Tăng trưởng phát triển

Xem 1-20 trên 5128 kết quả Tăng trưởng phát triển
 • Tham khảo tài liệu 'chương 12- các lý thuyết tăng trưởng, phát triển kinh tế', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p thanhnguyenppt 21-02-2011 331 93   Download

 • Bài giảng Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững, trong bài giảng này trình bày kiến thức về: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững, lý thuyết kinh tế học về phát triển bền vững, nghiên cứu thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf59p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 66 25   Download

 • Kể từ khi bắt đầu đổi mới đến nay, chúng ta luôn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Điều này thể hiện con đường phát triển đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Trên con đường phát triển của mình, chúng ta đã xác định nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là đầu tư. Đã có rất nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu các mô hình tăng trưởng kinh tế và tác động của đầu tư.

  pdf47p notonline1122 21-02-2013 229 85   Download

 • Mục đích đề tài nhằm: làm rõ vấn đề lý luận-thực tiễn về tác động của tiết kiệm-đầu tư đến tăng trưởng, phát triển kinh tế và ngược lại. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tối đa mối quan hệ này để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

  doc27p heoon1994 24-01-2015 54 21   Download

 • Định nghĩa: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập (GDP, GNI, hay GDP/ng, GNI/ng) của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Sự tăng trưởng thể hiện ở quy mô và tốc độ Quy mô: thể hiện sự gia tăng một lượng nhiều hay ít (delta) tiêu chí đo lường tăng trưởng ...

  ppt48p home_12 12-08-2013 31 5   Download

 • Kinh tế phát triển - Bài 2: Một số lý thuyết và mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế sẽ đi nghiên cứu những lý thuyết và mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế chủ yếu trong lịch sử. Những lý thuyết và mô hình này không chỉ cung cấp cho người học những kiến thức quan trọng, mà còn gợi ý cho Học viên đưa ra những khuyến nghị về chính sách. 

  pdf14p cuongkd559 30-06-2015 33 10   Download

 • Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư nhiều nguồn cho xây dựng. Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt Nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy...

  doc59p minhtri 21-07-2009 695 324   Download

 • Đầu tư có mối quan hệ qua lại với tăng trưởng và phát triển. Ở nước ta, mối quan hệ này tỏ ra càng rõ nét hơn qua những phân tích giữa lượng vốn đầu tư hàng năm và con số tăng trưởng, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Trong kinh tế học, tăng trưởng kinh tế được biểu hiện phổ quát là sự tăng sản lượng thực tế của một nền kinh tế theo thời gian.

  doc48p vuxuan_huyen 23-02-2011 582 216   Download

 • Một trong các định nghĩa (xem một trong những cuốn sách hàng đầu về kinh tế phát triển do Meier biên tập, 1989 trang 6) phát biểu rằng sự phát triển kinh tế là một quá trình mà qua đó a) thu nhập bình quân đầu người của một nuớc tăng lên sau một khoảng thời gian, và b) số lượng người nghèo và sự bất bình đẳng kinh tế trong xã hội không tăng lên.

  pdf20p vuzlong 23-07-2010 269 157   Download

 • Phần lớn các ngân hàng thương mại có hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn có thể mang lại doanh số hoạt động và phần thu nhập lớn thì dịch vụ Ngân hàng bán lẻ lại mang lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định. Ngoài ra, hai dịch vụ này còn có...

  pdf68p meomayhamchoi 29-06-2011 171 95   Download

 • Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế tăng trưởng. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư nhiều nguồn cho xây dựng. Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

  pdf58p kungfu_gautruc 22-07-2010 162 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - chương 2: tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p maikitucxa135a 29-07-2011 188 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài chính phát triển - chương 1: thị trường, thể chế và chi phí giao dịch', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p maikitucxa135a 29-07-2011 124 45   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khi nền văn minh nông nghiệp dần dần nhường chỗ cho nền văn minh công nghiệp thì tương ứng với nó thuật ngữ ''công nghiệp hoá - hiện đại hoá" cũng ít được sử dụng mà thay thế vào đó là các thuật ngữ khoa học mang tính chất hiện đại ,phù hợp với xu thế của một thời đại mới "thời đại tri thức" như "tăng trưởng", "phát triển"," cất cánh theo lối hoá rồng"… thể coi đó là quy luật Việt Nam không thể đứng ngoài.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 48 18   Download

 • Những vấn đề lý luận chung về mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng & phát triển kinh tê Đầu tư là việc sử dụng phối hợp các nguồn lực vào các hoạt động nào đó nhằm đem lại lợi ích hoặc mục tiêu, mục đích của chủ đầu tư.

  ppt48p banhbeonhanthit 30-07-2013 85 20   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các địa phương với số lượng lớn, chất lượng cây giống tốt và triển khai các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để làm tăng năng suất, chất lượng hoa yêu cầu cấp thiết phải có phương pháp trồng và chăm sóc phù hợp. Sau đây là kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp bón phân đến sinh trưởng phát triển của Lan Hồ Điệp HL3 (Phalaenopsis stockhon). Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf5p iasvn_org123 27-06-2014 41 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận kinh tế đầu tư quan hệ giữa đầu tư với tăng trưởng phát triển kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p xingau5 19-08-2011 74 18   Download

 • Bài giảng Chính sách phát triển bài 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển trình bày về đo lường tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế có nghĩa là gì, tăng trưởng có như mong muốn, phân tích nguồn tăng trưởng kinh tế. Hãy tham khảo bài giảng để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf24p phuongpham357 26-07-2014 28 5   Download

 • giảng Chính sách phát triển bài 10: Bất bình đẳng với tăng trưởng và phát triển trình bày nội dung về dịch chuyển lý thuyết bất bình đẳng và tăng trưởng, bằng chứng thực nghiệm không thể kết luận, thực tế quan hệ giữa bất bình đẳng với tăng tưởng và phát triển là gì. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf15p phuongpham357 26-07-2014 20 3   Download

 • Kinh tế phát triển - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học phát triển cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm tăng trưởng và phát triển kinh tế, các thước đo tăng trưởng và phát triển kinh tế, đối tượng nghiên cứu và những nội dung cơ bản của Kinh tế học phát triển, những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.

  pdf14p cuongkd559 30-06-2015 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản