Tài liệu về Marketing

Xem 1-20 trên 1187 kết quả Tài liệu về Marketing
 • Tài liệu cơ bản về môn marketing, giúp các bạn nắm vững hơn kiến thức của môn này

  pdf14p thanhthao100 08-11-2011 180 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu về thương mại quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc578p huy3nthoai 06-11-2011 268 176   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 2', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt20p noodn01 11-06-2011 107 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 3', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p noodn01 11-06-2011 95 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về chiến lược marketing', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p thanhthao100 08-11-2011 100 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'marketing xuất khẩu và logicstics', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p thanhthao100 08-11-2011 70 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 4', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt40p noodn01 11-06-2011 77 28   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng tìm hiểu cơ sở lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm, giải pháp Marketing - Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; thu thập các tài liệu, số liệu về tiêu thụ, tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp năm 2011, 2012, tính toán các chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty, đề xuất giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của c...

  pdf79p lexuanloi84 11-04-2013 65 26   Download

 • SEO có lẽ là một thuật ngữ mà nhiều marketer đã nghe và hiểu một cách sơ lược đây là một phương thức marketing nằm trong digital marketing. Tuy nhiên, các marketer vẫn không thật sự hiểu rõ SEO là gì và tại sao doanh nghiệp cần phải làm SEO. Tham khảo tài liệu Digital marketing: SEO là gì? sẽ giúp các marketer hiểu rõ hơn về khái niệm này.

  pdf6p binhmap_5 03-01-2013 138 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 5', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt49p noodn01 11-06-2011 77 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 7', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt21p noodn01 11-06-2011 71 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 15', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt18p noodn01 11-06-2011 106 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 10', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p noodn01 11-06-2011 76 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 11', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt36p noodn01 11-06-2011 106 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 14', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt22p noodn01 11-06-2011 101 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 6', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt27p noodn01 11-06-2011 72 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 8', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt33p noodn01 11-06-2011 78 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 12', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt41p noodn01 11-06-2011 102 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 13', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt56p noodn01 11-06-2011 104 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nghiên cứu - phần 9', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt40p noodn01 11-06-2011 70 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản