Tài liệu luật bơi

Xem 1-20 trên 370 kết quả Tài liệu luật bơi
 • Tài liệu “Luật bơi” được biên soạn giúp các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài Việt Nam có hiểu biết toàn diện về các điều luật của bộ môn bơi lội. Nhằm tạo thuận lợi khi tiếp cận với hoạt động của môn thể thao này, đang ngày càng mở rộng trên phạm vi thế giới.

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 67 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 3', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 49 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 2', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 31 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 5', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 33 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 6', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 37 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 9', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 36 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 4', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 38 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 7', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 26 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 8', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon12 16-11-2011 37 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật bơi part 10', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon12 16-11-2011 34 9   Download

 • Các điều luật chung là những quy định cơ bản cho các cuộc thi đấu về tất cả các môn bơi, kể cả bơi trên mặt nước tự nhiên, bơi lão thành, nhảy cầu, bóng nước và bơi nghệ thuật của Liên đoàn Bơi nghiệp dư quốc tế (FINA), đồng thời cũng là sự quy định thống nhất để phát triển các cơ sở vật chất và phương tiện thi đấu.

  doc57p dauthintao 18-09-2012 86 19   Download

 • Theo Điều 9 Bộ luật dân sự (BLDS), tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ; khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân ự hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi vi phạm; buộc xin lỗ...

  doc21p truongquan90 25-11-2011 372 203   Download

 • Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Nhận biết và phân biệt được: "trạng thái" và "quá trình" - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. - Phát biểu và viết được biểu thức của định luật Bôi-lơ - Mari-ốt 2.

  pdf8p phalinh11 26-07-2011 126 33   Download

 • Nhận biết được các khái niệm trạng thái và quá trình. - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt . - Nêu và phát biểu được biểu thức của định luật bôi-lơ – Ma –ri-ốt. Kỹ năng: - Vận dụng được phương pháp xử lý các số liệu thu dược bằng thí nghiệm vào việc xác định mối liên hệ giữa P và V trong quá trình đẳng nhiệt. - Vận dụng được định luật Bôi-Lơ – Ma-ri-ốt để giải các bài tập trong bài và các bài tập tương tự. ...

  pdf5p buddy8 28-07-2011 172 25   Download

 • Quan sát và theo dõi thí nghiệm, từ đó suy ra định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt. - Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất và nhiệt độ trên đồ thị. 1.2. Kĩ năng: - Biết vận dụng định luật để giải thích hiện tượng bơm khí (bơm xe đạp) và giải thích. - Biết vẽ đồ thị biểu diễn quá trình đẳng nhiệt trên các hệ trục tọa độ. - Biết vận dụng định luật để giải một số bài toán. - Có thái độ khách quan khi theo dõi và làm thí nghiệm. 2. CHUẨN BỊ 2.1.

  pdf3p paradise7 19-12-2011 167 20   Download

 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, kiến thức, hoạt động dạy và học về Định luật bôi-lơ – Ma-ri-ốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giáo án bài 45 "Định luật bôi-lơ – Ma-ri-ốt" dưới đây. Với các bạn đang học chuyên ngành Sư phạm Vật lý thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc7p tuytuy980 09-10-2015 80 18   Download

 • Trên thế giới có những văn bản quy phạm pháp luật nổi tiếng bởi sự trường tồn của chúng. Đó là những minh chứng sinh động nhất về tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật, bởi những văn bản quy phạm pháp luật không hợp lý sẽ nhanh chóng bị đời sống thực tiễn loại bỏ.

  pdf18p thiuyen12 14-09-2011 57 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p mtferwic 04-09-2012 84 8   Download

 • Ebook Luật bơi trình bày các quy định pháp luật về luật bơi. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 ebook. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích những ai quan tâm đến bộ môn bơi. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf80p uocvongxua03 17-06-2015 16 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa – xã hội xã khu vực đồng bằng và ven biển - Quyển 1 trình bày một số kiến thức chung như: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới; đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; một số vấn đề về quản lý nhà nước và phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổ...

  pdf226p nomoney3 10-02-2017 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản