giao tiếp_7

  Tham khảo tài liệu 'tài liêụ kỹ năng giao tiếp_7', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p thanhthao100 09-11-2011 58 25

 • Vấn đề kỹ năng giao tiếp

  Ngày nay việc giao tiếp qua điện thoại đã trở thành hoạt động phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta phải biết kỹ năng giao tiếp qua điện thoại cơ bản để có thể nói chuyện với gia đình, bạn bè, với đối tác kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận khách hàng sao cho đạt hiệu quả

  pdf 0p nuber_12 27-08-2013 29 9

 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng giao tiếp ứng xử', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p danthanh1234 27-10-2010 349 213

 • Giáo trình kỹ năng giao tiếng

  Tham khảo sách 'giáo trình kỹ năng giao tiếng', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 215p quangvinhtb7 15-05-2011 270 151

 • Đề cương bài giảng: Kỹ năng giao tiếp hiệu quản trong kinh doanh

  Môn học gồm 6 chương: Chuong 1. Tổng quan về hoạt động giao tiếp; Chương 2. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp; Chương 3. Cơ sở của hành vi giao tiếp; Chương 4. Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Chương 5. Giao tiết trong môi trường công ty; Chương 6.....

  pdf 132p hoangtuech_vqq 06-11-2009 3261 2445

 • Kỹ năng giao tiếp - Thuật nói chuyện hằng ngày

  Tài liệu tham khảo các kỹ năng giao tiếp và thuật nói chuyện hàng ngày, giúp các bạn tìm hiểu và nắm được các kỹ năng trong giao tiếp, giúp bạn tự tin và thành công khi giao tiếp.

  doc 91p tienthao103 13-04-2010 2604 1830

 • Kỹ năng giao tiếp_ ứng xử Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người

  Tham khảo tài liệu 'kỹ năng giao tiếp_ ứng xử trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày con người', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p giomuaxuantoi 20-05-2010 1960 631

 • CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÀNH CÔNG

  Tài liệu tham khảo về kỹ năng mềm - KỸ NĂNG GIAO TIẾP.

  pdf 7p tienquy12a1 27-11-2010 503 294

 • 5 Kỹ năng giao tiếp

  Tham khảo tài liệu '5 kỹ năng giao tiếp', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p jimmyhaohoa 04-11-2009 725 254

 • Tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp

  Tham khảo tài liệu 'tìm hiểu về kỹ năng giao tiếp', kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p pretty3 04-08-2010 335 143

 • + Xem thêm 1767 Tài Liệu Kỹ Năng Giao Tiếp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản