» 

Tài Liệu Môn Kế Toán

 • Bài tập về môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo một số bài tập về môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế trang bị những kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo

  doc 105p tanphat_tk 02-11-2011 916 474

 • Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị

  Kế toán quản trị liên quan đến cách thức nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán ra sao trong tổ chức của họ. Các nhà quản trị cần thông tin để thực hiện ba chức năng chủ yếu trong một tổ chức: hoạch định, kiểm soát, và ra quyết định. Mục địch của kế toán quản trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần.

  pdf 228p newbievnx 16-03-2011 2412 1438

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp "Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội".

  Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề thực tập tốt nghiệp "tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc công ty thoát nước hà nội".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 65p tiendungtb3003 09-03-2010 1645 1165

 • Khái quát hệ thống kế toán Mỹ

  Theo AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế toán Mỹ) : “Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh”. Tài liệu này giúp các bạn nắm được nội dung và kiến thức về kế toán Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf 40p huemanvdoc 24-11-2009 1480 862

 • ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

  Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của một số...

  doc 2p thoritruong 22-05-2011 801 254

 • GIÁO TRÌNH VỀ MÔN KẾ TOÁN

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán - GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN.

  pdf 33p lqtien 22-08-2011 207 133

 • 50 Bài tập môn nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế...

  pdf 50p nthang91 20-11-2011 294 132

 • Kế toán chi phí_phân bổ chi phí và tính giá thành

  Nhà quản lý sử dụng thông tin về chi phí để hiểu và kiểm soát các biến số xác định khả năng sinh lợi. Ví dụ, nhiều công ty sản xuất định ra một mức chi phí chuẩn cho mỗi khoản chi phí trực tiếp, như chi phí lao động mỗi đơn vị, thời gian sử dụng máy cho mỗi đơn vị, chi phí mua gỗ cho mỗi đơn vị. Sau đó phòng kế toán sẽ làm báo cáo hàng tháng về chi phí thực tế cho mỗi đơn...

  ppt 53p nguyenthao1669 25-10-2011 234 111

 • Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

  Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

  pdf 2p dcn_dt 21-06-2010 389 89

 • Đề cương môn kế toán quản trị

  Tham khảo tài liệu 'đề cương môn kế toán quản trị', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p nhaanlanhx 22-05-2011 127 33

 • Tài liệu về kế toán quản trị

  Các nhà quản lý trong tất cả các tổ chức đều dựa vào thông tin kế toán quản trị để ra quyết định, lập kế hoạch, và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Ngành học "Kế toán quản trị" giúp các bạn có khả năng thu thập, phân tích, và cung cấp thông tin kế toán để hổ trợ cho quá trình quản lý hoạt động của tổ chức, bao gồm việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát, và ra quyết...

  pdf 2p nkt_bibo49 24-02-2012 35 18

 • Đề cương ôn tập kế toán quản trị

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu ôn tập môn kế toán quản trị - học kì 2 (2013-2014) được biên soạn bởi trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Tài liệu này tổng hợp các bài tập hay về môn kế toán quản trị, đồng thời tài liệu còn kèm theo phần bài tập hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng ôn tập và kiểm ra so sánh kết quả của mình sau khi giải bài tập trong tài liệu này.

  pdf 29p hoangvandai1992hd 09-06-2014 28 8

 • Giáo trình nguyên lý kế toán - Phan Thị Minh Lý

  Giáo trình nguyên lý kế toán gồm 7 chương trình bày tổng quan về kế toán, chứng từ và kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán, phương pháp tổng hợp; cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính, sổ kế toán và các hình thức kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

  pdf 321p tienquy12a1 02-12-2010 4861 2892

 • Câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo cung cấp một số câu hỏi và các dạng bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn nắm được kiến thức và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn tham khảo

  doc 51p xuan_dai 14-01-2011 3957 1746

 • Bài tập môn nguyên lý kế toán - P1

  Tài liệu ôn tập môn kế toán tham khảo gồm các bài tập tổng hợp kiến thức của môn nguyên lý kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 2p tuananh1080 30-11-2010 1425 677

 • Bài tập môn Kế toán tài chính

  Tham khảo tài liệu 'bài tập môn kế toán tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p 11760711 25-01-2011 1050 635

 • Bài giảng môn kế toán tài chính

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn kế toán tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 138p huongro 01-04-2010 1777 612

 • Lưu đồ dòng dữ liệu quy trình kế toán doanh thu

  Lưu đồ dòng dữ liệu là một phần rất quan trọng trong hệ thống thông tin kế toán

  doc 2p giotsuongdem_87tn 27-11-2010 2139 593

 • Kế toán tài chính_ Chương 5

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán nợ phải trả", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

  ppt 42p maidao1987 19-12-2009 780 558

 • Kế toán nâng cao

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. . - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các nguyên tắc nói trên còn phải thực hiện nguyên tắc kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước. 1.2.2. Kế...

  doc 177p caphen 31-05-2011 880 485

 • + Xem thêm 1327 Tài Liệu Môn Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản