» 

Tài Liệu Luyện Dịch Tiếng Anh

 • Luyện dịch tiếng anh 2

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh 2', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p sirdittominhtam 15-04-2010 922 779

 • Luyện dịch tiếng anh 3

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh 3', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p sirdittominhtam 15-04-2010 718 642

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 1

  tài liệu “Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh” được biên soạn gồm những phần quan trọng của chương trình tiếng Anh hiện hành như phiên dịch và phản dịch, đại cương về văn học sử Anh thế kỷ 19 và 20, trích giảng thêm các tác phẩm và báo chí về văn minh Anh

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 335 185

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 2

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 189 123

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 3

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 149 104

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 4

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 4', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 116 93

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 6

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 6', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 104 79

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 5

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 5', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 101 78

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 7

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 100 74

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 10

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 10', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 36p myxaodon20 15-12-2011 97 67

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 8

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 8', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 93 67

 • Luyện dịch tiếng Anh và tìm hiểu văn chương Anh part 9

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương anh part 9', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 40p myxaodon20 15-12-2011 98 66

 • Luyện nghe Tiếng Anh BBC

  Tài liệu Luyện nghe Tiếng Anh BBC là bài đọc Tiếng Anh và được dịch ra Tiếng Việt để người đọc luyện nghe, luyện dịch Tiếng Anh hiệu quả.

  doc 2p con12345 07-04-2014 63 21

 • Luyện dịch Việt - Anh và mẫu câu thông dụng

  Khi dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, ta thường đối chiếu một từ ngữ giữa hai ngôn từ. Sau khi biết được từ loại của từ tiếng Anh, ta mới lựa chọn mẫu câu cần sử dụng. dịch là 1 trong những kỹ năng quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Đặc biệt là học tiếng anh. Sau đây là bộ tài liệu luyện dịch Việt-anh nhăm giúp các bạn yêu thich ngoại ngữ...

  pdf 190p transang1 25-09-2012 514 350

 • Thực hành dịch tiếng trung - Chương 7

  Đây là tài liệu thực hành luyện dịch tiếng anh rất hay dành cho tất cả các bạn sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ tiếng trung để các bạn tham khảo và học tiếng trung tốt hơn.

  pdf 9p thiuyen14 19-09-2011 144 59

 • Luyện dịch tiếng anh 1

  Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì dễ dàng hơn vì có sự trợ giúp của từ điển. Nhưng lý do quan trọng hơn của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc mình.

  pdf 20p sirdittominhtam 15-04-2010 895 772

 • Luyện dịch Anh - Việt

  Dịch là 1 trong những kỹ năng quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Đặc biệt là học tiếng anh. Sau đây là bộ tài liệu luyện dịch Việt-anh nhăm giúp các bạn yêu thich ngoại ngữ, có thể tự mình trao dồi và hoàn thiện kỹ năng này của mình

  pdf 348p brightenmoon 23-08-2010 514 345

 • : Luyện Dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng p2

  Tham khảo tài liệu ': luyện dịch việt anh qua những mẫu câu thông dụng p2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p myxaodon17 07-12-2011 340 203

 • Luyện Dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng p1

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch việt anh qua những mẫu câu thông dụng p1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p myxaodon17 07-12-2011 332 203

 • Luyện Dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng p3

  Tham khảo tài liệu 'luyện dịch việt anh qua những mẫu câu thông dụng p3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p myxaodon17 07-12-2011 296 192

 • + Xem thêm 548 Tài Liệu Luyện Dịch Tiếng Anh khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản