» 

Tài Liệu Về Tài Chính Tiền Tệ

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  nội dung cảu chương 4 Thị trường tài chính trong Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, tổng quan về thị trường tiền tệ, tổng quan về thị trường vốn.

  ppt 47p vespa_12 15-04-2014 13 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ giới thiệu đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, các vấn đề về lãi suất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf 57p nluu9184 01-05-2014 23 11

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung: Đại cương về tài chính và tiển tệ, tổng quan vể hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính. Cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về phần 1 giáo trình.

  pdf 129p hoa_loaken91 03-06-2014 28 7

 • Đề thi về Tài chính tiền tệ

  - Chức năng thước đo giá trị tức là tiền dùng để biểu hiện đo lường giá trị của hàng hóa. Mà muốn đo lường được giá trị của hàng hóa thì bản than tiền phải có giá trị. Vì vậy, tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị phải là đồng tiền vàng . - Để đo lường giá trị của hàng hóa không nhất thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với một lượng vàng nào đó...

  doc 11p chonbinhyen198 07-11-2012 78 34

 • Bài giảng Tài chính quốc tế (2013)

  Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm khái quát về kinh tế quốc tế, đặc trưng của tài chính quốc tế, đối tượng nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế, kết cấu và tài liệu nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế.

  pdf 65p top_12 18-04-2014 13 3

 • Giáo trình TÀI CHÍNH TIỀN TẾ - Chương 5

  Chương V THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN I. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG “Thị trường” là một khái niệm cơ bản của kinh tế học và được nhiều nhà kinh tế học định nghĩa. Trong từng thời kỳ khác nhau thì khái niệm về “thị trường” cũng khác nhau. Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, thị trường được hiểu là một cơ chế độc lập, tự hoạt động, tự...

  pdf 28p grayswan 24-06-2011 95 25

 • Bài giảng Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài giảng Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày về tài chính, tín dụng - ngân hàng trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam.

  pdf 65p five_12 19-03-2014 6 4

 • ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH 1.Tài liệu tham khảo - Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, PSG.TS Đinh Văn Sơn (2002), (từ trang 5 đến trang 41; từ trang127 - đến trang 145) - Lý thuyết Tài chính - Học viện tài chính - PGS.TS. Dương Đăng Chinh (từ trang 5 đến trang 50) - Nhập môn Tài chính tiến tệ - Trường ĐH KTTP HCM, PGS.TS. Sử Đình...

  pdf 14p vuilaai 25-01-2011 1517 598

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Tài chính các Doanh nghiệp (DN) là các quỹ bằng tiền của DN. Hình thái vật chất của các quỹ bằng tiền này có thể là nhà cửa, máy móc thiết bị (MMTB), nguyên vật liệu (NVL), vốn bằng tiền và các loại chứng khoán có giá. Môn học Tài chính Doanh nghiệp (TCDN) nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ bằng tiền của DN để phục vụ quá trình SX- KD....

  doc 5p tinhphuong60 05-06-2010 580 282

 • Bài tập trắc nghiệm về môn tài chính tiền tệ

  Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  doc 17p haxuanlinh9x 15-09-2010 375 253

 • Tổng quan tài chính, tiền tệ - PGS. TS. Sử Đình Thành

  Hệ thống tài chính là gì? Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.

  pdf 42p yy8891 10-04-2011 248 79

 • ÔNG TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÀNH NGÂN HÀNG

  ÔNG TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÀNH NGÂN HÀNG Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. TL:...

  pdf 92p lavie3 27-07-2011 134 69

 • TÀI CHÍNH TIỀN TỆ -Trương Minh Tuấn

  Nghiên cứu về tài chính – tiền tệ giúp cho chúng ta hiểu đƣợc những vấn đề đang tồn tại trong đời sống kinh tế - xã hội:  Thuế, chi tiêu công và bội chi ngân sách Tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và việc làm Tiết kiệm, đầu tƣ và các định chế tài chính Tiết kiệm, đầu tƣ và thị trƣờng tài chính .TẠI SAO PHẢI NGHIÊN

  pdf 428p lotus_123 15-12-2012 79 15

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

  Tiền tệ là bất kỳ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc hoàn trả các khoản nợ (Mishkin).

  ppt 27p hahuyen0912 06-04-2010 48 8

 • Chương 10: Hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng

  Mục đích của hệ thống tài chính Đem những người có nhu cầu về tiền và người có tiền đến với nhau Người có tiền Hệ thống tài chính Thị trường Người cần tiền Nhu cầu tài chính khác nhau Người đi vay Lượng tiền Thời hạn Thanh toán Thông tin Cần rất nhiều Cam kết lâu dài Hình thức linh hoạt Càng nhiều càng tốt Người cho vay Có ít tiền để đầu tư Cần thanh khoản Muốn thanh...

  pdf 13p bonsai89 27-12-2011 23 8

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Phan Anh Tuấn

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, trung gian tài chính, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ, lạm phát, lãi suất, tài chính doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính.

  pdf 107p vinhtruongbka 28-05-2014 29 8

 • Bài thuyết trình Tài chính tiền tệ: Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012

  Bài thuyết trình Tài chính tiền tệ: Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 tìm hiểu một số lý luận chung về lạm phát như khái niệm, nguyên nhân, phân loại, các tác động và các mối quan hệ của lạm phát, khái quát lại thực trạng của lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012, nguyên nhân dẫn đến lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2012, ảnh hưởng của lạm phát giai đoạn 2008...

  ppt 54p nguyenuanhai 28-05-2014 25 7

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 2 - ĐH Công nghiệp

  Tài liệu tham khảo về tài chính tiền tệ 2 sẽ giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết để học tốt môn tài chính tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 72p phamphat94 08-12-2013 19 5

 • Chương V Lý thuyết chung về tài chính

  Tại sao nghiên cứu tài chính Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài chính •Chức năng và vai trò của tài chính •Phân loại hệ thống tài chính I. Khái niệm tài chính  1. Định nghĩa detail 2. Đặc trưng của quan hệ tài chính detail II. Chức năng và vai trò của tài chính 1. Chức năng của tài chính a. Chức năng phân phối b. Chức năng giám sát detail detail 2. Vai trò của tài...

  pdf 8p kimtuyen 24-12-2009 315 127

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá thực trạng tài chính, dự tính rủi ro...

  ppt 22p insert_12 20-08-2013 66 16

 • + Xem thêm 1101 Tài Liệu Về Tài Chính Tiền Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản