» 

Tài Nguyên Khoáng Sản

  • Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật, tài nguyên du lịch… Trong đó, tài nguyên khoáng sản đóng một vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vấn đề được đặt ra với chúng ta_những chủ nhân tương lai của Đất nước là phải làm sao để quản lý, sử dụng tài sử dụng tài sản quốc gia đạt hiệu quả tối ưu nhất. Muốn làm được điều này, trước hết chúng ta cần phải hiểu mình đang có những tài nguyên gì, tiềm năng kinh tế ra sao, đã và đang được sử dụng như thế nào…

    haiduong_1 13-04-2013 2753 710

  • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỂ CHỨA VÀ TRUNG CHUYỂN KHOÁNG SẢN CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN

    thuymo88 16-04-2013 1071 379

  • + Xem thêm 6 BST Tài Nguyên Khoáng Sản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản