Tài sản thuê ngoài.

Xem 1-20 trên 232 kết quả Tài sản thuê ngoài.
 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán thuê tài sản, ngoại trừ: a) Hợp đồng thuê để khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu, khí, gỗ, kim loại và các khoán sản khác; b) Hợp đồng sử...

  pdf7p quochung 21-07-2009 1144 446   Download

 • Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi.

  doc7p chikorita 03-12-2009 959 187   Download

 • Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tư tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v...

  pdf134p la_lan23 13-04-2013 126 60   Download

 • Theo đó, đối với TSĐB mà Bên bảo đảm vẫn nắm giữ tài sản thì được coi là thế chấp còn nếu NHTM nắm giữ tài sản thì được coi là cầm cố. Các TS là vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt, giấy tờ có giá phải áp dụng biện pháp cầm cố. Các TS khác đều áp dụng dưới hình thức thế chấp định các căn cứ pháp lý của TSBĐ. định tính chất an toàn của TSBĐ, TS không bị tranh chấp, TS không bị phong tỏa đảm bảo khả năng thu hồi nợ cho...

  pdf21p tab_12 29-07-2013 149 51   Download

 • TÀI SẢN NGOÀI Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ, BĐS đầu tư và công cụ, dụng cụ) mà doanh nghiệp thuê của đơn vị khác. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài Bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài tăng. Bên Có: Giá trị tài sản thuê ngoài giảm. Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài hiện còn.

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 87 14   Download

 • Ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính Mục đích: Quy định,hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản Áp dụng cho kế toán thuê tài sản, kể cả trường hợp chuyển quyền sử dụng tài sản ngay cả khi bên cho thuê được yêu cầu thực hiện dich vụ liên quan đến điều hành,sữa chữa,bảo dưỡng tài sản cho thuê Ngoại trừ: Hợp đồng thuê để khai thác ,sử d...

  ppt47p thuphuong1911 24-02-2013 58 13   Download

 • Công nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Ghi nhận khi phát sinh chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, 3 trường hợp ngoại trừ:Công nợ phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu lợi thế thương mại, công nợ phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu tài sản / công nợ không từ hợp nhất kinh doanh mà còn tại thời điểm giao dịch không có ảnh hưởng đến kế toán hoặc lợi nhuận chịu thuế....

  pdf4p hoapham7676 29-03-2013 62 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p xanh_hyvong 14-09-2010 58 7   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tìm những giải pháp kinh doanh mới và việc hướng tới lựa chọn dịch vụ thuê ngoài (outsorcing) được coi là một trong những giải pháp góp phần làm giảm chi phí, đẩy nhanh tốc độ xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới.

  pdf6p lalala06 30-11-2015 36 6   Download

 • II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN. 1. Năm tài chính ... Phải thu về qũy lương - Phải thu về ứng trước góp vốn công ty. chứng khoán Thành Công ...

  pdf21p hongle 24-06-2009 659 137   Download

 • TSCĐ là những tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh và phải có giá trị đơn vị từ 10 triệu đồng, thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Phân loại * Theo phương pháp quản lý: - TSCĐ trong bảng cân đối kế toán: thuộc quyền sở hữu của NH. - TSCĐ ngoài bảng CĐKT: TS tạm giữ, TS thuê ngoài.

  pdf63p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 144 30   Download

 • KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 153 - CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Bên Nợ: - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn; - Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho; - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê; - Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 34 9   Download

 • Khi tính giá tài sản mua ngoài cần chú ý đến thuế giá trị gia tăng. Đối với các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng không tính vào giá trị của tài sản mua ngoài, đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì thuế giá trị gia tăng được tính chung vào giá trị của tài sản mua ngoài.

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 27 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p xanh_hyvong 14-09-2010 49 7   Download

 • Trong số này:Văn bản mới. Thông tư hướng dẫn gia hạn, giảm thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP 3 Văn bản hướng dẫn.

  pdf11p hoapham7676 02-04-2013 38 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p xanh_hyvong 14-09-2010 43 3   Download

 • Công văn 3791/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ hợp pháp cho tài sản cố định ở nước ngoài

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 54 1   Download

 • Công văn 3429/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tính, thu lệ phí trước bạ đối với tài sản mua bằng ngoại tệ

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 40 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, bao gồm các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn trong doanh nghiệp như kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, thuê tài sản, bất động sản đầu tư, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung của bài giảng.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 22 1   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm tài khoản 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại các tài sản đưa đi góp vốn liên doanh và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động....

  doc13p chikorita 03-12-2009 1641 314   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản