Tham khảo và download 6 Tài sản lưu động chọn lọc sau:
 • Tài liệu "Tài sản lưu động" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về lợi tức cổ phần, tài sản lưu động, số vòng quay tài sản lưu động, quản lý vốn lưu động. Cùng tham khảo nhé.

  doc9p yunetran 25-10-2009 1123 196   Download

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số12 - Vinaconex.

  pdf62p thainhatquynh 02-07-2009 1149 369   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty vận tải biển Vinalines có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 Khái quát về TSLĐ và hiệu quả sử dụng TSLĐ trong DN. Chương 2 Thực trạng sử dụng TSLĐ và hiệu quả sử dụng TSLĐ tại công ty Vận tải biển Vinalines. Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty Vận tải biển Vinalines.

  doc67p dinhthao00 14-06-2011 164 79   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty giầy Thượng Đình giới thiệu đến bạn tài sản lưu động và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty giầy Thượng Đình.

  pdf81p minhtri 09-07-2009 1113 577   Download

 • Báo cáo đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần Vinaconex 25 gồm 3 phần: cơ sở lý luận về tài sản lưu động và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.

  doc69p pengoc1989_sg 12-08-2012 239 93   Download

 • Báo cáo thực tập: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền Bắc gồm 3 chương trình bày về phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.

  doc83p dinhthao00 14-06-2011 235 95   Download

Đồng bộ tài khoản