» 

Tài Liệu Về Iso 9000

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại công ty chế tạo điện cơ

  Trong thời đại ngày nay có nhiều xu thế xuất hiện trên thế giới trong đó có xu thế hội nhập có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các doanh nghiệp đặc biệt trong điều kiện nước ta mới mở cửa.Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (tiếng Anh: International Organization for Standardization; viết tắt: ISO hay iso) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu...

  doc 81p arsene 28-04-2011 105 59

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ"

  Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ quan tâm áp dụng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế còn thấp.

  pdf 12p phalinh15 10-08-2011 46 11

 • Báo cáo khoa học: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ...

  pdf 12p phalinh15 10-08-2011 37 7

 • TỔNG QUAN VỀ ISO/IEC 17025

  Ngoài phần mở đầu, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hai phần chính trong tiêu chuẩn được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn này là phần 4 - Các yêu cầu về quản lý và phần 5 - Các yêu cầu về kỹ thuật. Bố cục của ISO/IEC 17025 khác nhiều so với ISO/IEC Guide 25, để các yêu cầu về quản lý của tiêu chuẩn tương thích với ISO 9000.

  pdf 2p tuongvan 04-09-2009 792 228

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 3

  Chương này sẽ trình bày về việc thực hiện và một vài khó khăn trong quá trình thực hiện và duy trì ISO 9000, ISO 14000, TQM ở các tổ chức tại Việt Nam theo các diễn đàn của Trung tâm năng suất Việt Nam (VPC). Phần cuối chương sẽ trình bày các xu hướng phát triển của việc áp dụng ISO 9000. Phải thừa nhận rằng, ln sĩng hội nhập đang buộc cc tổ chức Việt Nam phải đối diện với hng loạt...

  pdf 10p lgg330 12-10-2010 120 82

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Phụ lục 1

  Đề tài nghiên cứu 80 doanh nghiệp ở nước Anh làm gì sau khi thực hiện ISO 9000 với đối tượng là các nhà quản lý/đại diện lãnh đạo chất lượng. Các vấn đề đã nghiên cứu của đề tài: 1. Loại hình doanh nghiệp 2. Doanh nghiệp và ISO 9000 3. Các tiêu chuẩn khác về an toàn và sức khỏe, môi trường, TQM, EFQM (European Foundation for Quality Management) mà doanh nghiệp quan tâm để thực hiện tiếp...

  pdf 4p lgg330 12-10-2010 114 56

 • ISO 9000

  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành từ năm 1987. Cho đến nay, bộ tiêu chuẩn này đã qua 2 lần soát xét (năm 1994 và 2000). Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 gồm 4 tiêu chuẩn : - ISO 9000:2000 : Tiêu chuẩn các thuật ngữ và định nghĩa - ISO 9001:2000 : Tiêu chuẩn các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng - ISO...

  ppt 154p online_12 08-11-2013 38 15

 • Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ theo hướng Iso:9000:2000 tại bệnh viện Bà Rịa

  Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Đã đào tạo, huấn luyện những kiến thức căn bản về ISO cho 60 chuyên gia đánh giá nội bộ, kết quả có 47 nhân viên được cấp giấy công nhận chuyên gia đánh giá nội bộ; Cử đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO; Soạn thảo bộ tài liệu ISO 9001:200: Thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của bệnh viện và các khoa phòng....

  pdf 89p lalan38 01-04-2013 63 15

 • Ebook ISO 9000 trong dịch vụ hành chính

  Ebook ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng ISO 9000 cho cán bộ công chức của TP.HCM, là tài liệu hữu ích trong việc nhân rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công.

  doc 182p phantrunghien 06-10-2009 1868 693

 • Luận văn thạc sỹ - Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 5

  Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu là khó khăn, nhưng nếu dữ liệu không được phân tích đúng, sự diễn dịch về sau sẽ bị ảnh hưởng, phân tích và diễn giải dữ liệu bị sai thì cả công trình nghiên cứu sẽ không còn ý nghĩa nữa. Và đó chính là công việc mà chương V cần phải làm rõ. Chương V trình bày việc chuẩn bị dữ liệu để xử lý; trình bày chi tiết kết quả, phân tích...

  pdf 43p lgg330 12-10-2010 79 44

 • Bài giảng Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008" trình bày về ISO là gì?, lịch sử về ISO, cơ cấu hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong dịch vụ hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong tài liệu này.

  ppt 38p lenhungvn 28-06-2014 14 10

 • Bài giảng quản trị chất lượng - Phạm Thị Thanh Bình

  Tài liệu tham khảo kiến thức căn bản về môn quản trị chất lượng. Quan niệm chất lượng hướng vào người sản xuất:Chất lượng là sự đáp ứng các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đề ra. Quan niệm của ISO 9000:2000: Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính của thực thể đáp ứng các yêu cầu xác định và tiềm ẩn...

  ppt 122p tangphuongkt 30-10-2010 1511 974

 • Giáo trình quản trị chất lượng part 3

  ISO 9000 cung cấp các định nghĩa căn bản. ISO 9001 cung cấp một tập hợp các yêu cầu tối thiểu cho một hệ thống quản lí chất lượng, và để chứng minh rằng nó phù hợp với những yêu cầu về chất lượng của khách hàng và bên thứ ba. ISO 9004 tập trung vào cải tiến hệ thống quản lí chất lượng ngoại trừ những yêu cầu tối thiểu của nó. Phiên bản ISO 9000:1994 bao gồm 20 nội dung của...

  pdf 14p iiduongii6 18-04-2011 390 214

 • Quản trị học - chương 7: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CỦA QUẢN TRỊ HỌC

  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Quản lý chất lượng do Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO) ban hành. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn qui định những yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng mà doanh nghiệp muốn được chứng nhận phải áp dụng (như ISO 9001/2/3:1994 hoặc ISO 9001:2000) và các tiêu chuẩn hỗ trợ khác.

  ppt 50p hongmyduyen 25-06-2011 89 38

 • Tài liệu về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Trong bối cảnh xu thế thời đại, để tăng cường sự hội nhập nên kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giơí, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình QLCL mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước sự lựa chọn. “Chất lượng hay là chết” trong sân chơi và luật chơi quốc tế...

  pdf 34p quanvokiem 09-03-2010 139 38

 • Đề tài: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Trong bối cảnh xu thế thời đại, để tăng cường sự hội nhập nên kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giơí, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình QLCL mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước sự lựa chọn. “Chất lượng hay là chết” trong sân chơi và luật chơi quốc tế...

  pdf 37p tengteng5 23-11-2011 37 11

 • Quản trị Chất lượng

  - Tổng quan về chất lượng - Các nguyên lý làm chất lượng - Các phương pháp làm chất lượng  5S  TQM  ISO 9000 - Công cụ đo lường, kiểm soát - Ví dụ làm chất lượng ở DN VN - Trao đổi, thảo luận Tổng quan về chất lượng - Chất lượng là gì?

  pdf 18p insert_12 17-08-2013 18 7

 • Sổ tay kiểm soát nội bộ

  Theo ISO 9000:2000, sổ tay chất lượng là tài liệu cung cấp những thông tin nhất quán, cho cả nội bộ và bên ngoài, về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Theo cách hiểu thông thường sổ tay là cẩm nang hoạt động cho một lĩnh vực nào đó. Mục đích của sổ tay: Cung cấp thông tin giới thiệu cho các bên liên quan: khách hàng, cổ đông chiến lược, Ban Giám đốc… Giới thiệu triết lý...

  doc 7p xuongrongxin 27-07-2010 355 265

 • Lựa chọn mô hình để thiết lập hệ thống quản lý

  “Nếu bạn không biết cần đi đến đâu thì bạn chọn con đường nào cũng vậy” Basil S. Walsh Tài liệu này sẽ giới thiệu tóm tắt mục đích và phạm vi áp dụng của một số các mô hình, tiêu chuẩn về hệ thống quản lí đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam như ISO 9000 và Mô hình tuyệt hảo (The Business Excellence Model) nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn công cụ...

  pdf 13p phuonghoangnho 23-04-2010 190 86

 • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

  Tài liệu tham khảo bài thuyết trình về quản trị chất lượng. Quản lý chất lượng là một phần của quản lý dự án, cũng là một phần của quản lý. Theo ISO 9000 thì: "Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng". Quản lý chất lượng có thể được xem là là gồm 3 thành phần chính: kiểm soát chất lượng, đảm bảo...

  ppt 10p hoahongdep 17-04-2010 116 45

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản