» 

Tâm Lý Học Tư Pháp

 • Nghiên cứu tâm lý trong Tâm lý học tư pháp – Phần 1

  Khái niệm Tâm lý học tư pháp là một nghành Tâm lý học ứng dụng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tư pháp; nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong quá trình thực hiện tội phạm; trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án . Tâm lý học tư pháp đã sử dụng hai nhóm phương pháp trong thực tiễn hoạt động tư pháp là nhóm các phương pháp...

  pdf 13p thiuyen3 17-08-2011 249 101

 • Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học tư pháp

  Đặc điểm của họat động nhận thức trong quá trình cải tạo: Nhận thức nhằm làm sáng tỏ những sai sót về nhân cách dẫn đến phạm tội, phục vụ cho họat động cải tạo, giáo dục người phạm tội. Nhận thức thông qua hồ sơ của phạm nhân và sự tiếp xúc trực tiếp với con người của phạm nhân khi nhập trại.

  doc 8p leovn_tsnairport 29-12-2010 1452 412

 • Báo cáo " Tư tưởng đại hội Đảng lần thứ X về vấn đề phát hiện - bồi dưỡng- trọng dụng nhân tài và những vấn đề đặt ra đối với tâm lý học quân sự"

  Nội dung chính của bài viết về chính sách trọng dụng nhân tài. Chính sách trọng dụng nhân tài được thể hiện qua các khía cạnh sau: thứ nhất tâm lý học quân sự với việc phát hiện tài năng quân sự, thứ hai tâm lý học quân sự với việc bồi dưỡng tài năng quân sự, thứ ba tâm lý học quân sự với việc trọng dụng tài năng quân sự.

  pdf 6p butmauluc 31-08-2013 10 3

 • Báo cáo " Tâm lý học quân sự với xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"

  Bài viết gồm 6 phần chính. Mục 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quân sự đối với tâm lý quân nhân và tâm lý tập thể quân thân. Mục 2: Nghiên cứu cơ sở tâm lý của công tác chính trị - tư tưởng trong quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Mục 3: Nghiên cứu cơ sở tâm lý học của công tác huấn luyện chiến đấu. Phần 4: Nghiên cứu quy luật và biện pháp chuẩn bị tâm lý cho...

  pdf 4p butmauluc 31-08-2013 12 2

 • Giáo trình - Tâm lý học y học - chương 5

  TÂM LÝ HỌC Y HỌC Mục tiêu học tập 1.Trình bày được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học y học. 2.Trình bày được các nhiệm vụ của tâm lý y học I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ Y HỌC Từ xa xua người ta quan tâm đến vấn đề tâm lý người bệnh và tâm lý người thầy thuốc.Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của tâm lý học và y học hiện đại mà nhiều...

  pdf 5p northernlight 24-07-2011 292 110

 • Báo cáo " Khái niệm kỹ năng sống xét theo góc độ tâm lý học"

  Khái niệm kỹ năng sống xét theo góc độ tâm lý học Bài viết về khái niệm "kỹ năng sống" dưới góc độ tâm lý học như quan niệm của tổ chức văn hóa- khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc" và "tổ chức y tế thế giới", phân loại kỹ năng sống, suy nghĩ về khái niệm "kỹ năng sống" từ góc độ tâm lý học

  pdf 4p butmauluc 31-08-2013 24 6

 • Báo cáo "Vấn đề tư vấn tâm lý trong quân đội nhân dân Việt Nam "

  Vấn đề tư vấn tâm lý với tư cách là một khoa học đang là vấn đề mới mẻ trong quân đội, mặc dù về thực chất nó là chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, là một mặt của công tác Đảng, công tác chính trị, công tác lãnh đạo, giáo dục bộ đội. Để tiến hành tư vấn có hiệu quả còn rất nhiều việc phải làm đó là phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức mọi...

  pdf 3p butmauluc 31-08-2013 14 5

 • Báo cáo " Một khía cạnh xây dựng văn hoá học đường nhìn từ góc độ tâm lý học "

  Báo cáo " Một khía cạnh xây dựng văn hoá học đường nhìn từ góc độ tâm lý học " Bài viết này đề cập đến một số khía cạnh như văn hóa học đường, thay đổi văn hóa học đường thông qua thay đổi nhận thức và kỹ năng tương tác thầy- trò, làm thế nào để tương tác thầy- trò có hiệu quả?

  pdf 8p butmauluc 31-08-2013 12 5

 • Báo cáo " Hành vi trừng phạt trẻ em từ góc độ tâm lý học xã hội"

  Hành vi trừng phạt trẻ em từ góc độ tâm lý học xã hội Bài viết gồm 5 phần. Phần 1: Tính bức xúc của thực trạng trừng phạt trẻ em ở Việt nam hiện nay. Phần 2: Khái niệm trừng phạt trẻ em. Phần 3: Thực trạng trừng phạt trẻ em ở các địa bàn nghiên cứu. Phần 4: Một số nguyên nhân tâm lý, xã hội của trừng phạt trẻ em. Phần 5: Một số biện pháp khắc phục

  pdf 7p butmauluc 31-08-2013 22 6

 • Một số vấn đề Tâm lý học ứng dụng trong quản lý hành chính nhà nước - Tiến sỹ Trần Minh Hằng Học Viện quản lý giáo dục

  Học viên nắm được vai trò của tâm lý học trong quản lý hành chính nhà nước. Hiếu được những yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý công chức từ đó có những biện pháp để phát huy những ảnh hưởng tôt hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

  ppt 37p vanhoangbank 17-10-2013 47 4

 • Báo cáo: Tính tự giác học tập của sinh viên dưới góc nhìn của tâm lý học hoạt động

  Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ bàn về tính tự giác của người học nói chung và sinh viên nói riêng dưới góc nhìn của tâm lý học hoạt động. Từ góc nhìn giáo dục, tác giả thấy tính tự giác học tập của con người cần được giáo dục ngay từ khi đứa trẻ bước chân vào lớp một.

  pdf 6p butmauluc 31-08-2013 20 6

 • Báo cáo "Tiếp cận văn hoá trong tâm lý học "

  Tiếp cận văn hoá trong tâm lý học Bài này được viết xuất phát từ một quan điểm chung nhất là sự hình thành và phát triển tâm lý bao giờ cũng là kết quả của những sự tương tác giữa gien, văn hóa và môi trường hoạt động, trải nghiệm của con người. Do phạm vi có giới hạn, tác giả chỉ đề cập đến một số đặc điểm cơ bản cấp thIết của "tiếp cận văn hóa"

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 15 4

 • Báo cáo "Giải quyết xung đột trong khiếu kiện của công dân dưới góc độ tâm lý học "

  Giải quyết xung đột trong khiếu kiện của công dân dưới góc độ tâm lý học Bài viết đề cập đến một số nguyên nhân của việc kém hiệu quả trong giải quyết khiếu kiện như về vấn đề chính sách, pháp luật, công tác quản lý các cấp, sự yếu kém về năng lực chuyên môn, cách giải quyết khiếu kiện ở cơ sở còn quá cứng nhắc..Từ đó tác giả đưa ra một số các nguyên tắc cơ bản...

  pdf 4p butmauluc 31-08-2013 9 4

 • Báo cáo " Một thập kỷ- chặng đường đáng tự hào của thầy và trò khoa tâm lý học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn"

  Một thập kỷ- chặng đường đáng tự hào của thầy và trò khoa tâm lý học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Bài viết giới thiệu về khoa tâm lý- trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, giới thiệu về nhân sự, công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác quan hệ quốc tế, các mục tiêu phát triển Khoa trong thời gian tới

  pdf 5p butmauluc 31-08-2013 9 3

 • Báo cáo " Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tâm lý học quân sự cho học viên Lào"

  Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tâm lý học quân sự cho học viên Lào Bằng quan sát trong quá trình giảng dạy, tác giả bài viết này nhận thấy: Mặc dù độ tuổi nhìn chung là cao, khả năng sử dụng tiếng Việt còn thấp, nhưng các học viên Lào có tâm thế chuẩn bị tốt. Từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị: Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy nên khẳng định những...

  pdf 6p butmauvang 30-08-2013 11 3

 • Báo cáo " Đổi mới giảng dạy tâm lý học quân sự cho học viên sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân sự"

  Đổi mới giảng dạy tâm lý học quân sự cho học viên sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân sự Bài viết đề cập đến thực trạng về giảng dạy tâm lý học quân sự từ đó tác giả đưa ra một số vấn đề cần đổi mới. Lựa chọn nội dung giảng dạy, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của học viên. Khai thác kinh nghiệm phong phú của học viên. Vừa nâng cao tính lý luận, vừa...

  pdf 6p butmauvang 30-08-2013 16 3

 • Báo cáo "Những nghiên cứu về tâm lý học quản lý từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 "

  Những nghiên cứu về tâm lý học quản lý từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 Tâm lý học quản lý sau chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của tâm lý học quản lý thời kỳ này tập trung vào 3 chủ đề lớn: Nghiên cứu về lãnh đạo, nghiên cứu về các nhóm xã hội và nghiên cứu những vấn đề tâm lý nội tâm của...

  pdf 9p butmauvang 30-08-2013 11 3

 • Báo cáo " Tôn giáo nhìn từ thuyết chức năng trong tâm lý học tôn giáo và sức khoẻ "

  Báo cáo " Tôn giáo nhìn từ thuyết chức năng trong tâm lý học tôn giáo và sức khoẻ "Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của các nhà giáo dục, đặc biệt là các bậc phụ huynh còn chưa đầy đủ, chưa chính xác, thậm chí còn có những lệch lạc. đặc biệt, rất nhiều phụ huynh và không ít các nhà giáo dục cho rằng cần phải dạy đọc trước, viết trước cho trẻ

  pdf 7p butmauluc 31-08-2013 27 3

 • Báo cáo "ý chí trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học KHXH và nhân văn "

  ý chí trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học KHXH và nhân văn Nghiên cứu cho thấy sinh viên khoa tâm lý học đã lựa chọn động cơ nghiên cứu khoa học đúng đắn. Các khó khăn mà sinh viên gặp phải trong hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu là các khó khăn về phía chủ thể sinh viên, các khó khăn từ phía khách quan có ít sinh viên gặp phải. Sinh...

  pdf 6p butmauluc 31-08-2013 16 2

 • Báo cáo " Nhận thức hiện thực khách quan- nhìn từ góc độ tâm lý học"

  Nhận thức hiện thực khách quan- nhìn từ góc độ tâm lý học Trong bài viết này tác giả muốn vận dụng quan điểm nhận thức của Lênin dưới góc độ tâm lý học như: nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính, tư duy trừu tượng, cấu trúc và quy trình hoạt động tư duy

  pdf 3p butmauluc 31-08-2013 14 2

 • + Xem thêm 1215 Tâm Lý Học Tư Pháp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản