» 

Tài Liệu Toán Rời Rạc

 • Toán rời rạc part 1

  Tài liệu “Toán rời rạc” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán rời rạc của các tác giả trong nhiều năm tại khoa công nghệ thông tin và khoa toán ứng dụng, đại học bách khoa Hà Nội. Tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ kỹ sư tin học, cử nhân tin học...

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 352 191

 • Toán rời rạc part 2

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 214 139

 • Toán rời rạc part 3

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 209 121

 • Toán rời rạc part 5

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 145 104

 • Toán rời rạc part 4

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 149 103

 • Toán rời rạc part 6

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 141 99

 • Toán rời rạc part 7

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 121 96

 • Toán rời rạc part 8

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 125 91

 • Toán rời rạc part 9

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p dongta10 01-02-2012 119 83

 • Toán rời rạc part 10

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p dongta10 01-02-2012 104 80

 • Toán rời rạc - Bài 1 - Logic

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc - bài 1 - logic', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 100p viptieubang 21-10-2011 98 44

 • Toán rời rạc - Bài 3 Tập hợp

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc - bài 3 tập hợp', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 57p viptieubang 21-10-2011 88 33

 • Toán rời rạc - Bài 2 Proofs

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc - bài 2 proofs', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 62p viptieubang 21-10-2011 49 28

 • Toán rời rạc - Bài 4 Functions

  Tham khảo tài liệu 'toán rời rạc - bài 4 functions', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 34p viptieubang 21-10-2011 54 27

 • Sách hướng dẫn học tập - Toán rời rạc

  Tham khảo sách 'sách hướng dẫn học tập - toán rời rạc', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p huuthanh_cnk7 22-10-2010 1971 833

 • Bài tập môn học phần Toán rời rạc

  Toán rời rạc là một lĩnh vực của toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc.Chúng ta sẽ sử dụng công cụ rời rạc khi phải đếm các đối tượng, khi nghiên cứu quan hệ giữa các tập rời rạc, khi phân tích các quá trình hữu hạn.

  pdf 110p diep82003 13-08-2010 1120 573

 • Bài tập Toán rời rạc : Đồ thị

  Tài liệu tham khảo các bài tập Đồ thị của môn Toán rời rạc. Bài 1: Cho G là một đồ thị có v đỉnh và e cạnh. M và m tương ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G. Chứng minh rằng, ...

  doc 18p vbahan 18-04-2010 1628 553

 • Bài tập học môn Toán rời rạc

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học môn Toán - Bài tập - Toán rời rạc. Đề thi năm 2008: Ta lấy ngẫu nhiên 5 bìa từ một hộp chứa 60 tấm bìa trên đó lần lượt ghi các số 10, 11, ... 69.

  pdf 15p huuthanh_cnk7 22-10-2010 1060 521

 • Giáo trình môn toán rời rạc

  Giáo trình môn toán rời rạc đào tạo ở trường kinh tế quốc dân. Các quy tắc của logic cho ý nghĩa chính xác của các mệnh đề. Các quy tắc này dùng được sử dụng để phân biệt giữa các lập luận toán học đúng hoặc không đúng.

  doc 120p dola_vietnam 09-11-2010 1070 432

 • Giáo trình toán rời rạc - Đặng Ngọc Hoàng Thành

  Tham khảo sách 'giáo trình toán rời rạc - đặng ngọc hoàng thành', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 110p home_12 12-08-2013 556 339

 • + Xem thêm 348 Tài Liệu Toán Rời Rạc khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản