Xem 1-20 trên 1013 kết quả Tài nguyên du lịch
 • 1. Khái niệm: Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, giá trị nhân văn, công trình lao động, sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu du lịch.

  pdf11p thangnth 02-10-2011 500 188   Download

 • Du lịch là một ngành kinh tế đem lại nhiều lợi nhuận, nó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một phần rất quan trọng và không thể thiếu được trong du lịch đó chính là tài nguyên du lịch, sự phối hợp giữa tài nguyên du lịch với các thành phần khác để tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ du khách đem lại hiệu quả kinh tế...

  doc36p hoangdinhbook 30-04-2011 396 172   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tài nguyên du lịch" của hai tác giả Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) và Phạm Hồng Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày những vấn đề lí luận và bức tranh chung về tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá: dẫn luận tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường; quản lí, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch.

  pdf196p uocvongxua07 31-08-2015 89 40   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Tài nguyên du lịch" của hai tác giả Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) và Phạm Hồng Long gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày gồm nội dung chương 5 - Tài nguyên du lịch Việt Nam và chương 6 - Các vườn quốc gia Việt Nam.

  pdf206p uocvongxua07 31-08-2015 50 28   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch nhằm tổng hợp một số vấn đề lí luận về du lịch nói chung và TNDL nhân văn nói riêng, đánh giá TNDL nhân văn Hạ Long, nghiên cứu đánh giá thực trạng khai thác sử dụng TNDL nhân văn tại thành phố Hạ long phục vụ phát triển du lịch.

  pdf81p cheap_12 10-07-2014 74 25   Download

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch thiên nhiên như địa hình, khí hậu, nguồn nước, thực và động vật. Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm: các di tíc lịch sử, văn hóa, kiến trúc các lễ hội, các đối tượng gắn với các yếu tố dân tộc học.

  pdf28p navy_12 21-05-2014 93 24   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Ninh Bình nêu cơ sở lý luận về du lịch, tài nguyên du lịch, tài nguyên du lịch nhân văn để đánh giá tài nguyên và thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Ninh Bình để từ đó đề ra những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả Tài nguyên du lịch nhân văn cho phát triển du lịch tỉnh.

  pdf73p cheap_12 10-07-2014 83 24   Download

 • Bài giảng Điều tra & đánh giá tài nguyên du lịch nhằm trình bày về cơ sở quan trọng để tiến hành phát triển, bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên. Cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước ban hành chính sách hợp lý.

  pdf27p navy_12 21-05-2014 53 18   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu tài nguyên du lịch và giải pháp thu hút khách du lịch đến khu di tích danh thắng Núi Voi Hải Phòng nhằm trình bày về cơ sở lý luận chung về tài nguyên du lịch, khách du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách đến khu du lịch, xu hướng phát triển du lịch hiện nay, tài nguyên du lịch và thực trạng khai thác du lịch tại khu di tích - danh thắng Núi Voi.

  pdf78p cheap_12 10-07-2014 56 18   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng nhằm trình bày về lý luận chung về du lịch, tài nguyên du lịch, thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng, phương hướng và một số giải pháp khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng.

  pdf68p cheap_12 10-07-2014 63 17   Download

 • Luận án hướng tới phân tích thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn (TNDLNV) tỉnh Thừa Thiên - Huế; qua đó đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm cơ sở cho việc đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong tương lai; đánh giá các điểm tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch.

  pdf230p change03 06-05-2016 40 17   Download

 • Phân loại tài nguyên du lịch nêu ra những khái niệm cơ bản của từng loại hình du lịch như tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch xã hội.....

  pdf28p xuka_12 17-12-2013 95 16   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên nhằm tổng hợp và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch, về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văn và du lịch, lý luận về đánh giá tài nguyên du lịch, đánh giá giá trị các tài nguyên du lịch nhân văn, thực trạng khai thác các tài nguyên đó và thực trạng hoạt động du lịch của thành phố Hưng Yên, đề xuất các giải ph...

  pdf95p cheap_12 10-07-2014 68 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu tài nguyên du lịch ở làng chài Cửa Vạn. Hiện trạng và giải pháp khai thác phát triển du lịch nhằm tìm hiểu tiềm năng khai thác du lịch ở làng chài trên Vịnh Hạ Long, từ đó, đóng góp những giải pháp nhằm triển khai các hoạt động du lịch để khai thác tiềm năng to lớn này.

  pdf106p cheap_12 10-07-2014 43 15   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tài nguyên du lịch Hải Dương - vấn đề khai thác nhằm phát triển du lịch bền vững nhằm nhận đánh giá đúng tài nguyên du lịch của Hải Dương, giúp cho những ai quan tâm đến du lịch Hải Dương sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng của tỉnh, vận dụng kiến thức đã học vào hoàn cảnh cụ thể của Hải Dương để đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn và khai thác hợp lý các tài nguy...

  pdf70p cheap_12 10-07-2014 42 15   Download

 • Chương 1 Khái quát về tài nguyên du lịch thuộc bài giảng tài nguyên du lịch, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm tài nguyên du lịch, ý nghĩa và vai trò của tài nguyên du lịch.

  pdf36p kevinle124 04-06-2014 67 13   Download

 • Chương 3 Tài nguyên du lịch nhân văn thuộc bài giảng tài nguyên du lịch, cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức chương học này thông qua khái niệm tài nguyên du lịch nhân văn, đặc điểm tài nguyên du lịch nhân văn và phân loại tài nguyên du lịch nhân văn.

  pdf37p kevinle124 04-06-2014 54 11   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hải Dương phục vụ phát triển du lịch nhằm nêu một số ký luận về du lịch, tài nguyên du lịch, xu hướng phát triển du lịch hiện nay, tiềm năng du lịch nhân văn và thực trạng khai thác để phục vụ phát triển du lịch tỉnh Hải Dương.

  pdf86p cheap_12 10-07-2014 31 11   Download

 • Chương 2: Các loại tài nguyên du lịch thuộc bài giảng tài nguyên du lịch, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn.

  pdf38p kevinle124 04-06-2014 39 10   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu tài nguyên du lịch huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh nhằm khái quát chung về tài nguyên du lịch, thực trạng tài nguyên du lịch huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh.

  pdf98p cheap_12 10-07-2014 38 10   Download

Đồng bộ tài khoản