Tài liệu lịch sử 10

Xem 1-20 trên 766 kết quả Tài liệu lịch sử 10
 • Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập, mời các bạn cùng tham khảo "Tài liệu Lịch sử 11" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi có hướng dẫn lời giải về nội dung cuộc Duy tân Minh Trị, cuộc cách mạng Tân Hợi, tình hình các nước Đông Nam Á,... Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  doc9p crazyangel99 30-10-2015 37 4   Download

 • Tài liệu " Thiết kế bài giảng lịch sử 10 " dùng cho các giáo viên đang dạy các trường phổ thông trung học tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 261 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 112 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 3', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 96 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p poseidon10 12-08-2011 70 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 tập 1 part 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p poseidon10 12-08-2011 62 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 4', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 81 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p poseidon10 12-08-2011 59 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 2 part 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p poseidon10 12-08-2011 74 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 8', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 62 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 10', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p poseidon10 12-08-2011 79 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 tập 2 part 6', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p poseidon10 12-08-2011 45 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 7', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 81 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 9', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 52 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 tập 1 part 2', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p poseidon10 12-08-2011 36 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p poseidon10 12-08-2011 42 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 5', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 80 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 1 part 6', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p poseidon10 12-08-2011 81 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p poseidon10 12-08-2011 57 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 10 nâng cao tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p poseidon10 12-08-2011 41 17   Download

Đồng bộ tài khoản