Tài nguyên thiên nh

Xem 1-20 trên 88 kết quả Tài nguyên thiên nh
 • Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là một chủ đề trọng tâm của phát triển bền vững. Vũng - vịnh là một bộ phận của vùng biển ven bờ, nên việc sử dụng hợp lý tài nguyên vũng - vịnh cũng nằm trong khuôn khổ của sử dụng hợp lý tài nguyên dải ven bờ. Tuy nhiên, ở dải ven bờ biển tồn tại các thực thể tự nhiên khác nhau nh-cửa sông, đầm phá, vũng - vịnh và vùng biển hở. Mỗi thực thể có chủng loại và cấu trúc tài nguyên khác nhau, đồng thời, đặc...

  pdf112p nokia_12 07-05-2013 43 7   Download

 • Dân s là t p h p c a nh ng con ng i sinh s ng trong m ố ậ ợ ủ ữ ườ ố ột vùng lãnh thổ tại một thời điểm nhất định nào đó. -Các nội dung cơ bản nghiên cứu về dân số: Quy mô dân số. Cơ cấu dân số. Mật độ dân số. Chất lượng dân số. Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thứcc được swr dụng để tao ra của cải vật chất hoặc tao ra giá trị sử dụng mới của con người. Tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người.

  ppt63p d3t_hoathuytinh 15-10-2012 77 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật tổ chức phát triển tài nguyên thiên nhiên vùng tây nam bộ p2', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung8 17-11-2011 21 2   Download

 • TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÊ TRƯƠNG HI U TÁC . NG C A D CH CÚM GIA C M . N TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA C M HUY N CHÂU THÀNH T NH AN GIANG BÁO CÁO KHOÁ LU N T T NGHI P K SƯ NGÀNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN An Giang, Tháng 6. 2007 .TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÊ TRƯƠNG HI U TÁC . NG C A D CH CÚM GIA C M . N...

  pdf41p canhchuon_1 20-06-2013 37 7   Download

 • TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUY N TH HÒA HI P KH O SÁT M T S Y UT MÔI TRƯ NG NƯ C, . CC AT O PHÂN LO I VÀ .ÁNH GIÁ N NG . NĂM 2005 - 2006 TUY N SÔNG H U, T NH AN GIANG LU N VĂN T T NGHI P K SƯ NGÀNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN Tháng 10.2006 ..TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUY N TH HÒA HI P KH O SÁT M T S Y UT MÔI TRƯ NG...

  pdf68p canhchuon_1 20-06-2013 75 2   Download

 • Vùng ven b luôn là nơi dc con ngi quan tâm do nguôn tài nguyên ca nó. Dây là nơi có vùng dông bang màu m và tài nguyên bien phong phú, vùng ven b cung là nơi de dàng cho s tiêp can ca th trng quôc tê. Nó to ra không gian sông, các tài nguyên sinh vat và phi sinh vat cho các hot dong ca con ngi và có chc nang diêu hoà dôi vi môi trng t nhiên cung nh môi trng nhân to.

  pdf73p 123968574 21-06-2012 89 39   Download

 • Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, các quan điểm về phát triển bền vững, và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên; Giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với nền kinh tế, và những tác động của hệ kinh tế đến môi trường; Lý giải được các nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái môi trường, qua đó đề ra những biện pháp kinh tế nhằm làm ch...

  pdf29p emchaoanhtan 27-12-2012 105 27   Download

 • Công nghệ sinh học Áp dụng công nghệ nhằm tăng cường – Sản xuất cây trồng – Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên – Chế biến sản phẩm thành thức ăn Xác định gen và chỉ thị phân tử Công nghệ phân tích và chẩn đóan Sản xuất chất hóa học dạng tinh Biến đổi gen động vật và cây trồng.

  pdf6p thitkhotieu 28-06-2011 53 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • Bối cảnh đổi mới, cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội: 30/04/1975: đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nh ất, độc l ập, dân chủ và giàu mạnh. Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào cuối những năm 70 đầu 80 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp.

  doc133p minhha47 21-10-2010 624 235   Download

 • Đại cương về môn học 1.1. Khái quát về quản lý nguồn n−ớc N−ớc cần thiết cho đời sống con ng−ời vμ lμ một tμi nguyên thiên nhiên không thể thiếu đối với sự hoạt động của mọi ngμnh kinh tế quốc dân. Trong nông nghiệp, n−ớc lμ biện pháp hμng đầu, trong công nghiệp ta khó hình dung đ−ợc một nhμ máy, một công tr−ờng nμo mμ lại không cần đến n−ớc.

  pdf17p suatuoi_thomngon 31-07-2011 202 95   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã vμ đang thay đổi rất nhanh, nhất lμ từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, từ thực tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, tμi nguyên rừng vμ đất rừng nói riêng. LNXH ra đời nhằm hướng tới chuyển từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh lμm chính sang nền lâm nghiệp nhân dân có nhiều thμnh phần kinh tế tham gia....

  pdf18p zues04 20-06-2011 203 68   Download

 • Đất l, một bộ phận hợp th,nh quan trọng của môi tr-ờng sống, không chỉ l, t,i nguyên thiên nhiên m, còn l, nền tảng để định c- v, tổ chức các hoạt động kinh tế, xC hội, không chỉ l, đối t-ợng của lao động m, còn l, t- liệu sản xuất không thể thay thế trong sản xuất nông - lâm nghiệp.

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 107 41   Download

 • Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp xã Phong Hòa huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf60p lehuyhieu91vp 23-05-2014 81 43   Download

 • Quá tŕnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đ̣i hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển.

  pdf80p hild89 10-01-2012 75 16   Download

 • Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 1999, AMAX Corporation, một công ty tài nguyên thiên nhiên ở Mỹ, báo cáo một số dư tiền mặt và các chứng khoán thị trường khoảng 154 triệu đô la. Sau nhiều lần thảo luận, giả dụ giám đốc tài chính dự báo rằng dòng tiền tự do là 210 triệu đô la trong một kỳ suy thoái dự kiến 1 năm.

  pdf5p phuoctam33 29-06-2011 36 10   Download

 • Từ xa xưa con người chỉ sinh sống với dụng cụ rất thô sơ như rìu, búa bằng đá, dùng các dụng cụ tự nhiên, nhưng khi đó là dân số con người còn thấp, tài nguyên thiên nhiên còn dồi dào. Nhưng khi xã hội phát triển thì nhu cầu sống của con người ngày càng tăng, nhưng tài nguyên thiên nhiên thì ngày càng cạn kiệt, chính điều đó thúc đẩy con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống....

  pdf9p bichtram858 18-04-2011 34 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf16p buomgiay 09-12-2011 41 7   Download

 • Từ xa xưa con người với những công cụ hết sức thô sơ như rìu, búa, lao bằng đá dùng để săn bắn phục vụ ngay cuộc sống hiện tại của một số rất ít người mà không có dự trữ. Nhưng khi xã hội phát triển thì nhu cầu sống của con người ngày càng tăng mà tài nguyên thiên nhiên thì ngày càng cạn kiệt, chính điều đó thúc đẩy con người ngày càng phải tìm tòi cải tiến công cụ, phương thức lao động để tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất phục vụ đời...

  pdf11p phuoctam24 08-06-2011 37 8   Download

 • Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Agribank Easup- Dak Lak; xác định những thành công, hạn chế cùng nguyên nhân trong hoạt động này; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh NH này.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 39 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản