» 

Tài Liệu Về Ngân Hàng Thương Mại

 • Báo cáo: Ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại( ngân hàng trung gian) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và nghiệp vụ thanh toán...

  ppt 18p nptungkg88 15-04-2011 211 89

 • Ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại

  Định nghĩa ngân hàng thương mại Đầu tiên ngân hàng thương mại là một loại ngân hàng trung gian. Ở mỗi nước có một cách định nghĩa riêng về ngân hàng thương mại. Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và họat động trong ngành dịch vị tài chính. Ở Pháp: ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên...

  pdf 6p butanyc 24-08-2010 2466 1306

 • Báo cáo tốt nghiệp: "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ"

  Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ với vai trò là ngân hàng thương mại đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khẳng định vị thế của mình đối với kinh tế địa phương. Làm thế nào để bổ sung được vốn cho nền kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động là điều mà các ngân hàng quan tâm, Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Ngày...

  doc 74p baotai87 26-03-2010 1346 414

 • Tài liệu Ngân Hàng Thương Mại

  Tài liệu tham khảo về ngân hàng thương mại

  doc 9p truongsinhftu2610 22-03-2010 600 331

 • Đề tài " Phân tích, nhận định xu hướng phát triển của các ngân hàng thương mại trong thời gian tới "

  Định nghĩa ngân hàng thương mại Đầu tiên ngân hàng thương mại là một loại ngân hàng trung gian. Ở mỗi nước có một cách định nghĩa riêng về ngân hàng thương mại. Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng.Tài liệu tham khảo luận văn nghiệp vụ ngân hàng thương mại về Đề tài " Phân tích, nhận định xu hướng phát triển của các ngân hàng thương mại trong thời gian tới "

  ppt 57p xuancuong1711 30-10-2010 577 301

 • Phân tích SWOT về môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt

  Tham khảo tài liệu 'phân tích swot về môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại việt', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 25p dungpro181 16-04-2011 472 299

 • Đề tài " Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hang thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt Nam "

  Trong nền kinh tế thị trường, doanh ngiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đổi mới,phát triển phù hợp với quy luật và phải thắng được trong cạnh tranh.Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ-tín dụng cũng không nằm ngoài quy luật đó, hiện nay sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đã tạo ra cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển và tự...

  doc 90p nhaquantritaiba 14-06-2011 266 155

 • Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Tài liệu "Quản trị Ngân hàng Thương Mại" gồm 8 chương trình bày các vấn đề: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 128p 123968574 20-06-2012 138 49

 • LUẬN VĂN: Bảo đảm tiền vay trong cho vay của ngân hàng thương mại

  Có rất nhiều quan điểm về ngân hàng thương mại. Sau đây là khái niệm được chấp nhận rộng rãi nhất: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên của nó là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cấp tín dụng và cung cấp một số dịch vụ khác về ngân hàng cho khách hàng....

  pdf 49p notonline1122 21-02-2013 102 44

 • Giáo trình Ngân hàng thương mại

  Giáo trình Ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính: tổng quan về ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh, tín dụng trung - dài hạn để tài trợ cho đầu tư, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  doc 144p tru0ngkute6789 14-04-2014 54 27

 • Đề tài báo cáo về Ngân hàng thương mại

  II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1. Tăng trưởng kinh tế 2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế - Các nhân tố định lượng: vốn, lao động, tài nguyên, khoa học – công nghệ, chi cho tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ, chi đầu tư, chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu - Các nhân tố định tính: thể chế kinh tế - chính trị, đặc điểm văn hóa – xã hội, …

  ppt 18p baohiema 21-01-2010 75 24

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 - Tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 Tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nhằm trình bày về những vấn đề chung về ngân hàng thương mại. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại. Phân loại nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng. Những rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng.

  pdf 37p navy_12 21-05-2014 12 4

 • Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

  Hoạt động tín dụng và rủi to tín dụng của nhtm Khái niệm về ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) là một bộ phận không thể tách rời khỏi đời sống xã hội, là một sản phẩm đặc biệt của nền kinh tế thị trường.

  pdf 9p butmauden 20-11-2013 10 2

 • Nghị định của chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

  1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. 2. Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thực hiện toàn bộ Hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước. 3. Ngân hàng thương mại theo Nghị định...

  doc 18p dinhthanhnha 21-02-2011 904 352

 • Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán là thể chế tài chính bậc cao với sự tham gia của các tổ chức trung gian, trong các tổ chức tài chính trung gian đặc biệt là các ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng.Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển.

  doc 31p x3mxongx0c 14-05-2011 441 177

 • Chương 1:Những vấn đề lý luận chung về chất lợng tín dụng trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại

  Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ, hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền giử của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm các dịch vụ thanh toán…Đối với NHTM thì hoạt động kinh doanh chủ yếu và quan trọng nhất vẫn là hoạt động cung ứng tín dụng cho nền kinh tế. Ta sẽ đi tìm...

  doc 20p dotquy1 27-03-2011 242 121

 • Báo cáo tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh tại Oricombank – chi nhánh Bạc Liêu

  ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập tình hình nền kinh tế thế giới và khu vực, Việt Nam đã tạo ra môi trường kinh doanh mới và sự cạnh tranh trên thương trường của doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt hơn. Với môi trường cạnh tranh gay gắt như thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới mình mới có thể tồn tại được. Trong xu thế...

  pdf 76p buddy8 13-07-2011 82 43

 • Luận văn: Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM - Trường ĐH Ngân hàng

  Tài liệu cung cấp thông tin về việc quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh. Để đi sâu và tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf 245p deprai 05-09-2013 249 30

 • Luận văn: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN N

  Tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại là sự nhạy cảm, tính dễ bị đổ vỡ của chúng trước các cú sốc nội sinh và ngoại sinh của nền kinh tế. Hay nói cách khác, tình trạng dễ tổn thương là tình trạng tài chính thiếu ổn định và thiếu an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Ổn định là trạng thái duy trì hoạt động bình thường, không có những biến động...

  pdf 107p nhanma1311 08-12-2012 51 26

 • QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại

  Tài liệu: "Chuyên đề quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại" gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản về rủi ro của NHTM; Quản trị rủi ro thanh khoản; Rủi ro tín dụng; Rủi ro lãi suất; Rủi ro tỷ giá.

  pdf 96p impossible_1 15-11-2013 46 15

 • + Xem thêm 299 Tài Liệu Về Ngân Hàng Thương Mại khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản