Tài liệu viễnthông

Xem 1-20 trên 38 kết quả Tài liệu viễnthông
 • sản xuất bằng cách đi qua các tài liệu tham khảo qua một bộ lọc thấp qua thời gian. Một báo cáo về hiệu suất của các số liệu DVQ được đưa ra bởi Watson et al. (1999). Wolf và Pinson (1999) đã phát triển một thước đo chất lượng video (VQM) sử dụng thông tin tham khảo giảm trong các hình thức của các tính năng ở mức độ thấp được chiết xuất từ các khối không thơi gian của các trình tự.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 32 6   Download

 • Các chuỗi kết quả được chia thành các khối không thời gian. Một số các tính năng đo số lượng và định hướng hoạt động trong các khối này sau đó được tính từ gradient độ sáng không gian. Để đo lường sự biến dạng, các tính năng từ các tài liệu tham khảo và trình tự bóp méo được so sánh bằng cách sử dụng một quá trình tương tự như mặt nạ. Số liệu này là một trong những

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 29 6   Download

 • Chương trình ứng dụng Server Internet Interface (ISAPI) cho lập trình máy chủ, để mở kết nối cơ sở dữ liệu (ODBC) để kết nối cơ sở dữ liệu, Active Server Pages (ASP) cho nội dung động, và Extensible Markup Language (XML) thành phần cho xuất bản singlesource.

  pdf60p banhbeo4 08-11-2011 33 8   Download

 • Việc thực hiện dự đoán của số liệu kết quả nhận thức ngăn chặn sự biến dạng (PBDM) được phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thí nghiệm chủ quan trên blockiness. Thứ hai là sự kết hợp của PDM với phân khúc đối tượng.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 31 7   Download

 • Các thay đổi cần thiết của các số liệu được vạch ra, và hiệu suất của các phân khúc PDM hỗ trợ được đánh giá bằng cách sử dụng các chuỗi phân khúc mặt được thực hiện. Cuối cùng, việc bổ sung các thuộc tính đặc biệt liên quan đến chất lượng hình ảnh thay vì chỉ là hình ảnh trung thực được điều tra. Độ sắc nét và colorfulness được xác định giữa các thuộc tính và định lượng thông qua việc xác định trước...

  pdf12p banhbeo4 08-11-2011 27 7   Download

 • Kịch bản và lập trình các chương trình hỗ trợ máy chủ hoặc các kịch bản cho nội dung động có? Nó có thể xử lý các trang web động bằng cách sử dụng Active Server Pages, JavaServer Pages, hoặc Cold Fusion không? Liệu nó chạy ngôn ngữ kịch bản như

  pdf60p banhbeo4 08-11-2011 34 7   Download

 • Cuối cùng, nó là nhà thiết kế ứng dụng hoặc dịch vụ có thể xác định mối quan hệ giữa các chức năng này. (a) Abstraction / ảo hóa. Lưới điện có tiềm năng đặc biệt để tóm tắt các chức năng tùy biến vô hạn từ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản và các tài nguyên liên quan. Mức độ trừu tượng trong một môi trường Grid cho phép hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng sáng tạo

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 30 7   Download

 • [1] L. McKnight và S. Bradner (2004) "không dây lưới: Phân phối tài nguyên chia sẻ bởi các thiết bị di động, trạng du canh, và cố định, máy tính IEEE Internet, -, 24-31. [2] IEEE (1997) "IEEE tiêu chuẩn cho công nghệ thông tin - Viễn thông và trao đổi thông tin giữa hệ thống.

  pdf33p banhbeo4 08-11-2011 29 7   Download

 • Chương 6 điều tra một số các phần mở rộng của các số liệu bóp méo nhận thức. Chúng bao gồm sự sửa đổi của PDM dự đoán các sai lệch về nhận thức ngăn chặn và đối với sự hỗ trợ của phân khúc đối tượng

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 42 6   Download

 • . Hơn nữa, các thuộc tính kháng cáo hình ảnh được tích hợp trong PDM trong các hình thức sắc nét và colorfulness xếp hạng xuất phát từ video. Dữ liệu bổ sung từ các thí nghiệm chủ quan được sử dụng trong từng trường hợp để đánh giá về hiệu suất dự đoán.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 25 6   Download

 • Những tính năng này đã được lựa chọn theo kinh nghiệm từ một số ứng cử viên để mang lại sự tương quan tốt nhất với dữ liệu chủ quan. Đầu tiên, ngang và thẳng đứng cạnh các bộ lọc nâng cao được áp dụng để tạo điều kiện tính toán gradient trong giai đoạn khai thác tính năng.

  pdf20p banhbeo4 08-11-2011 24 6   Download

 • Ví dụ, Microsoft của họ trong bảng dữ liệu Dịch vụ Thông tin Internet được xây dựng vào Windows các sản phẩm, và không phải 2000 Server và đơn giản hóa việc truy cập vào Microsoft có sợ không dám hỏi cho các định nghĩa.

  pdf60p banhbeo4 08-11-2011 29 6   Download

 • Thực hiện các công cụ hỗ trợ quản lý bắt đầu, quản lý, lập kế hoạch và phối hợp của các tính toán từ xa. GT4 cung cấp một bộ các dịch vụ Web, chung gọi là WS-gram (Web Services lưới phân bổ nguồn lực và quản lý) để tạo, giám sát và quản lý công việc trên các tài nguyên máy tính địa phương hoặc từ xa.

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 28 6   Download

 • Một phiên họp quản lý thực hiện bắt đầu khi một thứ tự công việc được gửi đến các máy chủ tính toán từ xa. Tại các máy chủ từ xa, yêu cầu gửi đến nhiều cấp độ kiểm tra an ninh. WS-Security cơ chế được sử dụng để xác nhận yêu cầu và xác thực người yêu cầu.

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 26 6   Download

 • Nếu một dòng suối nén quá lớn để ï ¬ t vào một đoạn tin nhắn, sau đó dòng nén có thể được phân đoạn trong một số bộ phận và mỗi một phần được chuyển tải vào một trình duyệt IE kiểm soát nén duy nhất. Mỗi IE nén được đưa vào trong một đoạn tin nhắn cùng với các yếu tố thông tin và văn bản tùy chọn

  pdf46p banhbeo4 08-11-2011 25 6   Download

 • . Nếu một vài nén kiểm soát IE được sử dụng để truyền tải một dòng suối nén lớn, sau đó chỉ ï ¬ rst nén IE có chứa các tiêu đề kiểm soát nén. Các nén kiểm soát IE chỉ có nén dữ liệu thô. Các tiêu đề kiểm soát nén chứa các thông tin sau:

  pdf46p banhbeo4 08-11-2011 29 6   Download

 • Phương pháp nén: ï ¬ ELD identiï ¬ es phương pháp nén, đã được sử dụng để nén các đối tượng mở rộng, cùng với các thiết lập nén tùy chọn. Tại thời điểm viết bài, phương pháp nén / giải nén chỉ được hỗ trợ trong mở rộng EMS là dựa trên LZSS

  pdf46p banhbeo4 08-11-2011 33 6   Download

 • Grid Networks Enabling Grids with Advanced Communication Technology Franco Travostino, Nortel, USA Joe Mambretti, Northwestern University, USA Gigi Karmous-Edwards, MCNC, USA Grid Networks

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 32 10   Download

 • 3.9.2 TPDU Tham số TPDU của kiểu SMS-SUBMIT chứa các thông số được liệt kê trong Bảng 3.7. Các tiêu chuẩn SMS xác định ba đại diện cho các giá trị số và các giá trị chữ và số được gán cho các thông số TPDU. những đại

  pdf46p banhbeo4 08-11-2011 24 9   Download

 • Các tiêu chuẩn 3GPP và các chi phí thực hiện của người nhận ra các yêu cầu cơ bản cho một bộ tiếp nhận PIC. Kênh mã hóa mạnh mẽ quy định trong các yếu tố lây lan tiêu chuẩn và thường ngắn có nghĩa là SINR có thể khá thấp ở một bộ tiếp nhận, dẫn đến quyết định thăm dò không đáng tin cậy và BER cao trước khi giải mã, tăng đến 15%.

  pdf48p banhbeo4 08-11-2011 36 8   Download

Đồng bộ tài khoản