Tài liệu nhập môn marketing

Xem 1-16 trên 16 kết quả Tài liệu nhập môn marketing
 • Tham khảo bài thuyết trình 'nhập môn marketing', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p muaxuan_102 27-01-2013 50 9   Download

 • Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra những giao dịch để thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân, của tổ chức, của xã hội.

  pdf18p esc_12 29-07-2013 46 5   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các kiến thức nhập môn Marketing, phân tích môi trường Marketing, thị trường và hành vi khách hàng, nghiên cứu Marketing, phân khúc thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị.

  pdf62p hoa_lan91 12-06-2014 79 12   Download

 • Bài giảng môn Marketing căn bản: Phần 2 gồm nội dung chương 6 đến chương 10 tài liệu. Nội dung phần này trình bày về chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến, kế hoạch tổ chức thực hiện Marketing.

  pdf57p hoa_lan91 12-06-2014 38 11   Download

 • Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phânphối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thoả mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân (Philip Kortler)

  pdf82p dove_12 12-06-2013 68 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 1: nhập môn', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p condaucon 03-08-2011 29 3   Download

 • Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là xu hướng không tránh khỏi đối với các quốc gia, trong đó có VIệt Nam...

  pdf0p vovanthanh001 21-04-2011 343 143   Download

 • Bài tiểu luận môn Marketing quốc tế: Chiến lược thâm nhập thị trường của doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam trình bày về cơ sở lý thuyết, phân tích về chính sách thâm nhập thị trường của công ty Anheuser Busch Inbev vào Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

  pdf45p kunnojayson191 23-11-2016 64 23   Download

 • Khái niệm truyền thống: Marketing là một học thuyết cho rằng mọi hoạt động của công ty đều hƣớng về ngƣời tiêu dùng để đảm bảo rằng công ty thỏa mãn nhu cầu và ƣớc muốn của họ có hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh

  pdf44p dove_12 12-06-2013 61 13   Download

 • Xã hội loài người từ khi còn sơ khai cho đến khi có được trình độ nhận thức cao đã trải qua những chế độ xã hội từ Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ,….tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm cũng như trí tuệ hàng nghìn năm lịch sử của con người. Tất cả những hiện tượng về xã hội, tự nhiên và con người đều được nghiên cứu và ghi lại thông qua một môn khoa học gọi là triết học.

  pdf17p tuoanh04 19-07-2011 58 11   Download

 • Cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN: Khuyến khích người tiêu dùng trong nước quan tâm và sử dụng nhiều hơn hàng nội. Giai đoạn hội nhập này đặt ra cho nền kinh tế VN nhiều cơ hội cũng như thách thức...

  ppt20p nhubich1411 04-12-2013 123 49   Download

 • Câu hỏi: Lượng giá trị hàng hóa? Lý luận về giá trị hàng hóa? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf4p tuoanh05 03-08-2011 98 19   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh.

  pdf25p thanhthao100 04-11-2011 56 18   Download

 • Tài liệu Giáo trình giảng dạy Kinh tế Fulbright_ Marketing địa phương_ Phần Quản trị Marketing trong thế kỷ 21_ Chương " Nhập môn Quản trị Marketing".

  pdf31p truongan 18-11-2009 518 368   Download

 • Trong thời kì hội nhập kinh tế thị trường thế giới cùng với đó là sự phát triển như vũ bão của internet .Trước kia việc chọn một món đồ hay một sản phẩm phải tốn rất nhiều công sứ c và chi phí .Ngày nay với sự xuất hiện của Marketing onli ne hầu như đả giải quyết được những khó khăn trên. trực tuyến trên nền tảng internet ,với đối tượng tiếp xúc đó là các khách hàng ,các doanh nghi ệp, các công ty…nó không gò bó trong không gian cũng như thời gian ....

  pdf5p dogred 23-05-2011 247 130   Download

 • Mục tiêu bài giảng trình bày các định nghĩa khác nhau về PR, tiến trình PR, những hoạt động chính của PR. Đồng thời nêu vai trò PR trong Marketing - mix.

  ppt22p tab_12 26-07-2013 71 14   Download

Đồng bộ tài khoản