Tạo các feature không dùng biên dạng

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tạo các feature không dùng biên dạng
 • Pro/ Engineer cung cấp nhiều công cụ tạo lập các feature mà không dùng đến biên dạng. Các feature thuộc nhóm này như là feature dạng lỗ thẳng (straigh hole) như đã gặp trong chương 5 hay các feature dạng bo tròn

  pdf10p prius311 04-10-2009 164 76   Download

 • Pro/Engineer cung cấp nhiều công cụ tạo lập các feature mà không dùng đến biên dạng

  pdf10p nguyen6 25-11-2009 120 44   Download

 • Pro/Engineer cung cấp nhiều công cụ tạo lập các feature mà không dùng đến biên dạng. Các feature thuộc nhóm này nh- là feature dạng lỗ thẳng (straight hole) nh- đã gặp trong ch-ơng 5 hay các feature dạng bo tròn (fillet feature), vát mép (chamfer feature), vỏ mỏng (shell feature), gân (rib feature),.... Nh- tên gọi của dạng feature này, chúng không dùng đến các biên dạng mà đ-ợc tạo thành dựa trên các feature hiện có (placed feature). 6.1. Các feature lỗ thẳng - Straight hole ...

  pdf10p nvavan 17-02-2011 233 143   Download

 • Các feature cơ bản đều được tạo thành bằng cách phát triển các biên dạng trong không gian. Phép kéo thẳng (Extrude) tạo các feature bằng cách kéo một biên dạng dọc theo một đường tạo hình thẳng. Các phát triển của Extrude là Sweep và Blend. Sweep kéo một biên dạng dọc theo một đường tạo hình bất kỳ do người dùng xác định để tạo một feature uốn cong.

  pdf11p nvavan 17-02-2011 226 124   Download

 • Các feature cơ bản đều được tạo thành bằng cách phát triển các biên dạng trong không gian

  pdf11p nguyen6 25-11-2009 89 37   Download

 • Chúng ta đã biết CAD xuất hiện vμo tr−ớc năm 1960, với t− cách lμ công cụ vẽ (Drafting Tool). Vì vậy, tr−ớc đây nó đ−ợc gọi lμ "cây bút chì điện tử" (Electronic Pencil). Cho đến những năm 80 của thế kỷ tr−ớc, vẽ vẫn lμ chức năng cơ bản của các phần mềm CAD.

  pdf163p nambk2009 24-01-2013 46 14   Download

 • Các feature kéo và cắt xoay Một feature xoay là một feature được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục. Một feature kéo xoay là một không gian dương còn một feature cắt xoay là một không gian âm. Đối với bất kỳ loại feature xoay nào thì người dùng cũng phải phác thảo biên dạng sẽ được xoay và một đường tâm để làm trục xoay

  pdf8p nvavan 17-02-2011 311 142   Download

Đồng bộ tài khoản