» 

Tài Liệu Sinh Học

 • Xác định được sự đa dạng về loài là do khả năn thích nghi cao của động vật đối với các điều kiện sống rất khác nhau trên môi trường địa lý của trái đất và dduocj thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và sinh lý của loài

  ngocgiau 23-11-2011 2616 892

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: The small number of journals in which a great number of scientists strive to publish their best work share certain characteristics.

  haiduong_1 09-04-2013 850 173

 • + Xem thêm 7 BST Tài Liệu Sinh Học khác
 • Tài liệu sinh học tiếng Anh: The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions

  Tài liệu sinh học tiếng Anh: The theory of evolution has been around for some 150 years, and has deeply influenced people's views of the world. The theory maintains that life came about by chance, by itself, and through natural conditions. However, evolution is not supported by any scientific evidence. It is a dogma that materialist scientists and philosophers are trying to impose on society under a scientific mask. The main foundations of this dogma, which has been disproved by...

  pdf 154p ductam0902 03-04-2010 280 147

 • Sinh học phát triển thực vật part 1

  Tài liệu “Sinh học phát triển thực vật” được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các khoa sinh học, sinh – kỹ thuật Nông nghiệp, Sinh học Môi trường, hóa sinh các trường đại học sư phạm, tài liệu cũng rất bổ ích cho sinh viên các khoa sinh học và ngành liên quan đến thực vật thuộc các trường đại học khác

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 102 55

 • Sinh học phát triển thực vật part 2

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 75 37

 • Sinh học phát triển thực vật part 6

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 79 35

 • Sinh học phát triển thực vật part 10

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 10', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p dongta10 01-02-2012 85 33

 • Sinh học phát triển thực vật part 3

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 78 33

 • Sinh học phát triển thực vật part 9

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 62 33

 • Sinh học phát triển thực vật part 4

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 56 32

 • Sinh học phát triển thực vật part 5

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 62 32

 • Sinh học phát triển thực vật part 8

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 52 30

 • Tài liệu sinh học: Virut

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu sinh học: virut', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p ktct_1669 25-04-2012 100 29

 • Sinh học phát triển thực vật part 7

  Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dongta10 01-02-2012 45 26

 • Sinh học tập 2 part 9

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 28 6

 • Sinh học tập 2 part 2

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 28 6

 • Sinh học tập 2 part 3

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 29 6

 • Sinh học tập 2 part 4

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p myxaodon03 19-05-2011 41 6

 • Sinh học tập 2 part 5

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 34 6

 • Sinh học tập 2 part 6

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 24 6

 • Sinh học tập 2 part 10

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p myxaodon03 19-05-2011 21 6

 • Sinh học tập 2 part 8

  Tham khảo tài liệu 'sinh học tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p myxaodon03 19-05-2011 28 6

 • + Xem thêm 50311 Tài Liệu Sinh Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản