Tăng trưởng luỹ tích

Xem 1-20 trên 160 kết quả Tăng trưởng luỹ tích
 • Dân số và kinh tế luôn có mối quan hệ tương tác theo cả hai chiều. Trong hoàn cảnh này thì dân số tăng sẽ có lợi về kinh tế nhưng trong hoàn cảnh khác thì ngược lại vì phát triển kinh tế không chỉ đơn thuần dựa vào nguồn nhân lực. Dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng. Bởi vậy, quy mô, cơ cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cơ cấu sản xuất tiêu dùng và tích luỹ của xã hội.

  doc33p dinhthao00 10-06-2011 252 108   Download

 • Bài viết Một cách phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam góp phần lượng hóa quan hệ FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thông qua kiểm chứng thực nghiệm được tiến hành trên cơ sở khai thác mô hình hồi quy véc tơ với dữ liệu Việt Nam giai đoạn 1990 - 2014.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 9 4   Download

 • Đến với "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 11: Tăng trưởng và phân phối" các bạn sẽ được tìm hiểu các vấn đề cơ bản về phân phối chi tiêu; tỉ trọng tích lũy thu nhập, Việt Nam 2004; đường Lorenz của Việt Nam (2008) và Nam Phi (2006); các hệ số Gini;...

  pdf6p hera_02 09-04-2016 8 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 10 - Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh doanh giới thiệu tới các bạn về tích lũy vốn, mức vốn ở trạng thái vàng, sự gia tăng dân số, tiến bộ công nghệ, những đặc điểm của chu kỳ kinh doanh, các lý thuyết về chu kỳ kinh doanh.

  pdf44p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 10 2   Download

 • Bài viết Tái cơ cấu kinh tế: Góc nhìn từ khung phân tích những nền tảng tăng trưởng bao gồm những nội dung về tăng trưởng "kiểu Việt Nam" - gốc rễ của bất ổn vĩ mô; hệ lụy của mô hình tăng trưởng - bất ổn vĩ mô kéo dài và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 9 1   Download

 • Ngay từ đầu những năm 1940, mối quan hệ hữu cơ giữa vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế đã được Harrod-Domar chứng minh. Quan hệ này được biểu diễn bằng phương trình: ICOR= Error! Trong đó: ICOR : Hệ số đầu tư. I : Tổng vốn đầu tư xã hội. GDP : Mức tăng tổng sản phẩm quốc dân. Đối với các nước đang phát triển, do nguồn thu từ xuất khẩu và dịch vụ còn hạn chế, mức tích luỹ còn thấp nên vai trò của nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài đối với tăng...

  pdf17p taurus23 24-09-2012 69 30   Download

 • Trong lịch sử các tư tưởng kinh tế, các nhà kinh tế học đã quan tâm nghiên cứu những yếu tố tác động đến sự gia tăng sản lượng của nền kinh tế. Từ các nhà kinh tế học cổ điển đến các nhà kinh tế học hiện đại đều nhận thấy rằng đầu tư và tích luỹ vốn đầu tư là một trong những nhân tố quan trọng trong sản xuất.

  pdf67p tuyetmuadong2013 25-04-2013 56 19   Download

 • Phương trình thứ nhất của mô hình Solow cho ta biết vốn trên lao động là cơ bản để tăng trưởng kinh tế. Tiếp đến, phương trình thứ hai tập trung vào các yếu tố xác định sự thay đổi của vốn trên lao động. Phương trình thứ hai có thể được suy ra từ phương trình 4-614 và cho thấy rằng việc tích luỹ vốn phụ thuộc vào tiết kiệm, tỉ lệ tăng trưởng lực lượng lao động, và khấu hao: ∆k = sy – (n +d)k [4-14] Đây là một phương trình rất quan trọng, vì thế ta...

  pdf14p cnkbmt10 27-10-2011 62 18   Download

 • Đầu tư vào doanh nghiệp có tầm nhìn tốt là nguồn lợi của nhà đầu tư. Như vậy câu hỏi đặt ra là những yếu tố nào giúp một doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp có tầm nhìn. Đó là những gì phản ánh qua giá trị cốt lõi. Một loạt các bài viết của tác giả Quang Nam trên www.saga.vnđã đề cập đến vấn đề này trên góc đô lý thuyết. Bài viết này sẽ nhìn vào những khía cạnh cụ thể mang lại giá trị lợi nhuận bền vững. Chẳng ai trong chúng ta biết rõ và kết...

  pdf3p bibocumi14 11-11-2012 36 4   Download

 • Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế đã chứng minh rằng trong dài hạn, GDP thực tăng trưởng như là kết quả của các nhân tố bên cung trong nền kinh tế, như tiến bộ kỹ thuật, tích lũy vốn, và mức độ và chất lượng của lực lượng lao động. Một số chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến các nhân tố bên cung này, nhưng CSTT nói chung không thể tác động trực tiếp đến các yếu tố bên cung được ( có tác động gián tiếp chút ít đến bên cung), ít nhất là.

  doc2p mille 07-03-2009 747 266   Download

 • Clenbuterol là một chất thuộc nhóm Beta agonist có tác dụng giãn phế quản, giãn cơ trơn ở cuống phổi (được sử dụng để điều trị bệnh về phổi), điều khiển các chất dinh dưỡng hướng tới mô cơ, tăng sinh quá trình tổng hợp protein để tích lũy nạc và giảm tích lũy mỡ trong cơ thể.

  ppt29p quocnamdhnl 08-12-2010 224 110   Download

 • Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,. Nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế nước ta bắt đầu có tích luỹ cho đầu tư phát triển. Với mục tiêu hướng tới năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước có nền công nghiệp , có một cơ sở vật chất hiện đai, có sự tăng trưởng cao. Chính vì vậy mà nước ta cần có một nguồn vốn lớn để sử dụng cho mục tiêu đó...

  pdf11p hocbong1122 19-02-2013 144 93   Download

 • Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói, tích lũy thấp, khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu, theo kịp và sánh vai với các nước khác trong khu vực và trong các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên (mới nhất là tổ chức WTO), chủ trương của Đảng: ”Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững”.

  pdf96p nhanma1311 08-12-2012 139 55   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 7 Tăng trưởng kinh tế I: Tích lũy vốn và tăng dân số nhằm trình bày về mô hình Solow nền kinh tế đóng, tiêu chuẩn sống của một quốc gia phụ thuộc vào tiết kiệm và tốc độ tăng dân số của nước đó. Sử dụng “quy tắc vàng” như thế nào để tìm ra tỷ lệ tiết kiệm và tích lũy vốn tốt nhất.

  ppt56p sms_12 06-05-2014 90 33   Download

 • Bài viết này cho rằng trong những năm gần đây tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sư mở rộng đầu tư, trong đó đầu tư công và đầu tư qua các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò căn bản. Do hiệu quả đầu tư có khuynh hướng giảm, tỷ trọng đầu tư công có khuynh hướng tăng. Đây là nguyên nhân khiến khoảng cách tiết kiệm-đầu tư của nền kinh tế ngày càng mở rộng, mà cốt lõi là khoảng cách tiết kiệm...

  pdf29p manutd1907 17-09-2012 43 15   Download

 • 5.2. Trạng thái dừng với thay đổi công nghệ K không đổi, nên tốc độ tăng trưởng của K là gK = gL + AL _ _ Y cũng không đổi, điều này ngụ ý rằng tốc độ gA. Ngoài ra, nếu k không đổi thì y = AL tăng trưởng của Y cũng là gY = gL + gA. Do đó, thu nhập trên đầu người tăng trưởng theo tỷ lệ gY – gL = gA, đây cũng là tỷ lệ tích luỹ kiến thức (hay thay đổi công nghệ).

  pdf11p iiduongii5 15-04-2011 36 13   Download

 • Tăng trưởng rừng trồng Tăng trưởng rừng là kết quả của hai quá trình trái ngược nhau: quá trình tăng trưởng của những cây rừng đang sống và quá trình tỉa thưa tự nhiên, những cây chết vì già cỗi. Trong giai đoạn đầu, lượng tăng trưởng của rừng còn mạnh, xu hướng phát triển là tích lũy sinh khối. Đến giai đoạn rừng già, sức sinh trưởng của cây rừng đã yếu, những cây già cỗi chết đi.

  pdf5p heoxinhkute7 21-12-2010 51 8   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của N, P lên khả năng tích lũy As của loài dương xỉ siêu tích lũy As - Pityrogramma calomelanos L. cũng như đánh giá tính khả thi của phốt pho và nitơ khi bổ sung như là nguồn phân bón để tăng tích tụ Asen trong cây. Kết quả thu được cho thấy, hàm lượng As tích lũy ở phần trên mặt đất của cây cao hơn rất nhiều so với phần rễ.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 20 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 7: Tăng trưởng kinh tế I - Tích lũy vốn và tăng dân số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Solow nền kinh tế đóng, mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tỷ lệ tăng dân số như thế nào, cách sử dụng “Quy tắc Vàng” để xác định tỷ lệ tiết kiệm tối ưu và tổng lượng vốn.

  pdf19p bautroibinhyen11 03-01-2017 18 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 7: Tăng trưởng kinh tế I - Tích lũy vốn và tăng dân số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Solow nền kinh tế đóng, mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tỷ lệ tăng dân số như thế nào, cách sử dụng “Quy tắc Vàng” để xác định tỷ lệ tiết kiệm tối ưu và tổng lượng vốn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_13 26-01-2016 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản