Tài phán hiến pháp

Xem 1-20 trên 6117 kết quả Tài phán hiến pháp
 • Một trong những vấn đề băn khoăn nhất khi thiết lập chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam là vị trí pháp lý của Quốc hội sẽ ra sao... Một trong những vấn đề băn khoăn nhất khi thiết lập chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam là vị trí pháp lý của Quốc hội sẽ ra sao. Nếu có một định chế tư pháp có quyền phán quyết về tính hợp hiến trong hành vi lập pháp thì: (1) Quốc hội có còn là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” không?; (2) Tài...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 33 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình tài phán hiến pháp nào cho việt nam', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 77 26   Download

 • Tài phán hiến pháp tồn tại ở nhiều nước khác nhau, muôn màu muôn vẻ, nhưng đều có thể xếp vào hai nhóm mô hình: mô hình Hoa Kỳ và* mô hình Đức - áo. Tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ được xem là cơ quan tài phán hiến pháp có quyền lực nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mô hình tài phán hiến pháp phổ biến nhất trên thế giới lại thuộc về người Đức. Thông qua việc phân tích bảy đặc trưng của mô hình tài phán hiến pháp Đức, bài viết góp phần lý...

  pdf16p thiuyen4 19-08-2011 67 9   Download

 • Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nêu vấn đề xây dựng tài phán hiến pháp ở Việt Nam. Tháng 9/2007, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức kiến nghị về việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp[1]. Mặc dù Quốc hội chưa thông qua vấn đề này, nhưng có thể nói, việc thành lập tòa hiến pháp hay một thiết chế tương tự ở Việt Nam (gọi chung là tài phán hiến pháp) có thể được tiến hành trong một tương lai rất gần. ...

  pdf14p thiuyen2 12-08-2011 44 10   Download

 • Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nêu vấn đề xây dựng tài phán hiến pháp ở Việt Nam. Tháng 9/2007, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức kiến nghị về việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp[1]. Mặc dù Quốc hội chưa thông qua vấn đề này, nhưng có thể nói, việc thành lập tòa hiến pháp hay một thiết chế tương tự ở Việt Nam (gọi chung là tài phán hiến pháp) có thể được tiến hành trong một tương lai rất gần.

  pdf13p thiuyen3 16-08-2011 32 8   Download

 • Là sản phẩm của nền dân chủ, hiến pháp được xác định là đạo luật cơ bản và giữ vị trí tối cao trong hệ thống pháp luật. Tính tối cao của hiến pháp mang một nội dung kép: một mặt, các văn bản pháp quy được xây dựng nhằm mục đích cụ thể hoá các nguyên tắc chung nhất được thiết lập trong hiến pháp; mặt khác, bất kỳ quy tắc nào trong hệ thống pháp luật đều phải phù hợp với tinh thần của hiến pháp....

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 45 12   Download

 • Tài liệu Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1 gồm 16 câu hỏi tự luận có đáp án cụ thể chi tiết và phần Hiến pháp 1946. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Luật. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

  pdf22p mrcudiu 28-04-2014 640 288   Download

 • Những năm gần đây, ở Việt Nam, đã có nhiều ý kiến về sự cần thiết phải có cơ chế hữu hiệu bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp, phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhu cầu này được nêu ra tại các diễn đàn khoa học pháp lý, tại các kỳ họp Quốc hội, cũng như văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng...

  pdf22p thiuyen4 19-08-2011 43 10   Download

 • Cơ sở hiến pháp - hai đường ranh giới cứng ****Hiến pháp Hoa Kỳ được sinh ra với chức năng là một bản văn giới hạn quyền lực nhà nước. Sự giới hạn này được xác định thông qua hai đường ranh giới cứng (xem sơ đồ).* Sơ đồ: ranh giới cứng được định ra trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Đường ranh giới mềm được xác lập bởi các văn bản luật và dưới luật.

  pdf7p thiuyen4 19-08-2011 52 9   Download

 • Phân tích, tổng kết một số vấn đề có tính lý luận về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; khảo sát đánh giá thực tiễn và đề xuất những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thông qua đó góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 27 16   Download

 • Với tư cách là một thiết chế chính trị - xã hội, một hình thức nhà nước, dân chủ có mối quan hệ hữu cơ với pháp luật, bởi pháp luật là một yếu tố cấu thành của nội dung dân chủ. Nền dân chủ chúng ta đã và đang phấn đấu xây dựng là nền dân chủ triệt để, trong đó nội dung cơ bản nhất là toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. Mặt khác, dân chủ phải đi liền với kỷ cương, pháp chế.

  doc125p hanghuenguyenchithan 20-11-2010 1348 477   Download

 • Tài phán hành chính là một vấn đề phức tạp, rộng lớn với nhiều chiều cạnh, liên quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính trị - xã hội. Ở Việt Nam, tài phán hành chính xuất hiện sớm và thực sự trở thành một cơ chế pháp lý nhằm giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền con người.

  doc7p phamcongpycvc2013 27-03-2013 170 36   Download

 • Toàn văn Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau đây phản ánh câu chữ và cách sử dụng nguyên bản. Các dấu ngoặc vuông [] thể hiện những phần đã bị thay đổi hoặc bị thay thế bởi các sửa đổi. Các đoạn thêm vào có tiêu đề “Chú thích”, không phải là nội dung của Hiến pháp. Các đoạn này giải thích nghĩa của một số câu, hay mô tả việc áp dụng thực tiễn của một số đoạn nào đó....

  pdf51p thiuyen3 16-08-2011 74 27   Download

 • Tài liệu sau đây tổng hợp các bài viết nhằm trả lời cho "Câu 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?" nhằm giúp những ai tham dự cuộc thi này có thêm tài liệu để tham khảo, chuẩn bị tốt cho cuộc thi viết trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p huvod2006 10-04-2015 43 28   Download

 • Luật Hiến pháp Việt Nam bao gồm 5 chuyên đề trình bày các mặt lý thuyết của luật hiến pháp Việt Nam: chế độ kinh tế, quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam, quốc hội, một số quan điểm về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và tính dân chủ trong hoạt động bầu cử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của tài liệu.

  pdf19p little_12 16-06-2014 113 39   Download

 • Tài liệu sau đây tổng hợp các bài viết nhằm trả lời cho "Câu 3: Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

  doc11p huvod2006 10-04-2015 57 21   Download

 • “Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp“, hành pháp và tư pháp”[1] là một vấn đề hết sức mới mẻ ở nước ta. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong lĩnh vực này là cần thiết. Trong bài viết, tác giả cung cấp cho bạn đọc những kinh nghiệm về cơ chế bảo hiến của một số nước trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao và tòa án các cấp của liên bang được giao trách nhiệm tài phán hiến pháp.

  pdf21p thiuyen2 12-08-2011 71 18   Download

 • Bối cảnh hình thành Hội đồng Hiến pháp Cộng hòa Pháp Vào đầu năm 1958, Pháp kiều sống tại thuộc địa Algeria của Pháp bất mãn với chính sách chiến tranh Algeria của mẫu quốc và lo lắng cho số phận của họ, nên đã nổi loạn chống lại chính phủ mẫu quốc. Chính phủ của Pfilmlin - mặc dầu được sự ủng hộ của Nghị viện, nhưng không có khả năng chấm dứt cuộc nổi loạn nên đã tuyên bố từ chức. ...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 59 17   Download

 • Trong suốt hai thế kỉ từ khỉa đời, tổ chức bộ máy nhà nước Mỹ luôn vững chắc và ổn định. Tuy còn một số điểm song có thể nói, tại Mỹ học thuyết phân chia quyền lực được áp dụng thành công nhất. Đề tài: Đánh giá việc áp dụng học thuyết Phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước Mỹ ở trung ương theo Hiến pháp 1788 sau đây sẽ tập trung làm rõ vấn đề này.

   

  doc7p maiduc1905 17-05-2015 92 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài " hiến pháp về chính sách kinh tế " phần 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cucai_trang 04-06-2010 73 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản