Tài liệu xuất nhập khẩu

Tham khảo và download 20 Tài liệu xuất nhập khẩu chọn lọc sau:
 • Tài liệu tham khảo bài tập thuế xuất nhập khẩu, giúp các bạn nâng cao kiến thức về thuế xuất nhập khẩu.

  doc5p vietkt1989 03-11-2011 1599 600   Download

 • Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi nước ta chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới không ngừng phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng. Cùng với sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chú trọng vào chất lượng và sản lượng của các sản phẩm xuất nhập khẩu....

  pdf114p vptoan96 09-02-2011 826 406   Download

 • Tài liệu tham khảo về thuế xuât nhập khẩu

  doc8p tribang 09-04-2010 739 434   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đồ án quản lý xuất nhập khẩu máy tính bình minh', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p ndl9488 07-05-2010 295 113   Download

 • Tài liệu tham khảo giao nhận vận tải và bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

  doc4p theprince9x 17-10-2010 560 251   Download

 • Tài liệu tham khảo hệ thống văn bản luật pháp việt nam trong kinh doanh xuất nhập khẩu

  doc25p snrise1812 11-11-2010 299 134   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng kế toán thuế - chương 2: kế toán thuế xuất nhập khẩu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p phamthithienthu 15-04-2011 1671 1015   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER

  ppt41p windy_kai 09-08-2011 229 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị xuất nhập khẩu', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p thanhtuan0103 09-10-2011 570 230   Download

 • BÀI 1 : Cho tài liệu về tình hình nhập khẩu tại một cty như sau : - Xuất khẩu trực tiếp 10.000sf giá CIF quy đổi 450.000đ/sf. - Xuất khẩu trực tiếp 15.000sf giá FOB 420.000đ/sf. - Nhận ủy thác xuất khẩu 12.000sf giá CIF 420.000đ/sf, I+F=20.000đ/sf. - Nhập khẩu trực tiếp 16.000sf giá CIF=360.000đ/sf - Nhận ủy thác nhập khẩu 15.000sf giá CIF 370.000đ/sf. - Tính thuế XNK phải nộp biết : phí vận tải,bảo hiểm đối với hàng cty xuất khẩu là 25.

  doc2p minhminh123 11-11-2009 6080 1712   Download

 • Bài 1: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong tháng 10/2008 của Công ty xuất, nhập khẩu A có tài liệu như sau: 1 Xuất khẩu trực tiếp 10.000 sp, giá CIF quy ra VND là 450.000đ/sp 2 Xuất khẩu trực tiếp 15.000 sp, giá FOB quy ra VND là 420.000đ/sp 3 Nhận ủy thác xuất khẩu 12.000 sp, giá CIF: 460.000đ/sp, I+F là 20.000đ/sp 4 Bán cho công ty xuất, nhập khẩu B 180.000 sp, giá bán: 425.000đ/sp 5 Ủy thác cho công ty C nhập khẩu 16.000sp, giá CIF là 360.000đ/sp...

  pdf3p bttanh4084857 20-12-2010 518 246   Download

 • Đây là loại thuế thường gọi là thuế quan và đánh vào các hàng hóa được giao thương qua biên giới .Là một trong các loại thuế ra đời sớm nhất .Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1951.Đã được sửa đổi nhiều lần, lần gần nhất là 2005.Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua, cửa khẩu biên giới Việt Nam .Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào trong nước .

  ppt55p anhhaovuong 29-05-2011 224 104   Download

 • Ngày nay, với xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh các hoạt động kinh tế- chính trị nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang được đặc biệt chú trọng đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo nguồn thu nhập cho cộng đồng và xã hội...

  pdf75p vptoan96 09-02-2011 801 373   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo - chiến lược xuất nhập khẩu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p meoconb 15-11-2010 322 146   Download

 • Mở L / C thanh toán hàng nhập khẩu Tín dụng thư là cam kết của NH mở L/C đối với nhà xuất khẩu, rằng NH sẽ thanh toán cho nhà xuất khẩu hoặc chấp nhận hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát nếu nhà xuất khẩu xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với những điều kiện và điều khoản do NH mở L/C chỉ ra.

  ppt26p lovelace1989 15-01-2011 346 194   Download

 • Thuế hay thu ngân sách Nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước.

  pdf22p ndtuan1291 04-11-2011 282 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án: " hạch toán hàng hóa xuất nhập khẩu ủy thác tại đơn vị ủy thác và đơn vị nhận ủy thác..."', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p truongbao 28-07-2009 1499 440   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài "một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phú"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc74p maonguyenba 22-02-2011 327 159   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành xuất nhập khẩu - Giấy xuất hàng - Form B

  doc1p trankhanhlinh2928 16-11-2010 135 80   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác ở công ty tocontap', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc38p phiphidn12 06-05-2010 171 55   Download

Đồng bộ tài khoản